Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Odaberi svoju dražavu Hrvatska Hrvatska
Besplatna dostava iznad 30 €!
Rok isporuke do 3 radnih dana
Sigurno plaćanje sa 3D Secure

OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERNETSKE TRGOVINE

Curaden Slovenia d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
Slovenia

Telefon +386 2 460 53 42
e-posti aadress: info@curaprox.hr

SADRŽAJ

1 Područje primjene

2 Registracija

3 Sklapanje ugovora

4 Cijene

5 Preuzimanje na mjestu poslovanja

6 Isporuka, troškovi otpreme

7 Dodjela prava upotrebe digitalnog sadržaja i licenci softvera

8 Pridržaj prava vlasništva, ukidanje ugovora

9 Trajanje ugovora i raskid ugovora u slučaju ugovora o pretplati

10 Datum dospijeća i plaćanje

11 Otkazivanje

12 Jamstvo i odgovornos

13 Adrese

14 Privatnost, autorska prava, zaštitni znakovi

Verzija: travanj 2024

 

1) Područje primjene

Ovi Opći uvjeti poslovanja (OUP) primjenjuju se na poslovne odnose između tvrtke Curaden Slovenija d.o.o.. (u daljnjem tekstu: Curaden Slovenija) i potrošača ili tvrtki (u daljnjem tekstu „Kupac” ili „Kupci”) u najnovijoj verziji koja je dostupna kada otvorite web stranicu ili naručite proizvode u pogledu proizvoda koje tvrtka Curaden Slovenija prikazuje u internetskoj trgovini. 

Curaden Slovenija je podružnica tvrtke Curaden AG (www.curaden.ch), švicarskog proizvođača sredstava za oralnu higijenu CURAPROX. Curaden Slovenija obrađuje i šalje sve narudžbe poslane na internetskoj trgovini 

Curaden Slovenia d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Slovenia.

Ovi OUP-ovi primjenjivat će se, mutatis mutandis, na ugovore za pružanje digitalnog sadržaja, softverskih licenci ili kupona, osim ako izričito nije dogovoreno drugačije. Kod isporuke softverskih licenci prodavatelj je dužan pružiti licencni ključ koji će omogućiti upotrebu prodanog softvera. Kupac ne stječe prava intelektualnog vlasništva nad softverom. U pogledu karakteristika softvera, mjerodavan je relevantan opis proizvoda.

Ovi OUP-ovi mogu se primjenjivati na ugovore koji se odnose na proizvode (robu ili usluge) pružene u obliku jednokratne isporuke ili kontinuirane nabave („ugovor o pretplati”). U slučaju ugovora o pretplati, tvrtka Curaden Slovenija obvezuje se isporučiti potreban proizvod tijekom dogovorenog razdoblja trajanja ugovora.

S vremena na vrijeme, Uvjeti upotrebe web stranice, Pravilnik o zaštiti privatnosti ili sadašnji OUP-ovi internetske trgovine mogu se prilagoditi, dopuniti ili izmijeniti. Kad god pristupite ili posjetite web stranicu, verzija tada dostupne web stranice bit će mjerodavna verzija. Redovito posjećujte ovu stranicu kako biste vidjeli najnovija pravila. Obavijestit ćemo vas o svim bitnim promjenama ovog Pravilnika o zaštiti privatnosti prikazivanjem obavijesti na našim web stranicama i/ili mobilnim aplikacijama kao i ažuriranom verzijom Pravilnika o zaštiti privatnosti. Ako se ne slažete s izmijenjenim pravilima, pošaljite svoj prigovor na adresu elektroničke pošte info@curaprox.hr i obrišite svoj korisnički profil, ako ste ga kreirali, do datuma stupanja izmjena na snagu. Ako ga ne otkažete, vaš će se korisnički profil nastaviti prikazivati prema novim pravilima, čak i nakon datuma stupanja izmjena na snagu. 

„Kupac” za potrebe ovih OUP-ova jest svaki pojedinac koji zaključuje pravno obvezujuće transakcije u svrhe koje nisu prvenstveno komercijalne i/ili se mogu pripisati neovisnim poslovnim aktivnostima. „Poslovni subjekt” za potrebe ovih OUP-ova jest fizička ili pravna osoba ili partnerstvo s pravnom osobom koja ulazi u pravno obvezujuću transakciju radi obavljanja komercijalne ili neovisne poslovne aktivnosti.

Narudžbe i isporuke moguće su samo u Hrvatskoj. Naručivati mogu isključivo ovi, koji imaju najmanje 18 godina ili su dobili potpis svojeg pravnog zastupnika.

Primjenjuju se isključivo ovi Opći uvjeti poslovanja. Curaden Slovenija  neće priznati uvjete poslovanja Kupca koji su u suprotnosti i/ili se razlikuju od ovih Uvjeta poslovanja, osim ako Curaden Slovenija izričito ne pristane na takve uvjete u pogledu određenog slučaja.

2) Registracija 

Svaka narudžba robe zahtijeva registraciju Kupca i/ili stvaranje korisničkog profila na www.curaprox.hr. Zabranjeno je višestruko registriranje pod različitim imenima ili adresama. 

Curaden Slovenija može opozvati svoje ovlaštenje u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. U tom slučaju Curaden Slovenija ima pravo odmah blokirati i izbrisati korisničko ime i povezanu lozinku.

3) Sklapanje ugovora

Prezentiranje CURAPROX asortimana proizvoda u internetskoj trgovini ne predstavlja ponudu za sklapanje ugovora o kupnji s Kupcem. On nije obvezujući.

Klikom na gumb „Kupite odmah”, Kupac daje obvezujuću ponudu za kupnju.

Izdavanjem narudžbe s Curaden Slovenija na www.curaprox.hr, Kupac daje ponudu za sklapanje obvezujućeg ugovora o kupnji s Curaden Slovenija. Kupac će dobiti potvrdu primitka narudžbe („Potvrda primitka narudžbe”). Ta potvrda ne predstavlja prihvaćanje ponude, već se njome samo informira Kupca da je tvrtka Curaden Slovenija zaprimila narudžbu. Tvrtka Curaden Slovenija obavijestit će Kupca o svim pogreškama u informacijama o asortimanu proizvoda na web stranici i Kupcu ponuditi odgovarajuću protuvrijednost, prema potrebi.

Ugovor s Curaden Slovenija sklapa se kada Curaden Slovenija izričito prihvati ponudu Kupca („Potvrda narudžbe”) ili kada tvrtka Curaden Slovenija pošalje naručeni proizvod Kupcu.

Prihvaćanje od strane tvrtke Curaden Slovenija podliježe zakonitosti narudžbe i dostupnosti naručene robe ili usluge. Ako tvrtka Curaden Slovenija ne može prihvatiti narudžbu Kupca, Kupac će primiti obavijest o nedostupnosti umjesto obavijesti o prihvaćanju narudžbe. Proizvodi koji se privremeno ne mogu dostaviti rezervirat će se za Kupca, a narudžba Kupca ostaje važeća.

4) Cijene

Promjene cijena moguće su i u tom se slučaju primjenjuje cijena koja je bila na snazi u trenutku izvršavanja narudžbe. Sve objavljene cijene izražene su u kunama (HRK) i uključuju 25% poreza na dodanu vrijednost (PDV).

U cijene nisu uključeni dodatni troškovi otpreme (između Curaden Slovenija i Kupca).

5) Preuzimanje na mjestu poslovanja

Curaden Slovenija isporučuje naručenu robu u najkraćem mogućem roku na adresu koju je Kupac naveo u narudžbi ili (ako je kao način plaćanja odabran PayPal) na adresu, navedenu na PayPalu. Curaden Slovenija ima pravo isporučiti robu ili izvršiti usluge u više rata u mjeri razumnoj za Kupca. Kad god tvrtka Curaden Slovenija izvrši dostavu u više rata, dodatne troškove poštarine snosi tvrtka Curaden Slovenija

Dostava se vrši u skladu s troškovima otpreme navedenima u određenom slučaju.

Dostava naručenih proizvoda vrši se iz centalnog skladišta za internetsku prodaju Curaprox proizvoda, smještanega u Mariboru, Sloveniji.

Dostava u Hrvatsku obično traje između 2 i 5 radnih dana. Informacije o vremenu isporuke isključivo su informativne prirode i nisu obvezujuće.

Digitalni sadržaj, kuponi i licencni ključevi softvera isporučuju se Kupcu isključivo elektroničkim prijenosom (i) preuzimanjem ili (ii) putem e-pošte, po izboru tvrtke Curaden Slovenija

6) Isporuka, troškovi otpreme

Ako u opisu sadržaja u internetskoj trgovini Curaden Slovenija nije drugačije navedeno, Curaden Slovenija Kupcu dodjeljuje neisključivo pravo, ograničeno vremenski i prostorno, na upotrebu dostupnog sadržaja u privatne i/ili poslovne svrhe.

Isporuka licenčnog ključa za softversku licencu Kupcu daje pravo na upotrebu softvera i/ili sadržaja navedenih u odgovarajućem opisu proizvoda i odredbama o licenci u mjeri koja je tamo opisana.

Prijenos sadržaja trećim osobama ili izrada kopija za treće strane koji nisu u skladu s ovim OUP-ovima i/ili odredbama o licenci nisu dopušteni bez pristanka prodavača na takav prijenos licence trećim stranama u skladu s ugovorom.

Tako dodijeljeno pravo neće stupiti na snagu sve dok Kupac ne plati ugovorenu naknadu u cijelosti. 

7) Dodjela prava upotrebe digitalnog sadržaja i licenci softvera

Curaden Slovenija pridržava pravo vlasništva na svu isporučenu robu do plaćanja u cijelosti. 

Ako Kupac prekrši ugovor, osobito ako ne ispuni obveze plaćanja usprkos primitku podsjetnika od Curaden SlovenijaCuraden Slovenija može ukinuti ugovor nakon određivanja razumne odgode plaćanja i tražiti povrat robe na koju Curaden Slovenija i dalje pridržava pravo vlasništva. Povrat ili pripisivanje robe Curaden Slovenija predstavlja ukidanje ugovora. Sve nastale troškove otpreme snosi Kupac. Curaden Slovenija ovlaštena je prodati robu nakon povrata.

Curaden Slovenija zadržava pravo da se suzdrži od sklapanja ugovora u slučaju negativnog ishoda provjere kreditne sposobnosti.

8) Pridržaj vlasništva, odustajanje od ugovora

Ugovori o pretplati otvoreni su, ali se sklapaju za minimalno razdoblje trajanja ugovora naznačeno u relevantnom opisu proizvoda u internetskoj trgovini www.curaprox.hr. Ugovor o pretplati može se raskinuti u bilo koje vrijeme tijekom minimalnog trajanja ugovora, a stupa na snagu do isteka minimalnog trajanja ugovora ili nakon isteka minimalnog trajanja ugovora u bilo koje vrijeme, uz obavijest poslanu pisanim putem ili putem faksa/e-pošte 14 dana unaprijed na adresu navedenu u točki 12.

Prethodno ne dovodi u pitanje izvanredni raskid zbog ozbiljnih razloga. Smatra se da ozbiljan razlog postoji ako se nastavak ugovornog odnosa do dogovorenog datuma raskida ili do isteka otkaznog roka ne može smatrati razumnim za stranku odgovornu za raskid, s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, nakon razmatranja interesa obiju stranaka.

9)Trajanje ugovora i raskid ugovora u slučaju ugovora o pretplati

Pretplatnički ugovori sklapaju se na neograničeno vrijeme, ali najmanje na minimalno razdoblje navedeno u opisu pojedinog proizvoda u Curaden online trgovini. Pretplatnički ugovor može se raskinuti bilo kada tijekom minimalnog roka na kraju minimalnog roka i bilo kada nakon završetka minimalnog roka uz otkazni rok od 14 dana pismenim putem ili e-poštom na adrese navedene u odjeljku 13. .

Pravo na izvanredni otkaz iz opravdanog razloga ostaje nepromijenjeno. Važan razlog postoji ako se, uzimajući u obzir sve okolnosti pojedinog slučaja i vagajući interese obiju strana, ne može razumno očekivati ​​da će ugovorna strana koja raskida ugovor nastaviti ugovorni odnos do sporazumnog raskida ili do isteka otkaznog roka.

10) Datum dospijeća i plaćanje

Curaden prihvaća samo načine plaćanja prikazane kupcu (u internetskoj trgovini) tijekom procesa naručivanja. Curaden zadržava pravo pisanim putem sa svojim kupcima odrediti način plaćanja koji nije naveden u ovom odjeljku.

Za obradu plaćanja putem internetske trgovine Curaden koristi rješenja za plaćanje trećih strana kako bi kupcima omogućila jednostavno i sigurno plaćanje kreditnim karticama i alternativnim načinima plaćanja.

Prilikom plaćanja koristeći način plaćanja koji nudi PayPal, plaćanje se obrađuje putem pružatelja usluge plaćanja PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljnjem tekstu: "PayPal"), u skladu s PayPal Uvjetima korištenja, dostupnima na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua /useragreement-full ili - ako kupac nema PayPal račun - podliježu uvjetima plaćanja bez PayPal računa koji se mogu pogledati na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.
Kupoprodajna cijena i svi nastali troškovi otpreme dospijevaju - prema stavku (3) - nakon sklapanja ugovora.
Curaden može zahtijevati plaćanje unaprijed bez navođenja razloga. Narudžba će biti obrađena nakon primljene uplate. Curaden zadržava pravo da ne sklopi ugovor ako je rezultat kreditne provjere negativan. Također zadržavamo pravo ponuditi vam samo određene načine plaćanja, ovisno o vašoj kreditnoj sposobnosti.
Ako kupac ne ispuni obveze, Curaden ima pravo zahtijevati paušalnu naknadu za podsjetnik navedenu u procesu naručivanja. To ne utječe na pravo Curaden-a da zahtijeva veću odštetu, posebno u pogledu naplate potraživanja putem agencije za naplatu duga ili odvjetnika.
Kupone za Curaden online shop moguće je iskoristiti samo prije završetka postupka naručivanja. Naknadna naplata nije moguća. Kuponi se mogu iskoristiti samo pod uvjetima navedenim na bonu i isključivo za grupe proizvoda navedene na bonu. Pojedinačni proizvodi mogu biti isključeni iz akcije kupona.
Vaučeri ili zakonski dopušteni popusti (npr. količinski popusti) ne mogu se kumulirati kao dio narudžbe. Vrijednost bona nije moguće isplatiti u gotovini.
Vaučer je prenosiv. Curaden može izvršiti plaćanja s razdužnim učinkom dotičnom vlasniku koji iskoristi vaučer u online trgovini.

11) Trajanje ugovora i raskid ugovora u slučaju ugovora o pretplati

Ako ste kao kupac potrošač (B2C), imate pravo opozvati svoju izjavu namjere za sklapanje ugovora bez navođenja razloga u roku od najviše 14 dana od primitka robe povratom robe Curaden. Razdoblje počinje na dan kada je roba otpremljena ili preuzeta. Za ispunjavanje roka za otkazivanje dostatno je poslati robu na vrijeme. Opoziv (ovdje) u tekstualnom obliku mora se poslati na adresu navedenu u odjeljku 13 ili e-poštom na info@curaden.hr. Kupac snosi teret dokaza za slanje robe na povrat.

Opoziv je isključen i ne odnosi se na:

  • Isporuka robe koja je izrađena posebno za kupca ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama kupca. Kupac je dužan preuzeti i platiti sve dijelove bez iznimke;
  • Isporuka zapečaćene robe koja nije prikladna za povrat iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ako je pečat uklonjen nakon isporuke;
  • Isporuke lijekova ne mogu se vratiti;
  • Isporuka audio ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom paketu ako je pečat uklonjen nakon dostave.

Ugovori o pružanju usluga vezanih uz aktivnosti u slobodno vrijeme, ako nije drukčije ugovoreno, ako je ugovorom određen datum ili razdoblje za pružanje.

U slučaju stvarnog opoziva ili povlačenja iz ugovora, obje strane moraju nadoknaditi već primljene usluge. Ako kupac može vratiti primljenu robu samo u pokvarenom stanju, dužan je platiti Curaden odštetu u visini smanjene vrijednosti.

Troškove i rizik povrata robe snosi kupac osim ako isporučena roba ne odgovara naručenoj.

Curaden koristi svoje pravo zadržavanja do povrata robe u cijelosti.

U slučaju da su otkazivanje i povrat isključeni, kupac mora snositi troškove povrata robe ako nam se roba vrati.

Pravo na odustanak

Pravo na odustanak

Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Rok za otkazivanje je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli posljednju robu.

Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti (Curaden Slovenija, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija,adresa e-pošte: info@curaprox.hr) jasnom izjavom (npr. pismom poslanim poštom ili e-poštom ) o vašoj odluci da se povučete iz ovog ugovora. Možete koristiti priloženi uzorak obrasca za odustajanje (ovdje), iako to nije obavezno.

Kako bi se ispunio otkazni rok, dovoljno je da prije isteka otkaznog roka pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz.

Posljedice opoziva

Ako otkažete ovaj ugovor, platit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (s iznimkom dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira vrste dostave koja nije najjeftinija standardna isporuka koju nudimo i koja se odmah vraća i najkasnije u roku od četrnaest (14) dana od dana kada smo primili obavijest o vašem otkazu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isti način plaćanja koji ste koristili za izvornu transakciju, osim ako nešto drugačije nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima neće vam biti naplaćene nikakve naknade kao rezultat ove otplate. Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste robu poslali natrag, ovisno o tome što je ranije.
Robu nam morate vratiti odmah, au svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o svom raskidu ovog ugovora. Rok je ispoštovan ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

Mi snosimo troškove povrata robe.

Odgovorni ste samo za bilo kakav gubitak vrijednosti robe ako je taj gubitak vrijednosti nastao zbog rukovanja koje nije potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcionalnosti robe.

Isključenje/gašenje prava na odustajanje: Pravo odustajanja ne primjenjuje se, među ostalim, na ugovore o isporuci robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju presudan individualni odabir ili odluka potrošača ili su jasno prilagođeni osobnim potrebama potrošača i prerano istječu za ugovore o isporuci zapečaćene robe koja nije prikladna za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga ako je njihov pečat uklonjen nakon isporuke.

Jamstvo dobrovoljnog povrata: Za sve kupovine iz asortimana Curaden, uz zakonsko pravo na odustajanje, odobravamo vam jamstvo dobrovoljnog povrata od ukupno 30 dana od primitka robe. Također možete odustati od ugovora nakon isteka roka za otkazivanje od 14 dana tako da nam robu pošaljete natrag u roku od 30 dana od primitka (razdoblje počinje teći dan nakon primitka robe), pod uvjetom da je roba kompletna i u originalnom pakiranju te su nekorišteni i neoštećeni i ne radi se o proizvodu koji je posebno proizveden prema specifikacijama kupca ili je jasno prilagođen osobnim potrebama. Pravovremena otprema dovoljna je za ispunjavanje roka.

Roba se mora vratiti na adresu: Curaden Slovenija, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija

Ugovoreno jamstvo dobrovoljnog povratka ne utječe na vaša zakonska prava i zahtjeve. Konkretno, vaše zakonsko pravo na povlačenje i vaša zakonska prava na jamstvo ostaju neograničena.

12) Jamstvo i odgovornost

Ako je isporučena roba neispravna u trenutku prijenosa rizika, npr. greška proizvođača ili ako postoji neispravna isporuka, odmah nam se pritužite na takve nedostatke. Međutim, nepodnošenje ove žalbe nema nikakvih posljedica za vaša zakonska prava. Za sve nedostatke kupljenog artikla koji se pojave tijekom zakonskog jamstvenog roka, zakonski zahtjevi za naknadnu izvedbu, za uklanjanje nedostataka ili novu isporuku, kao i - ako su ispunjeni zakonski uvjeti - daljnji zahtjevi za smanjenje ili povlačenje, kao i za štete, uključujući naknadu štete, primijenite prema vlastitom nahođenju ispunjenje i nadoknadu vaših uzaludnih troškova. Ako vam odobrimo jamstvo prodavatelja, detalje možete pronaći u jamstvenim uvjetima koji su priloženi uz isporučeni artikl. Jamstveni zahtjevi postoje bez prejudiciranja pravnih zahtjeva/prava.
Odgovornost ovisi o važećim zakonskim odredbama. Odgovornost tvrtke Curaden isključena je u slučajevima (i) manjeg nemara, (ii) neizravne i neizravne štete i posljedične štete i izgubljene dobiti, (iii) nerealizirane uštede, (iv) štete nastale zbog zakašnjele isporuke i (v) bilo kakvih radnji i propusta pomoćne osobe iz Curaden-a, bilo ugovorne ili izvanugovorne.

Nadalje, Curaden nije odgovoran za štete nastale iz bilo kojeg od sljedećih uzroka:

  • Nepravilno, izvanugovorno ili nezakonito skladištenje, podešavanje ili korištenje proizvoda;
  • Korištenje nekompatibilnih zamjenskih dijelova ili dodataka (npr. napajanje);
  • Neodržavanje i/ili nepravilna izmjena ili popravak proizvoda od strane Kupca ili treće strane;
  • Viša sila, posebice prirodne opasnosti, vlaga, šteta od pada i udarca itd., za koje Curaden nije odgovoran, i službene naredbe.

Pružatelj usluga kojem je naručena izvedba odgovoran je za nedostatke, kašnjenja u izvedbi i štete koje nastanu tijekom izvođenja usluge (npr. instalacije na licu mjesta).

Odgovornost tvrtke Curaden isključena je za bilo kakve tiskarske pogreške u reklamnom materijalu, pogreške u podacima u internetskoj trgovini, netočne cijene, pogreške u slikama, opisima proizvoda ili drugim tekstovima kao što su bonovi ili akcije popusta ili kašnjenje ili nedostava.

13) Adrese

Curaden Slovenia d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
Slovenia

Telefon +386 2 460 53 42
e-posti aadress: info@curaprox.hr

14) Privatnost, autorska prava, zaštitni znakovi

Pravilnik o zaštiti privatnosti sastavni je dio ovih OUP-ova. Prihvaćanjem ovih OUP-ova, kupac izražava i suglasnost s pravilnikom o zaštiti privatnosti.

Svi zaštitni znakovi, slike i autorska prava u vlasništvu su Curaden-a ili njegovih partnera. Za preuzimanje, spremanje, kopiranje ili ispis podataka, slika i PDF datoteka, čak i djelomično, potrebno je pismeno dopuštenje tvrtke Curaden. Sva prava pridržana. Zabranjena je svaka upotreba kupca u druge svrhe osim predviđene upotrebe relevantnog proizvoda.Ove su informacije prevedene radi praktičnosti uključenih strana. U slučaju bilo kakvih odstupanja ili sukoba između prevedene verzije i izvorne engleske verzije, engleska verzija ima prednost i smatra se pravno obvezujućom i vjerodostojnom verzijom. Ovime se potvrđuje da je prijevod generiran strojnim prevođenjem, i iako su uloženi napori da se osigura točnost, ne daju se nikakva jamstva u pogledu potpunosti, točnosti ili pouzdanosti prijevoda.