Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Odaberi svoju dražavu Hrvatska Hrvatska
Besplatna dostava iznad 30 €!
Rok isporuke do 3 radnih dana
Sigurno plaćanje sa 3D Secure

OPĆI UVJETI POSLOVANJA INTERNETSKE TRGOVINE

SADRŽAJ

1    Područje primjene
2    Registracija
3    Sklapanje ugovora
4    Cijene
5    Isporuka, troškovi otpreme
6    Dodjela prava upotrebe digitalnog sadržaja i licenci softvera
7    Pridržaj prava vlasništva, ukidanje ugovora
8    Trajanje ugovora i raskid ugovora u slučaju ugovora o pretplati
9    Datum dospijeća i plaćanje
10  Otkazivanje
11  Jamstvo i odgovornos
12  Adrese
13  Privatnost, autorska prava, zaštitni znakovi
14  Završne odredbe

Verzija: 20. travnja 2020.
 

1) PODRUČJE PRIMJENE

Ovi Opći uvjeti poslovanja (OUP) primjenjuju se na poslovne odnose između tvrtke Curaden Slovenija d.o.o.. (u daljnjem tekstu: Curaden Slovenija) i potrošača ili tvrtki (u daljnjem tekstu „Kupac” ili „Kupci”) u najnovijoj verziji koja je dostupna kada otvorite web stranicu ili naručite proizvode u pogledu proizvoda koje tvrtka Curaden Slovenija prikazuje u internetskoj trgovini. 

Curaden Slovenija je podružnica tvrtke Curaden AG (www.curaden.ch), švicarskog proizvođača sredstava za oralnu higijenu CURAPROX. Curaden Slovenija obrađuje i šalje sve narudžbe poslane na internetskoj trgovini www.curaprox.hr.

Ovi OUP-ovi primjenjivat će se, mutatis mutandis, na ugovore za pružanje digitalnog sadržaja, softverskih licenci ili kupona, osim ako izričito nije dogovoreno drugačije. Kod isporuke softverskih licenci prodavatelj je dužan pružiti licencni ključ koji će omogućiti upotrebu prodanog softvera. Kupac ne stječe prava intelektualnog vlasništva nad softverom. U pogledu karakteristika softvera, mjerodavan je relevantan opis proizvoda.

Ovi OUP-ovi mogu se primjenjivati na ugovore koji se odnose na proizvode (robu ili usluge) pružene u obliku jednokratne isporuke ili kontinuirane nabave („ugovor o pretplati”). U slučaju ugovora o pretplati, tvrtka Curaden Slovenija obvezuje se isporučiti potreban proizvod tijekom dogovorenog razdoblja trajanja ugovora.

S vremena na vrijeme, Uvjeti upotrebe web stranice, Pravilnik o zaštiti privatnosti ili sadašnji OUP-ovi internetske trgovine mogu se prilagoditi, dopuniti ili izmijeniti. Kad god pristupite ili posjetite web stranicu, verzija tada dostupne web stranice bit će mjerodavna verzija. Redovito posjećujte ovu stranicu kako biste vidjeli najnovija pravila. Obavijestit ćemo vas o svim bitnim promjenama ovog Pravilnika o zaštiti privatnosti prikazivanjem obavijesti na našim web stranicama i/ili mobilnim aplikacijama kao i ažuriranom verzijom Pravilnika o zaštiti privatnosti. Ako se ne slažete s izmijenjenim pravilima, pošaljite svoj prigovor na adresu elektroničke pošte info@curaprox.hr i obrišite svoj korisnički profil, ako ste ga kreirali, do datuma stupanja izmjena na snagu. Ako ga ne otkažete, vaš će se korisnički profil nastaviti prikazivati prema novim pravilima, čak i nakon datuma stupanja izmjena na snagu. 

„Kupac” za potrebe ovih OUP-ova jest svaki pojedinac koji zaključuje pravno obvezujuće transakcije u svrhe koje nisu prvenstveno komercijalne i/ili se mogu pripisati neovisnim poslovnim aktivnostima. „Poslovni subjekt” za potrebe ovih OUP-ova jest fizička ili pravna osoba ili partnerstvo s pravnom osobom koja ulazi u pravno obvezujuću transakciju radi obavljanja komercijalne ili neovisne poslovne aktivnosti.

Narudžbe i isporuke moguće su samo u Hrvatskoj. Naručivati mogu isključivo ovi, koji imaju najmanje 18 godina ili su dobili potpis svojeg pravnog zastupnika.

Primjenjuju se isključivo ovi Opći uvjeti poslovanja. Curaden Slovenija  neće priznati uvjete poslovanja Kupca koji su u suprotnosti i/ili se razlikuju od ovih Uvjeta poslovanja, osim ako Curaden Slovenija izričito ne pristane na takve uvjete u pogledu određenog slučaja.

2) REGISTRACIJA

Svaka narudžba robe zahtijeva registraciju Kupca i/ili stvaranje korisničkog profila na www.curaprox.hr. Zabranjeno je višestruko registriranje pod različitim imenima ili adresama. 

Curaden Slovenija može opozvati svoje ovlaštenje u bilo kojem trenutku bez navođenja razloga. U tom slučaju Curaden Slovenija ima pravo odmah blokirati i izbrisati korisničko ime i povezanu lozinku.

3) SKLAPANJE UGOVORA

Prezentiranje CURAPROX asortimana proizvoda u internetskoj trgovini ne predstavlja ponudu za sklapanje ugovora o kupnji s Kupcem. On nije obvezujući.

Klikom na gumb „Kupite odmah”, Kupac daje obvezujuću ponudu za kupnju.

Izdavanjem narudžbe s Curaden Slovenija na www.curaprox.hr, Kupac daje ponudu za sklapanje obvezujućeg ugovora o kupnji s Curaden Slovenija. Kupac će dobiti potvrdu primitka narudžbe („Potvrda primitka narudžbe”). Ta potvrda ne predstavlja prihvaćanje ponude, već se njome samo informira Kupca da je tvrtka Curaden Slovenija zaprimila narudžbu. Tvrtka Curaden Slovenija obavijestit će Kupca o svim pogreškama u informacijama o asortimanu proizvoda na web stranici i Kupcu ponuditi odgovarajuću protuvrijednost, prema potrebi.

Ugovor s Curaden Slovenija sklapa se kada Curaden Slovenija izričito prihvati ponudu Kupca („Potvrda narudžbe”) ili kada tvrtka Curaden Slovenija pošalje naručeni proizvod Kupcu.

Prihvaćanje od strane tvrtke Curaden Slovenija podliježe zakonitosti narudžbe i dostupnosti naručene robe ili usluge. Ako tvrtka Curaden Slovenija ne može prihvatiti narudžbu Kupca, Kupac će primiti obavijest o nedostupnosti umjesto obavijesti o prihvaćanju narudžbe. Proizvodi koji se privremeno ne mogu dostaviti rezervirat će se za Kupca, a narudžba Kupca ostaje važeća.

4) CIJENE

Promjene cijena moguće su i u tom se slučaju primjenjuje cijena koja je bila na snazi u trenutku izvršavanja narudžbe. Sve objavljene cijene izražene su u kunama (HRK) i uključuju 25% poreza na dodanu vrijednost (PDV).

U cijene nisu uključeni dodatni troškovi otpreme (između Curaden Slovenija i Kupca).

5) ISPORUKA, TROŠKOVI OTPREME

Curaden Slovenija isporučuje naručenu robu u najkraćem mogućem roku na adresu koju je Kupac naveo u narudžbi ili (ako je kao način plaćanja odabran PayPal) na adresu, navedenu na PayPalu. Curaden Slovenija ima pravo isporučiti robu ili izvršiti usluge u više rata u mjeri razumnoj za Kupca. Kad god tvrtka Curaden Slovenija izvrši dostavu u više rata, dodatne troškove poštarine snosi tvrtka Curaden Slovenija

Dostava se vrši u skladu s troškovima otpreme navedenima u određenom slučaju.

Dostava naručenih proizvoda vrši se iz centalnog skladišta za internetsku prodaju Curaprox proizvoda, smještanega u Mariboru, Sloveniji.

Dostava u Hrvatsku obično traje između 2 i 5 radnih dana. Informacije o vremenu isporuke isključivo su informativne prirode i nisu obvezujuće.

Digitalni sadržaj, kuponi i licencni ključevi softvera isporučuju se Kupcu isključivo elektroničkim prijenosom (i) preuzimanjem ili (ii) putem e-pošte, po izboru tvrtke Curaden Slovenija

6) DODJELA PRAVA UPOTREBE DIGITALNOG SADRŽAJA I LICENCI SOFTVERA

Ako u opisu sadržaja u internetskoj trgovini Curaden Slovenija nije drugačije navedeno, Curaden Slovenija Kupcu dodjeljuje neisključivo pravo, ograničeno vremenski i prostorno, na upotrebu dostupnog sadržaja u privatne i/ili poslovne svrhe.

Isporuka licenčnog ključa za softversku licencu Kupcu daje pravo na upotrebu softvera i/ili sadržaja navedenih u odgovarajućem opisu proizvoda i odredbama o licenci u mjeri koja je tamo opisana.

Prijenos sadržaja trećim osobama ili izrada kopija za treće strane koji nisu u skladu s ovim OUP-ovima i/ili odredbama o licenci nisu dopušteni bez pristanka prodavača na takav prijenos licence trećim stranama u skladu s ugovorom.

Tako dodijeljeno pravo neće stupiti na snagu sve dok Kupac ne plati ugovorenu naknadu u cijelosti. 

7) PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA, UKIDANJE UGOVORA

Curaden Slovenija pridržava pravo vlasništva na svu isporučenu robu do plaćanja u cijelosti. 

Ako Kupac prekrši ugovor, osobito ako ne ispuni obveze plaćanja usprkos primitku podsjetnika od Curaden SlovenijaCuraden Slovenija može ukinuti ugovor nakon određivanja razumne odgode plaćanja i tražiti povrat robe na koju Curaden Slovenija i dalje pridržava pravo vlasništva. Povrat ili pripisivanje robe Curaden Slovenija predstavlja ukidanje ugovora. Sve nastale troškove otpreme snosi Kupac. Curaden Slovenija ovlaštena je prodati robu nakon povrata.

Curaden Slovenija zadržava pravo da se suzdrži od sklapanja ugovora u slučaju negativnog ishoda provjere kreditne sposobnosti.

8) TRAJANJE UGOVORA I RASKID UGOVORA U SLUČAJU UGOVORA O PRETPLATI

Ugovori o pretplati otvoreni su, ali se sklapaju za minimalno razdoblje trajanja ugovora naznačeno u relevantnom opisu proizvoda u internetskoj trgovini www.curaprox.hr. Ugovor o pretplati može se raskinuti u bilo koje vrijeme tijekom minimalnog trajanja ugovora, a stupa na snagu do isteka minimalnog trajanja ugovora ili nakon isteka minimalnog trajanja ugovora u bilo koje vrijeme, uz obavijest poslanu pisanim putem ili putem faksa/e-pošte 14 dana unaprijed na adresu navedenu u točki 12.

Prethodno ne dovodi u pitanje izvanredni raskid zbog ozbiljnih razloga. Smatra se da ozbiljan razlog postoji ako se nastavak ugovornog odnosa do dogovorenog datuma raskida ili do isteka otkaznog roka ne može smatrati razumnim za stranku odgovornu za raskid, s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, nakon razmatranja interesa obiju stranaka.

9) DATUM DOSPIJEĆA I PLAĆANJE

U postupku naručivanja, Curaden Slovenija prihvaća samo načine plaćanja prikazane Kupcu (u internetskoj trgovini). Tvrtka Curaden Slovenija zadržava pravo da se s kupcima pismenim putem dogovori o načinima plaćanja koji nisu navedeni u ovom odjeljku. 

Curaden Slovenija koristi Stripe tvrtke Stripe Inc. (510 Townsend St., San Francisco, CA94103, ZDA) za obradu sigurnog plaćanja putem bankovnom karticom ili drugih određenih opcija plaćanja.

U slučaju plaćanja putem načina plaćanja koji pruža PayPal, plaćanje obrađuje pružatelj platnih usluga PayPal (Europa) Sàrl. et Cie, SCA, Boulevard Royal 22-24, L-2449 Luksemburg (u daljnjem tekstu: „PayPal”), u skladu s PayPal Uvjetima upotrebe, dostupnima na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full ili – u slučaju da kupac nema PayPal račun – podliježe uvjetima plaćanja bez PayPal računa, dostupnima na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Kupac ima mogućnost plaćanja putem virmana. Prilikom odabira ovog načina plaćanja, nakon potvrde narudžbe, prima e-poštu sa svim potrebnim podacima kako bi izvršio plaćanje. Čim dobijemo podatke o plaćanju, poslat ćemo vašu pošiljku. Ako u roku od 8 dana ne primimo vašu uplatu, vaša će narudžba biti otkazana. Curaden Slovenija ima otvoren bankovni račun kod Nove KBM, d.d., ulica Vita Krajgherja 4, 2000 Maribor, Slovenija. Kupac koristi sljedeće podatke:

IBAN: SI56 0451 5000 1062 561, SWIFT (BIC kod): KBMASI2X, bez modela, opis plaćanja: unesite referencu svoje narudžbe.

Kupovna cijena i svi troškovi otpreme dospijevaju i plaćaju se prilikom formiranja ugovora, u skladu sa točko 3. Ako je dogovoreno gotovinsko plaćanje unaprijed putem bankovnog prijenosa, plaćanje dospijeva i plaća se odmah nakon formiranja ugovora, osim ako se stranke nisu dogovorile oko kasnijeg datuma dospijeća.

Curaden Slovenija može bez navođenja razloga zahtijevati plaćanje unaprijed. Narudžba će biti obrađena nakon primitka uplate.

Ako Kupac ne izvrši plaćanje, tvrtka Curaden Slovenija ima pravo naplatiti fiksnu naknadu za opomenu koja je navedena u postupku naručivanja. Navedeno ne dovodi u pitanje pravo tvrtke Curaden Slovenija na traženje dodatne naknade, osobito za troškove ovrhe duga putem agencije za naplatu ili odvjetnika.

Kuponi za internetsku trgovinu tvrtke Curaden Slovenija moraju biti otkupljeni prije završetka postupka naručivanja, a naknadni odbitci neće biti dozvoljeni nakon toga.

Kuponi se mogu otkupiti isključivo pod uvjetima i odredbama navedenima na kuponu i za skupine proizvoda navedene na kuponu. Određeni proizvodi mogu se isključiti iz kampanje za kupone.

Kuponi ili zakonski dozvoljeni popusti (npr. popusti na količinu) ne mogu se primjenjivati kumulativno na pojedinačnu narudžbu. Kuponi se ne mogu zamijeniti za novac. 

Kupon je prenosiv. Curaden Slovenija može učinkovito izvršavati svoje obveze putem davanja ponude bilo kojem nositelju kupona koji ga otkupi u internetskoj trgovini.

10) OTKAZIVANJE

Kupci imaju pravo otkazati svoju izjavu o pristanku na sklapanje ugovora, bez navođenja razloga, vraćanjem robe tvrtki Curaden Slovenija u roku od najviše 30 dana od primitka robe. Uz to, Kupac mora u istom roku pismenim putem podnijeti obavijest o otkazivanju (npr. dopisom, e-poštom, faksom), računajući od datuma otpreme ili preuzimanja robe. Da bi Kupac zadovoljio rok za otkazivanje, dovoljno je otpremiti robu u tom vremenskom roku. Pismeno upozorenje o otkazu mora biti poslano dopisom na adresu navedenu u točki 12. ili e-poštom na info@curaprox.hr. Kupac snosi teret dokaza da je poslao robu koju želi vratiti.

Otkazivanje je zabranjeno i neučinkovito u sljedećim slučajevima:

  • Isporuka proizvoda izrađenih po mjeri, posebno za Kupca ili prilagođenih osobnim potrebama Kupca. Kupac je dužan preuzeti isporuku bez iznimke i platiti sve komponente bez iznimke;
  • Isporuka zapečaćene robe koja se iz zdravstvenih i higijenskih razloga ne može vratiti, ako je pečat uklonjen nakon isporuke;
  • Isporuke farmaceutskih proizvoda nije moguće vratiti; 
  • Isporuka audio ili videozapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom pakiranju, ako je pečat uklonjen nakon isporuke. 
  • Ugovori o uslugama za slobodne aktivnosti, ako nije drugačije dogovoreno, ako se ugovorom predviđa izvedba na određeni datum ili u određenom razdoblju

U slučaju otkazivanja ili raskida ugovora, obje strane osiguravaju naknadu za već primljenu robu ili plaćanja. Ako se roba koju Kupac primi može vratiti samo u oštećenom stanju, Kupac će Curaden Slovenija nadoknaditi gubitak vrijednosti.

Kupac snosi troškove i rizike povrata, osim ako isporučena roba ne odgovara narudžbi.

Curaden Slovenija iskoristit će pravo suzdržavanja od povrata novca dok se roba ne vrati u cijelosti.

U slučaju isključenja otkaza i povrata, Kupac snosi troškove povrata pošiljke ako nam vraća robu.

11) JAMSTVO I ODGOVORNOST

Ako je isporučena roba neispravna u trenutku prolaska rizika (npr. oštećenja u proizvodnji) ili u slučaju pogrešne isporuke, Kupac ima isključivo pravo naknadnog popravka ili razmjene (zamjena). Ako je zamjena nezadovoljavajuća, Kupac ima pravo otkazati kupnju. Zahtjev prestaje ako Kupac Curaden Slovenija ne dostavi obavijest o kvaru ili nepravilnoj isporuci u roku od 10 dana nakon primitka robe putem adrese e-pošte info@curaprox.hr, telefona, faksa ili pošte.

Odgovornost tvrtke Curaden Slovenija podliježe važećim zakonskim odredbama. Odgovornost tvrtke Curaden Slovenija isključena je u slučajevima (i) uobičajene nepažnje, (ii) neizravne i posljedične štete i izgubljene dobiti, (iii) nerealizirane uštede, (iv) gubitaka zbog kašnjenja isporuke i (v) bilo kakvih radnji ili propusta od strane nepoštenih agenata tvrtke Curaden Slovenija , bilo da su utemeljene u ugovoru ili se radi o izvanugovornoj odgovornosti za štetu.

Nadalje, tvrtka Curaden Slovenija ne snosi odgovornost za gubitak ili štetu koja se može pripisati bilo kojem od sljedećih uzroka: 

  • skladištenje, konfiguracija ili upotreba proizvoda na način koji je neprimjeren, u suprotnosti s ugovorom ili nezakonit;
  • upotreba neodgovarajućih rezervnih dijelova ili dodataka (npr. napajanje);
  • propust servisa i/ili nepropisna promjena ili popravak proizvoda od strane Kupca ili treće strane;
  • službene naredbe ili slučajevi više sile, osobito šteta uzrokovana prirodnim katastrofama, vlagom, padovima i udarcima itd., koji su izvan kontrole tvrtke Curaden Slovenija.

Svaki pružatelj usluge angažiran za isporuku robe ili pružanje usluga odgovoran je za nastale nedostatke, sporu provedbu i gubitke ili štetu nastalu kao rezultat obavljanja usluge.

Tvrtka Curaden Slovenija ne snosi odgovornost za bilo kakve pogreške u reklamnim materijalima, pogreške u pogledu podataka u internetskoj trgovini, neispravne etikete s cijenama, pogreške u ilustracijama proizvoda, fotografijama, opisima ili drugim tekstovima, npr. u kampanjama za kupone ili popustima, ili zakašnjelim ili izostavljenim isporukama.

12) ADRESE

Ponuditelj i ugovorni partner za ponude na ovim web stranicama:

Curaden Slovenija, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija
tel. +368 (0) 2 620 47 43
email: info@curaprox.hr 
www.curaprox.hr

13) PRIVATNOST, AUTORSKA PRAVA, ZAŠTITNI ZNAKOVI

Pravilnik o zaštiti privatnosti sastavni je dio ovih OUP-ova. Prihvaćanjem ovih OUP-ova, Kupac izražava i suglasnost s Pravilnikom o zaštiti privatnosti.

Sva prava na zaštitne znakove, slike i autorska prava [za relevantne proizvode] ima Curaden Slovenija ili njezini partneri. Preuzimanje, pohranjivanje, kopiranje, ispis podataka, slika i PDF datoteka, čak i u dijelovima, zabranjeno je bez pismenog odobrenja tvrtke Curaden Slovenija. Sva prava pridržana. Zabranjena je svaka upotreba Kupca u druge svrhe osim predviđene upotrebe relevantnog proizvoda. 

14) ZAVRŠNE ODREDBE

Svi pravni odnosi između kupca i tvrtke Curaden Slovenija podliježu slovenskom zakonu, uz izuzeće Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. 

Mjesto nadležnosti je Maribor. Bez obzira na gore navedeno, Curaden Slovenija također ima pravo tužiti Kupca nadležnom sudu domicila/mjesta prebivališta Kupca, ili bilo kojem drugom nadležnom sudu. 

Ako bilo koje pojedinačne odredbe ovih OUP-ova, uključujući ovu klauzulu, u potpunosti ili djelomično ne budu upotrebljavane ili ako se utvrdi propust u ovim uvjetima i odredbama, to ne utječe na valjanost ostatka OUP-ova. Odredbe bez učinka ili nedostajuće odredbe zamjenjuju se važećim zakonskim odredbama ili, ako ih nema, odredbama koje odražavaju smisao i svrhu odredbe bez učinka.