Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Odaberi svoju dražavu Hrvatska Hrvatska
Besplatna dostava iznad 30 €!
Rok isporuke do 3 radnih dana
Sigurno plaćanje sa 3D Secure

POLITIKA PRIVATNOSTI CURADEN AG - NFAD-CH

SADRŽAJ

POLITIKA PRIVATNOSTI

CURADEN AG – nFADP-CH

1. PREGLED ZAŠTITE PODATAKA

1.1. OPĆE INFORMACIJE

1.2. SNIMANJE PODATAKA NA OVOM WEB STRANICU

1.3. ALATI ZA ANALIZU I ALATI KOJE PRUŽAJU TREĆE STRANE2. OPĆE INFORMACIJE I OBVEZNE INFORMACIJE

2.1. ZAŠTITA PODATAKA

2.2. INFORMACIJE O ODGOVORNOJ STRANI (KOJA SE U FADP-u NAZIVA "KONTROLOR")

2.3. TRAJANJE SKLADIŠTENJA

2.4. OPĆE INFORMACIJE O PRAVNIM OSNOVAMA ZA OBRADU PODATAKA NA OVIM WEB STRANICAMA

2.5. IMENOVANJE SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

2.6. INFORMACIJE O PRIJENOSU PODATAKA U SAD I DRUGE ZEMLJE IZVAN EU

2.7. OPOZIV VAŠEG PRIVOLA ZA OBRADU PODATAKA

2.8. PRAVO NA PRIGOVOR NA PRIKUPLJANJE PODATAKA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA; PRAVO NA PRIGOVOR NA IZRAVNO OGLAŠAVANJE (ČL. 32. FADP)

2.9. PRAVO NA PRIJAVU PRIGOVORA KOD NADLEŽNE NADZORNE AGENCIJE

2.10. PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

2.11. SSL I/ILI TLS ENKRIPCIJA

2.12. ŠIFRIRANE PLATNE TRANSAKCIJE NA OVOM WEB STRANICU

2.13. INFORMACIJE O, ISPRAVKU I BRISANJU PODATAKA

2.14. PRAVO NA ZAHTJEV OGRANIČENJA OBRADE3. OPĆE BILJEŽENJE PODATAKA NA OVOM WEB STRANICU

3.1. KOLAČIĆI

3.2. SUGLASNOST S COKIEBOTOM

3.3. KONTAKT OBRAZAC

3.4. UPIT E-MAILOM, TELEFONOM ILI FAXOM

3.5. OBLIK TIPA

3.6. HUBSPOT CRM

3.7. REGISTRACIJA NA OVOM WEB STRANICU

3.8. REGISTRACIJA NA GOOGLE

3.9. REGISTRACIJA NA FACEBOOK CONNECT4. DRUŠTVENI MEDIJE NA OVOM WEB STRANICU

4.1. ELEMENTI DRUŠTVENIH MREŽA SA SHARIFFOM

4.2. FACEBOOK

4.3. CVRKUT

4.4. INSTAGRAM

4.5. LINKEDIN

4.6. XING5. ALATI ZA ANALIZU I OGLAŠAVANJE

5.1. GOOGLE UPRAVITELJ OZNAKA

5.2. GOOGLE ANALITIKA

5.3. HOTJAR

5.4. WP STATISTIKA

5.5. GOOGLE OGLASI

5.6. GOOGLE ADSENSE (NIJE PERSONALIZIRAN)

5.7. GOOGLE REMARKETING

5.8. GOOGLE PRAĆENJE KONVERZIJA

5.9. GOOGLE DOUBLECLICK

5.10. FACEBOOK PIKSELI

5.11. LINKEDIN INSIGHT TAG

5.12. STRAŽAR

5.13. IZVAN MOZGA

5.14. TIKTOK6. BILTEN

6.1. PODACI ZA BILTEN

6.2. ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE PODATAKA O KLIJENTIMA CURADEN AG

6.3. MAILCHIMP

6.4. SENDGRID/TWILIO7. PLUG-INOVI I ALATI

7.1. YOUTUBE S PROŠIRENOM INTEGRACIJOM ZAŠTITE PODATAKA

7.2. VIMEO BEZ PRAĆENJA (NEMOJ PRATI)

7.3. GOOGLE KARTE

7.4. GOOGLE RECAPTCHA

7.5. WORDFENCE

7.6. MANAGEWP8. PRUŽATELJI USLUGA E-TRGOVINE I PLAĆANJA

8.1. OBRADA PODATAKA O KUPCIMA I UGOVORU

8.2. PRIJENOS PODATAKA PRI SKLAPANJU UGOVORA ZA MREŽNE TRGOVINE, TRGOVCA I ISPORUKU ROBE

8.3. PRIJENOS PODATAKA PRI SKLAPANJU UGOVORA ZA USLUGE I DIGITALNI SADRŽAJ

8.4. PROVJERE KREDITA

8.5. USLUGE PLAĆANJA

8.6. PAYPAL

8.7. PRUGA

8.8. INSTANT TRANSFER ODMAH

8.9. UNC

8.10. AMERICAN EXPRESS

8.11. MASTER CARD

8.12. VISA

8.13. PAYU

8.14. USLUGE PLAĆANJA

8.15. APPLE PLAĆA

8.16. GOOGLE PAY

8.17. AMAZON PLAĆA9. ONLINE AUDIO I VIDEO KONFERENCIJE (ALATI ZA KONFERENCIJE)

9.1. OBRADA PODATAKA

9.2. NAMJENA I PRAVNI OSNOVI

9.3. TRAJANJE SKLADIŠTENJA

9.4. KORIŠTENI KONFERENCIJSKI ALATI

9.5. WEBEX10. CARINSKE USLUGE

10.1. RUKOVANJE PODACIMA PODNOSITELJA

10.2. OPSEG I SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA

10.3. RAZDOBLJE ARHIVIRANJA PODATAKA

10.4. PRIJEM U BAZEN ZA PRIJAVEVerzija od 1. srpnja 2023

POLITIKA PRIVATNOSTI

1. Pregled zaštite podataka

1.1 Opće informacije

Sljedeće informacije daju Vam jednostavan pregled postupanja s Vašim osobnim podacima prilikom posjeta ovoj web-lokaciji. Pojam „osobni podaci“ odnosi se na sve podatke pomoću kojih Vas se može osobno identificirati. Detaljnije informacije o predmetu zaštite podataka potražite u našoj Izjavi o zaštiti podataka u nastavku ove politike.

1.2 Bilježenje podataka na ovoj web-lokaciji

Tko je odgovorna osoba za bilježenje podataka na ovoj web-lokaciji (odnosno „voditelj obrade“)?

Podatke na ovoj web-lokaciji obrađuje operator web-lokacije, čiji se kontaktni podaci nalaze u odjeljku „Informacije o odgovornoj osobi“ (koja se u Općoj uredbi o zaštiti podataka/GDPR-u naziva „voditelj obrade“) ove Politike privatnosti.

Na koji način bilježimo Vaše podatke?

Prikupljamo Vaše podatke koje ste s nama podijeliti. Može se, primjerice, raditi o podacima koje ste upisali u obrazac za kontakt.

Ostale podatke naši informatički sustavi bilježe automatski ili nakon što dadete privolu za bilježenje istih tijekom posjeta ovoj web-lokaciji. Ti se podaci prvenstveno odnose na tehničke informacije (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme pristupanja web-lokaciji). Te se informacije automatski bilježe kad pristupite ovoj web-lokaciji.

U koje svrhe koristimo Vaše podatke?

Dio informacija generira se kako bi se zajamčilo korištenje web-lokacije bez grešaka. Ostali se podaci mogu koristiti za analizu Vaših obrazaca korištenja.

Koja prava imate u pogledu Vaših informacija?

Imate pravo u bilo kojem trenutku primiti informacije o izvoru, primateljima i svrhama Vaših arhiviranih osobnih podataka bez plaćanja naknade. Usto imate pravo zatražiti da Vam se podaci isprave ili izbrišu. Ako ste dali privolu za obradu podataka, imate mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati privolu, što će utjecati na cjelokupnu buduću obradu podataka. Osim toga, imate pravo zahtijevati da se obrada Vaših podataka u određenim okolnostima ograniči. Usto imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Slobodno nam se u bilo koje vrijeme obratite ako budete imali pitanja u vezi toga ili drugih pitanja u vezi obrade podataka.

1.3 Analitički alati i alati trećih strana

Postoji mogućnost da će se Vaši obrasci pregledavanja statistički analizirati prilikom posjeta ovoj web-lokaciji. Ta se analiza prvenstveno obavlja pomoću tzv. analitičkih programa.

Detaljnije informacije o tim analitički programima potražiti u našoj Izjavi o zaštiti podataka u nastavku.

2. Opće i obvezne informacije

2.1 Zaštita podataka

Operatori ove web-lokacije i njezinih stranica vrlo se ozbiljno odnose prema zaštiti Vaših osobnih podataka. Stoga Vaše osobne podatke smatramo povjerljivim informacijama te s njima postupamo u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Svaki put kad posjetite ovu web-lokaciju prikuplja se čitav niz raznih osobnih informacija. Osobni podaci su podaci pomoću kojih Vas se može osobno identificirati. U ovoj se Izjavi o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo te u koje ih svrhe koristimo. Usto se objašnjava na koji se način te u koju svrhu informacije prikupljaju.

Imajte na umu da prijenos podataka putem interneta (odnosno komunikacija e-poštom) može biti izložen sigurnosnim nedostacima. Nije moguće u cijelosti zaštititi podatke od pristupa trećih strana.

2.2 Informacije o odgovornoj osobi (koja se u GDPR-u naziva „voditelj obrade“)

Voditelj obrade podataka na ovoj web-lokaciji je:

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

telefon +386 2 460 53 42

e-pošta: info@curaprox.si

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba koja samostalno ili zajedno s drugima donosi odluke o svrhama i sredstvima obrade osobnih podataka (npr. imena, adresa e-pošte i sl.).

2.3 Trajanje pohrane

Ukoliko ovom politikom privatnosti nije predviđeno točno razdoblje pohrane, Vaše osobne podatke čuvamo do prestanka postojanja svrhe za koju su prikupljeni. Ako podnesete opravdan zahtjev za brisanje ili opoziv privole za obradu podataka, Vaši će podaci biti izbrisani, osim u slučaju da smo zakonom ovlašteni pohranjivati Vaše osobne podatke po drugim osnovama (npr. rok čuvanja podataka predviđen poreznim ili trgovačkim zakonima), a u tom se slučaju podaci brišu nakon prestanka postojanja tih osnova.

2.4 Opće informacije o pravnoj osnovi za obradu podataka na ovoj web-lokaciji

Ako ste dali privolu za obradu podataka, Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a ili čl. 9. st. 2. t. (a) GDPR-a, a posebne kategorije podataka obrađuju se prema čl. 9. st. 1. DSGVO-a. U slučaju izričite privole za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, obrada podataka temelji se i na čl. 49. st. 1. t. (a) GDPR-a. Ukoliko ste dali privolu za pohranu kolačića ili pristup informacijama u Vašem krajnjem uređaju (npr. prikupljanjem podataka o uređaju - device fingerprinting), obrada podataka dodatno se temelji i na čl. 25. st. 1. TTDSG-a. Privola se može u bilo kojem trenutku opozvati. Ako su Vaši podaci potrebni za izvršavanje ugovora ili ispunjenje predugovornih mjera, Vaše podatke obrađujemo na temelju čl. 6. st. 1. t. (b) GDPR-a. Nadalje, ako su Vaši podaci potrebni radi poštovanja pravne obveze, obrađujemo ih na temelju čl. 6. st. 1. t. (c) GDPR-a. Obrada podataka može se provoditi i na temelju naših legitimnih interesa u skladu s čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a. Informacije o relevantnoj pravnoj osnovi u pojedinim slučajevima dane su u sljedećim stavcima ove politike privatnosti.

2.5 Imenovanje službenika za zaštitu podataka

Za našu smo tvrtku imenovali službenika za zaštitu podataka.

Curaden AG

Amlehnstrasse 22

6010 Kriens

Švicarska

Tel.: +41 79 458 18 33

E-mail: gdpr@curaden.ch

2.6 Informacije o prijenosu podataka u SAD i druge zemlje izvan EU

Između ostaloga koristimo alate tvrtki sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama ili u drugim zemljama izvan EU koje se u pogledu zaštite podataka smatraju nesigurnima. Ako su ti alati aktivni, Vaši se osobni podaci potencijalno mogu prenositi u te zemlje izvan EU i ondje obrađivati. Ističemo da se u tim zemljama ne može zajamčiti razina zaštite podataka usporediva s razinom zaštite podataka u EU. Tako su, primjerice, poduzeća u SAD-u dužna dostavljati osobne podatke sigurnosnim agencijama te u svojstvu ispitanika nemate mogućnost pokrenuti sudski postupak kako biste se od toga obranili. Stoga se ne može isključiti mogućnost da će agencije SAD-a (npr. Tajna služba /Secret Service/) obrađivati, analizirati i trajno arhivirati Vaše osobne podatke za potrebe nadzora. Ti su poslovi obrade izvan naše kontrole.

2.7 Opoziv Vaše privole za obradu podataka

Čitav niz poslova obrade podataka ovisi o Vašoj izričitoj privoli. Privolu koju ste nam već dali možete u bilo kojem trenutku opozvati. To ne utječe na zakonitost prikupljanja podataka prije Vašeg opoziva.

2.8 Pravo na ulaganje prigovora na prikupljanje podataka u izvanrednim slučajevima; pravo na prigovor na izravni marketing (čl. 21. GDPR-a)

U SLUČAJU DA SE PODACI OBRAĐUJU NA TEMELJU ČL. 6. ST. 1. T. (E) ILI (F) GDPR-a, IMATE PRAVO U BILO KOJEM TRENUTKU ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA PO OSNOVAMA KOJE PROIZLAZE IZ VAŠE JEDINSTVENE SITUACIJE. TO SE ODNOSI I NA IZRADU PROFILA NA TEMELJU TIH ODREDABA. ZA UTVRĐIVANJE PRAVNE OSNOVE NA KOJOJ SE TEMELJI OBRADA PREGLEDATI OVU IZJAVU O ZAŠTITI PODATAKA. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, VIŠE NEĆEMO OBRAĐIVATI OSOBNE PODATKE NA KOJE SE PRIGOVOR ODNOSI, OSIM U SLUČAJU DA IZNESEMO UVJERLJIVU OSNOVU ZA OBRADU VAŠIH PODATAKA KOJA NADILAZI VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI AKO JE SVRHA OBRADE POSTAVLJANJE, OSTVARIVANJE ILI OBRANA PRAVNIH ZAHTJEVA (PRIGOVOR U SKLADU S ČL. 21. ST. 1. GDPR-a).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU S CILJEM IZRAVNOG OGLAŠAVANJA, IMATE PRAVO U BILO KOJEM TRENUTKU ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA ZA POTREBE TOG OGLAŠAVANJA. TO SE ODNOSI I NA IZRADU PROFILA UKOLIKO JE POVEZANA S IZRAVNIM OGLAŠAVANJEM. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, VAŠI SE OSOBNI PODACI NAKON TOGA VIŠE NEĆE KORISTITI ZA POTREBE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR U SKLADU S ČL. 21. ST. 2. GDPR-a).

2.9 Pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju povrede GDPR-a, ispitanici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, a posebno u državi članici gdje im se nalazi uobičajeno prebivalište ili mjesto rada ili mjesto gdje je došlo do navodne povrede. Pravo na podnošenje pritužbe vrijedi bez obzira na pravnu mogućnost pokretanja drugih upravnih ili sudskih postupaka.

2.10 Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zahtijevati da Vam predamo bilo koje podatke koje automatski obrađujemo na temelju Vaše privole ili da Vam treća strana preda Vaše podatke koji se obrađuju s ciljem izvršavanja ugovora i to u uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom obliku. Ukoliko zatražite da se podaci izravno prenesu drugom voditelju obrade, isti će se prenijeti ukoliko je to tehnički izvedivo.

2.11 SSL i/ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga te za potrebe zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje od Vas zaprimamo u svojstvu operatora web-lokacije, ova web-lokacija koristi program za SSL ili TLS enkripciju. Šifriranu vezu možete prepoznati na način da provjerite hoće li se adresa preglednika promijeniti iz „http://“ u „https://“ te po izgledu ikone zaključavanja u retku preglednika.

Ako je SSL ili TLS enkripcija aktivirana, podatke koje nam prenosite ne mogu čitati treće strane.


2.12. ŠIFRIRANE PLATNE TRANSAKCIJE NA OVOM WEB STRANICU

Ako nakon sklapanja plaćenog ugovora postoji obveza da nam dostavite svoje podatke o plaćanju (npr. broj računa za autorizaciju izravnog terećenja), ti će podaci biti potrebni za obradu plaćanja.
Platne transakcije uobičajenim metodama plaćanja (Visa/MasterCard, izravno terećenje) provode se isključivo putem kriptirane SSL ili TLS veze. Šifriranu vezu možete prepoznati po promjeni retka adrese preglednika iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Uz šifriranu komunikaciju, treće strane ne mogu pročitati podatke o plaćanju koje nam pošaljete.


2.13 Informacije o ispravku i brisanju podataka

Sukladno važećim zakonskim odredbama imate pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informacije o Vašim arhiviranim osobnim podacima, njihovom izvoru i primateljima, kao i svrsi obrade Vaših podataka. Usto imate pravo na ispravak ili brisanje Vaših podataka. Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja u tom smislu ili drugih pitanja u vezi osobnih podataka, slobodno nam se obratite u bilo kojem trenutku.

2.14 Pravo na zahtijevanje ograničenja obrade

Imate pravo zahtijevati da se u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka uvedu ograničenja. Možete nam se u bilo kojem trenutku obraditi s tim zahtjevom. Pravo na zahtijevanje ograničenja obrade vrijedi u sljedećim slučajevima:

Ukoliko osporite točnost Vaših podataka koje smo arhivirali, u pravilu će nam trebati određeno vrijeme da provjerimo tu tvrdnju. Tijekom trajanja te istrage imate pravo zahtijevati da ograničimo obradu Vaših osobnih podataka.

Ukoliko se obrada Vaših osobnih podataka provodila ili se provodi na nezakonit način, imate mogućnost zahtijevati da se ograniči obrada Vaših podataka umjesto da zatražite da se iste izbriše.

Ukoliko nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni, a trebaju Vam radi ostvarivanja, obrane ili postavljanja pravnih zahtjeva, imate pravo zahtijevati da se ograniči obrada Vaših podataka umjesto da zatražite da se iste izbriše.

Ako ste uložili prigovor u skladu s čl. 21. st. 1. t. (1) GDPR-a, izvršit će se međusobna usporedba Vaših i naših prava. Dok se ne utvrdi čiji interesi nadilaze interese druge strane imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Ukoliko ste ograničili obradu Vaših osobnih podataka, ti se podaci, osim za potrebe arhiviranja, mogu obrađivati isključivo uz Vašu privolu ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava drugih fizičkih ili pravnih osoba ili za zaštitu važnih ciljeva od općeg javnog interesa Europske unije ili države članice EU.

3. Bilježenje podataka na ovoj web-lokaciji

3.1 Kolačići /Cookies/

Naša web-lokacija i pripadajuće stranice koriste datoteke koje se u struci nazivaju „kolačićima“. Kolačići su male tekstualne datoteke koje ne nanose štetu Vašem uređaju. Pohranjuju se tijekom trajanja sesije (privremeni kolačići) ili se trajno arhiviraju u Vašem uređaju (trajni kolačići). Privremeni kolačići automatski se brišu kad izađete iz web-lokacije. Trajni kolačići ostaju arhivirani u Vašem uređaju sve dok ih aktivno ne izbrišete ili dok ih Vaš internetski preglednik automatski ne izbriše.

U nekim je slučajevima moguće da Vam se nakon ulaska u našu web-lokaciju u uređaj pohrane kolačići trećih strana (kolačići trećih strana). Ti Vam kolačići omogućavaju korištenje određenih usluga koje treća strana nudi (npr. kolačići za obradu platnih usluga).

Kolačići imaju čitav niz raznih funkcija. Mnogi su kolačići tehnički bitni, s obzirom na to da određene funkcije web-lokacije ne rade bez kolačića (npr. funkcija košarice ili prikaz video sadržaja). Drugi se kolačići mogu koristiti u svrhu analize obrazaca korištenja ili prikazivanja promotivnih poruka.

Kolačići koji su potrebni za izvršavanje transakcija putem elektroničke komunikacije ili za ostvarivanje određenih funkcija koje želite koristiti (npr. za funkciju košarice) te kolačići potrebni za optimizaciju (obvezni kolačići) web-lokacije (npr. kolačići koji daju mjerljive uvide u internetsku publiku) pohranjuju se na temelju čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a, osim u slučaju da je navedena druga pravna osnova. Operator web-lokacije ima legitiman interes za pohranu obveznih kolačića kako bi osigurao optimizirano pružanje svojih usluga bez tehničkih grešaka. Ukoliko se zatraži Vaša privola za pohranu kolačića i sličnih tehnologija za prepoznavanje, obrada se provodi isključivo na temelju pribavljene privole (čl. g. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a), s time da se ta privola može u bilo kojem trenutku opozvati.

Imate mogućnost postaviti svoj preglednik na način da budete obaviješteni svaki put kad se postave kolačići i dopustiti prihvaćanje kolačića samo u posebnim slučajevima. Usto možete isključiti prihvaćanje kolačića u određenim ili svim slučajevima ili aktivirati funkciju brisanja kako bi se kolačići automatski izbrisali kad se preglednik zatvori. Ako se kolačići deaktiviraju, funkcije ove web-lokacije mogu biti ograničene.

U slučaju korištenja kolačića trećih strana ili korištenja kolačića za potrebe analize, o tome ćemo Vas posebno obavijestiti u skladu s ovom Politikom zaštite podataka te potrebi zatražiti Vašu privolu.

3.2 Privola za Cookiebot

Naša web-lokacija koristi Cookiebot tehnologiju za privole za potrebe pribavljanja Vaše privole za pohranu određenih kolačića u Vašem krajnjem uređaju ili za korištenje određenih tehnologija i pripadajuće dokumentiranje na način sukladan pravilima zaštite podataka. Pružatelj te tehnologije je društvo Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danska (u daljnjem tekstu: „Cookiebot“).

Kad uđete u našu web-lokaciju, uspostavlja se veza s Cookiebotovim poslužiteljima te Vam se daju druga objašnjenja u pogledu korištenja kolačića. Cookiebot zatim pohranjuje kolačić u Vaš preglednik kako bi utvrdo jeste li dali privolu ili je opozvali. Podaci prikupljeni na taj način bit će pohranjeni dok ne zatražite da se izbrišu ili da se izbriše sam Cookiebot kolačić ili do prestanka postojanja svrhe pohrane podataka. To ne utječe na zakonom propisane obveze pohrane.

Cookiebot se koristi za pribavljanje zakonom propisane privole za korištenje kolačića. U tom je smislu pravna osnova čl. 6. st. 1. t. (c) GDPR-a.

3.3 Obrada podataka

S navedenim pružateljem usluga sklopili smo ugovor o obradi podataka. Radi se o ugovoru propisanom zakonima o zaštiti podataka kojim se jamči da će isti osobne podatke posjetitelja naše web-lokacije obrađivati isključivo temeljem našeg naloga te sukladno GDPR-u.

Obrazac za kontakt

Ako nam putem obrasca za kontakt uputite upit, pohranit ćemo informacije iz obrasca za kontakt te sve kontaktne podatke sadržane u istom za potrebe obrade Vašeg upita te u slučaju da budete imali dodatnih pitanja. Te informacije nećemo dijeliti bez Vaše privole.

Obrada tih podataka temelji se na čl. 6. st. 1. t. (b) GDPR-a ukoliko se Vaš zahtjev odnosi na izvršavanje ugovora ili je obrada potrebna za provedbu predugovornih mjera. U svim se ostalim slučajevima obrada temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu zahtjeva koji su nam upućeni (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a) ili na Vašoj privoli (čl. 1. st. 1. t. (a) GDPR-a) ukoliko je pribavljena, s time da privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati.

Informacije koje ste upisali u obrazac za kontakt ostaju kod nas dok ne zatražite da izbrišemo podatke, do opoziva Vaše privole za arhiviranje podataka ili do prestanka postojanja svrhe arhiviranja informacija (npr. nakon što se očitujemo na Vaš upit). To ne utječe na obvezne zakonske odredbe, a posebice rokove čuvanja.

3.4 Zahtjevi upućeni e-poštom, telefonom ili telefaksom

Ukoliko nam se obratite e-poštom, telefonom ili telefaksom, Vaš ćemo zahtjev zajedno sa svim pripadajućim osobnim podacima (ime i prezime, zahtjev) pohraniti i obraditi u svrhu obrade Vašeg zahtjeva. Te podatke ne prosljeđujemo bez Vaše privole.

Obrada tih podataka temelji se na čl. 6. st. 1. t. (b) GDPR-a ukoliko se Vaš upit odnosi na izvršavanje ugovora ili je obrada potrebna za provedbu predugovornih mjera. U svim se ostalim slučajevima obrada temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita koji su nam upućeni (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a) ili na Vašoj privoli (čl. 1. st. 1. t. (a) GDPR-a) ukoliko je pribavljena, s time da privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati.

Podaci koje ste nam poslali putem obrasca za kontakt ostaju kod nas dok ne zatražite da izbrišemo podatke, do opoziva Vaše privole za pohranu istih ili do prestanka postojanja svrhe pohrane podataka (npr. nakon što se očitujemo na Vaš upit). To ne utječe na obvezne zakonske odredbe, a posebice zakonom propisane rokove čuvanja.


3.5. OBLIK TIPA

Integrirali smo Typeform na ovu web stranicu. Pružatelj je Typeform S.L., Carrer Bac de Roda, 163, 08018 Barcelona, ​​​​Španjolska (u daljnjem tekstu Typeform).

Typeform nam omogućuje stvaranje online obrazaca i njihovo ugrađivanje na naše web mjesto. Podaci koje unesete u naše Typeform obrasce bit će pohranjeni na poslužiteljima Typeform-a dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovete svoj pristanak za pohranu ili svrha pohrane podataka više ne vrijedi (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

Upotreba Typeforma temelji se na članku 6. stavku 1. točki f GDPR-a. Operater web stranice ima legitiman interes za funkcioniranje online obrazaca. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se provodi isključivo na temelju članka 6. stavka 1. lit. B. Otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

OBRADA NARUDŽBE

S gore navedenim ponuđačem sklopili smo ugovor o obradi narudžbi (AVV). Ovo je ugovor koji zahtijeva zakon o zaštiti podataka, koji osigurava da osobne podatke posjetitelja naše web stranice obrađujemo samo u skladu s našim uputama i u skladu s GDPR-om.

3.6 Hubspot CRM

Na ovoj web-lokaciji koristimo Hubspot CRM. Pružatelj te usluge je društvo Hubspot Inc., 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA (u daljnjem tekstu: Hubspot CRM).

Hubspot CRM nam između ostaloga omogućuje upravljanje postojećim i potencijalnim korisnicima te korisničkim kontaktima, komuniciranje s Vama te planiranje i provedbu marketinških aktivnosti u skladu s Vašim interesima. Hubspot CRM nam omogućuje bilježenje, sortiranje i analiziranje interakcija s korisnicima putem e-pošte, društvenih medija ili telefona kroz razne kanale. Osobni podaci prikupljeni na taj način mogu se ocjenjivati i koristiti za komunikaciju s potencijalnim korisnicima ili za marketinške mjere (npr. slanje biltena poštom). Hubspot CRM usto nam omogućuje prikupljanje informacija o korisničkom ponašanju na našoj web-lokaciji te analizu istoga.

Korištenje usluge Hubspot CRM temelji se na čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a. Operator web-lokacije ima legitiman interes za najučinkovitije upravljanje korisnicima i komuniciranje s istima. Ukoliko je pribavljena odgovarajuća privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a te čl. 25. st. 1. TTDSG-a, pod uvjetom da privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom krajnjem uređaju (npr. prikupljanjem podataka o uređaju - device fingerprinting) u smislu TTDSG-a. Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati.

Pojedinosti potražiti u Hubspotovoj politici privatnosti: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti potražiti ovdje: https://www.hubspot.de/data-privacy/privacy-shield.

Obrada podataka

S navedenim pružateljem usluga sklopili smo ugovor o obradi podataka. Radi se o ugovoru propisanom zakonima o zaštiti podataka kojim se jamči da će isti osobne podatke posjetitelja naše web-lokacije obrađivati isključivo temeljem našeg naloga te sukladno GDPR-u.

3.7 Registracija na ovoj web-lokaciji

Imate opciju registracije na ovoj web-lokaciji kako biste mogli koristiti dodatne funkcije web-lokacije. Podatke koje upišete koristit ćemo isključivo za potrebe korištenja ponude ili usluge za koje ste se registrirali. Obvezne informacije koje od Vas zatražimo prilikom registracije moraju se u cijelosti upisati. U suprotnom ćemo odbiti provesti registraciju.

Kako bismo Vas obavještavali o važnim promjenama u našoj ponudi ili u slučaju tehničkih izmjena koristit ćemo adresu e-pošte koju ste naveli u prilikom registracije.

Podatke upisane prilikom registracije obrađivat ćemo na temelju Vaše privole (čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a).

Podatke zabilježene prilikom registracije čuvat ćemo dokle god ste registrirani na ovoj web-lokaciji. Nakon toga se podaci brišu. To ne utječe na zakonske obveze čuvanja podataka.

3.8 Registracija putem Googlea

Umjesto izravne registracije na ovoj web-lokaciji, možete se registrirati putem Googlea. Pružatelj ove usluge je društvo Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za registraciju putem Googlea morate samo upisati svoje Google korisničko ime i zaporku. Google će Vas identificirati i potvrditi Vaš identitet našoj web-lokaciji.

Kad ste prijavite na Google, moći ćete koristiti određene informacije u sklopu svog računa kako biste kreirali svoj profil kod nas. Sami odlučujete hoće li se ove informacije koristiti, a ako se budu koristile, o kojim se informacijama radi, u sklopu svojih Google sigurnosnih postavki koje su dostupne ovdje: https://myaccount.google.com/security and https://myaccount.google.com/permissions.

Obrada podataka povezana s registracijom putem Googlea temelji se na našem legitimnom interesu za maksimalno pojednostavljivanje postupka registracije našim korisnicima (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a). S obzirom na to da je korištenje funkcije registracije dobrovoljno i da korisnici sami odlučuju o pojedinim opcijama pristupa, ne postoje prava ispitanika koja nadilaze taj interes.

3.9 Registracija putem usluge Facebook Connect

Umjesto registracije izravno na ovoj web-lokaciji, imate mogućnost registrirati se putem usluge Facebook Connect. Pružatelj ove usluge je društvo Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Prema izjavi Facebooka, prikupljeni podaci prenose se u SAD i druge treće zemlje.

Ukoliko se odlučite registrirati putem usluge Facebook Connect i kliknete na gumb „Prijava na Facebook”/„Povezivanje putem Facebooka”, bit ćete automatski povezani s platformom Facebook. Ondje se možete prijaviti korisničkim imenom i zaporkom. Time će Vaš Facebook profil biti povezan s ovom web-lokacijom ili našim uslugama. Ta nam poveznica omogućava pristup podacima koje ste arhivirali na Facebooku. Ti podaci prvenstveno sadrže:

Facebook ime

Facebook profilnu fotografiju i naslovnu fotografiju

Facebook naslovnu fotografiju

adresu e-pošte arhiviranu na Facebooku

Facebook ID oznaku

popise prijatelja na Facebooku

oznake „sviđa mi se“ na Facebooku (informacije o „lajkovima“)

datum rođenja

spol

zemlju

jezik

Te će se informacije koristiti za uspostavu, održavanje i prilagodbu Vašeg računa. 

Registracije putem usluge Facebook Connect i pripadajuće transakcije obrade podataka provode se temeljem Vaše privole (čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-). Privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati i to će utjecati na sve naknadne transakcije.

Ukoliko se osobni podaci prikupljaju na našoj web-lokaciji putem ovdje opisanog alata i prosljeđuju Facebooku, zajednički smo s društvom Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, odgovorni za tu obradu podataka (čl. 26. DSGVO-a). Ta je zajednička odgovornost ograničena isključivo na prikupljanje podataka i prosljeđivanje istih Facebooku. Obrada od strane Facebooka koja se obavlja nakon prijenosa podataka nije obuhvaćena tom zajedničkom odgovornošću. Naše su zajedničke obveze utvrđene u ugovoru o zajedničkoj obradi podataka. Tekst ugovora dostupan je na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Sukladno tom ugovoru dužni smo pružiti informacije o privatnosti prilikom korištenja Facebook alata te smo odgovorni za sigurnu primjenu tog alata u smislu zaštite osobnih podataka na našoj web-lokaciji. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka u okviru Facebook proizvoda. Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika (npr. zahtjevi za informacije) u pogledu podataka koje obrađuje Facebook možete podnijeti izravno Facebooku. Ukoliko nama podnesete zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika, dužni smo ga proslijediti Facebooku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.

Dodatne informacije potražite u Facebookovim Uvjetima korištenja i Facebookovim politikama privatnosti. Tim informacijama možete pristupiti putem sljedećih poveznica: https://www.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

4. Društveni mediji

4.1 Elementi društvenih medija sa Shariffom

Na ovoj web-lokaciji i pripadajućim stranicama koristimo elemente društvenih medija (npr. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U pravilu ćete biti u mogućnosti prepoznati te elemente društvenih medija jer se prikazuju logotipi društvenih medija. Kako bismo zajamčili zaštitu podataka na ovoj web-lokaciji, te elemente koristimo isključivo u kombinaciji s tzv.  „Shariff“ rješenjem. Ta aplikacija onemogućava elementima društvenih medija ugrađenima u ovu web-lokaciju prijenos osobnih podataka odgovarajućem pružatelju usluge čim uđete u našu web-lokaciju.

Izravna veza sa poslužiteljem pružatelja usluge neće biti uspostavljena dok ne aktivirate odgovarajući element društvenih medija na način da kliknete na odgovarajući gumb (čime dajete privolu). Čim aktivirate element društvenih medija, odgovarajući pružatelj usluge prima informaciju da ste posjetili ovu web-lokaciju, zajedno s Vašom IP adresom. Ako ste istovremeno prijavljeni na svoj račun na pojedinom društvenom mediju (npr. Facebooku), odgovarajući pružatelj usluge bit će u mogućnosti povezati Vaš posjet ovoj web-lokaciji s Vašim korisničkim računom.

Aktivacija plug-in programa predstavlja privolu u smislu čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a. Privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati i to će utjecati na sve naknadne transakcije.

Ova se usluga koristi za pribavljanje zakonom propisane privole za korištenje određenih tehnologija. U tom je pogledu pravna osnova čl. 6. st. 1. t. (c) GDPR-a.

4.2 Facebook

Na ovoj smo web-lokaciji integrirali element društvene mreže Facebook. Pružatelj te usluge je društvo Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Prema izjavi Facebooka, prikupljeni podaci prenose se u SAD i druge treće zemlje.

Pregled Facebookovih elemenata društvenih medija dostupan je putem sljedeće poveznice: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ako je aktiviran element društvenih medija, uspostavit će se izravna veza između Vašeg uređaja i Facebookovog poslužitelja. Facebook će temeljem toga primiti informaciju kojom se potvrđuje Vaš posjet ovoj web-lokaciji, zajedno s Vašom IP adresom. Ako na Facebooku kliknete na gumb „sviđa mi se“ dok ste prijavljeni na svoj Facebook račun, sadržaj ove web-lokacije možete povezati sa svojim Facebook profilom. Facebook će time moći povezati Vaš posjet ovoj web-lokaciji s Vašim korisničkim računom. Ističemo da u svojstvu operatora web-lokacije ne primamo informacije o sadržaju podataka koji se koriste i korištenju istih od strane Facebooka. Dodatne informacije potražiti u Facebookovoj Politici privatnosti na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ako je pribavljeno Vaše odobrenje (privola), ta se usluga koristi na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. TTDSG-a (njemački Zakon o telekomunikacijama). Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati. Ako Vaša privola nije pribavljena, usluga se koristi na temelju našeg legitimnog interesa za maksimalnu vidljivost naših informacija na društvenim medijima.

Ukoliko se osobni podaci prikupljaju na našoj web-lokaciji putem ovdje opisanog alata i prosljeđuju Facebooku, zajednički smo s društvom Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, odgovorni za tu obradu podataka (čl. 26. DSGVO-a). Ta je zajednička odgovornost ograničena isključivo na prikupljanje podataka i prosljeđivanje istih Facebooku. Obrada od strane Facebooka koja se obavlja nakon prijenosa podataka nije obuhvaćena tom zajedničkom odgovornošću. Naše su zajedničke obveze utvrđene u ugovoru o zajedničkoj obradi podataka. Tekst ugovora dostupan je na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Sukladno tom ugovoru dužni smo pružiti informacije o privatnosti prilikom korištenja Facebook alata te smo odgovorni za sigurnu primjenu tog alata u smislu zaštite osobnih podataka na našoj web-lokaciji. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka u okviru Facebook proizvoda. Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika (npr. zahtjevi za informacije) u pogledu podataka koje obrađuje Facebook možete podnijeti izravno Facebooku. Ukoliko nama podnesete zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika, dužni smo ga proslijediti Facebooku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ihttps://www.facebook.com/policy.php.

4.3 Twitter

Na ovoj smo web-lokaciji integrirali element društvene medijske platforme Twitter. Pružatelj te usluge je društvo Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska.

Ako je aktiviran element društvenih medija, uspostavit će se izravna veza između Vašeg uređaja i Twitterovog poslužitelja. Twitter će temeljem toga primiti informaciju o Vašem posjetu ovoj web-lokaciji. Dok koristite Twitter i funkciju „Re-Tweet“, web-lokacije koje posjećujete povezuju se s Vašim Twitter računom i obznanjuju drugim korisnicima. Ističemo da u svojstvu operatora ove web-lokacije nismo upoznati sa sadržajem podataka koji se prenose i korištenjem tih informacija od strane Twittera. Dodatne pojedinosti potražiti u Twitterovoj Izjavi o privatnosti podataka na:https://Twitter.com/en/privacy.

Ako je pribavljeno Vaše odobrenje (privola), ta se usluga koristi na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. TTDSG-a (njemački Zakon o telekomunikacijama). Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati. Ako Vaša privola nije pribavljena, usluga se koristi na temelju našeg legitimnog interesa za maksimalnu vidljivost naših informacija na društvenim medijima.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://gdpr.Twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Imate mogućnost resetirati postavke zaštite podataka u sklopu postavki računa na Twitteru na https://Twitter.com/account/settings.

4.4 Instagram

Na ovoj smo web-lokaciji integrirali element javne medijske platforme Facebook. Te funkcije nudi društvo Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Ako je aktiviran element društvenih medija, uspostavit će se izravna veza između Vašeg uređaja i Instagramovog poslužitelja. Instagram će temeljem toga primiti informaciju o Vašem posjetu ovoj web-lokaciji.

Ako ste prijavljeni na svoj Instagram račun, možete kliknuti na gumb Instagram kako biste povezali sadržaj s ove web-lokacije sa svojim Instagram profilom. To će Instagramu omogućiti da poveže Vaš posjet ovoj web-lokaciji s Vašim korisničkim računom. Ističemo da u svojstvu operatora ove web-lokacije i pripadajućih stranica nismo upoznati sa sadržajem podataka koji se prenose i korištenjem tih istih od strane Instagrama.

Ako je pribavljeno Vaše odobrenje (privola), ta se usluga koristi na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. TTDSG-a (njemački Zakon o telekomunikacijama). Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati. Ako Vaša privola nije pribavljena, usluga se koristi na temelju našeg legitimnog interesa za maksimalnu vidljivost naših informacija na društvenim medijima.

Ukoliko se osobni podaci prikupljaju na našoj web-lokaciji putem ovdje opisanog alata i prosljeđuju Facebooku ili Instagramu, zajednički smo s društvom Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska, odgovorni za tu obradu podataka (čl. 26. DSGVO-a). Ta je zajednička odgovornost ograničena isključivo na prikupljanje podataka i prosljeđivanje istih Facebooku ili Instagramu. Obrada od strane Facebooka ili Instagrama koja se obavlja nakon prijenosa podataka nije obuhvaćena tom zajedničkom odgovornošću. Naše su zajedničke obveze utvrđene u ugovoru o zajedničkoj obradi podataka. Tekst ugovora dostupan je na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Sukladno tom ugovoru dužni smo pružiti informacije o privatnosti prilikom korištenja Facebook ili Instagram alata te smo odgovorni za sigurnu primjenu tog alata u smislu zaštite osobnih podataka na našoj web-lokaciji. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka u okviru Facebook ili Instagram proizvoda. Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika (npr. zahtjevi za informacije) u pogledu podataka koje obrađuje Facebook ili Instagram možete podnijeti izravno Facebooku. Ukoliko nama podnesete zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika, dužni smo ga proslijediti Facebooku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 and https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Dodatne informacije na tu temu potražiti u Instagramovoj Izjavi o privatnosti podataka na: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

4.5 LinkedIn

Ova web-lokacija koristi elemente mreže LinkedIn. Pružatelj predmetne usluge je društvo LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Svaki put kad pristupite stranici u sklopu ove web-lokacije koja sadrži elemente LinkedIna, uspostavlja se veza s LinkedInovim poslužiteljem. LinkedIn prima obavijest da se posjetili ovu web-lokaciju, zajedno s Vašom IP adresom. Ako kliknete na gumb „Recommend“ u LinkedInu, a istovremeno ste prijavljeni na svoj LinkedIn račun, LinkedIn će moći povezati Vaš posjet ovog web-lokaciji s Vašim korisničkim računom. Ističemo da u svojstvu operatora ove web-lokacije nismo upoznati sa sadržajem podataka koji se prenose i korištenjem tih istih od strane LinkedIna.

Ako je pribavljeno Vaše odobrenje (privola), ta se usluga koristi na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. TTDSG-a (njemački Zakon o telekomunikacijama). Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati. Ako Vaša privola nije pribavljena, usluga se koristi na temelju našeg legitimnog interesa za maksimalnu vidljivost naših informacija na društvenim medijima.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

Dodatne informacije na tu temu potražiti u LinkedInovoj Izjavi o privatnosti podataka na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.6 XING

Ova web-lokacija koristi elemente mreže XING. Pružatelj te usluge je društvo New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Njemačka.

Kad se pristupi jednoj od naših stranica koja sadrži elemente XING-a, uspostavlja se veza s XING-ovim poslužiteljima. Koliko nam je poznato, to za posljedicu nema arhiviranje osobnih podataka. Posebno se ističe da ovaj servis ne pohranjuje IP adrese i ne analizira obrasce korisničkog ponašanja.

Ako je pribavljeno Vaše odobrenje (privola), ta se usluga koristi na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. TTDSG-a (njemački Zakon o telekomunikacijama). Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati. Ako Vaša privola nije pribavljena, usluga se koristi na temelju našeg legitimnog interesa za maksimalnu vidljivost naših informacija na društvenim medijima.

Dodatne informacije o zaštiti podataka i XING gumbu za dijeljenje potražiti u Xingovoj Izjavi o zaštiti podataka na: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Alati za analizu i oglašavanje

5.1 Google Tag Manager

Koristimo Google Tag Manager. Pružatelj te usluge je društvo Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Tag Manager je alat koji nam omogućuje da na našoj web-lokaciji integriramo alate za praćenje ili statističke alate. Sam Google Tag Manager ne kreira korisničke profile, ne pohranjuje kolačiće i ne provodi neovisne analize. Isključivo upravlja alatima koji se pomoću njega integriraju te ih izvršava. No,  Google Tag Manager prikuplja Vašu IP adresu, koja može biti prenesena Googleovom matičnom društvu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Google Tag Manager koristi se na temelju čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a. Operator web-lokacije ima legitiman interes za brzu i jednostavnu integraciju i administriranje raznih alata na svojoj web-lokaciji. Ukoliko je pribavljena privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a pod uvjetom da privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom krajnjem uređaju (npr. prikupljanjem podataka o uređaju - device fingerprinting) u smislu TTDSG-a. Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati.

5.2 Google Analytics

Ova web-lokacija koristi funkcije servisa za web analizu Google Analytics. Pružatelj te usluge je društvo Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućuje operatoru web-lokacije da analizira obrasce ponašanja posjetitelja web-lokacije. Tako operator web-lokacije prima razne podatke o korisniku, npr. kojim stranicama pristupa, koliko vremena provodi na pojedinoj stranici, koji operativni sustav koristi te podatke o porijeklu korisnika. Na temelju tih podataka kreira se sažetak identifikacijskih podataka korisnika te se isti povezuju s krajnjim uređajem posjetitelja web-lokacije.

Osim toga, Google Analytics omogućava nam da, između ostaloga, bilježimo kretnje Vašeg miša i kliznika te klikove. Google Analytics koristi razne načine modeliranja za augmentaciju prikupljenih skupova podataka te prilikom analize podataka koristi tehnologije strojnog učenja.

Google Analytics koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika za potrebe analiziranja obrazaca korisničkog ponašanja (npr. kolačiće ili prikupljanje podataka o uređaju - device fingerprinting). Informacije o korištenju web-lokacije koje bilježi Google u pravilu se prenose na Googleov poslužitelj u Sjedinjenim Američkim Državama i ondje pohranjuju.

Ove se usluge koriste temeljem Vaše privole u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a. Privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://privacy.google.com/business/controllerterms/mccs/.

Plug-in alat preglednika

Bilježenje i obradu Vaših podataka od strane Googlea možete onemogućiti na način da preuzmete i instalirate plug-in alat preglednika koji je dostupan putem sljedeće poveznice:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Dodatne informacije o postupanju s korisničkim podacima od strane servisa potražiti u Googleovoj Izjavi o privatnosti podataka na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Google Signals

Koristimo Google Signals. Kad posjetite našu web-lokaciju, Google Analytics između ostaloga bilježi Vašu lokaciju, tijek Vašeg pretraživanja te tijek korištenja YouTubea, kao i demografske podatke (podatke o posjetitelju web-lokacije). Ti se podaci mogu koristiti za prilagođeno oglašavanje uz pomoć servisa Google Signal. Ako imate Google račun, Google Signal će povezati Vaše informacije o posjećivanju web-lokacije s Vašim Google računom te će se iste koristiti kako bi Vam se slale prilagođene promotivne poruke. Ti se podaci koriste i za prikupljanje anonimnih statističkih podataka o obrascima online ponašanja korisnika.

Obrada ugovornih podataka

S Googleom smo sklopili ugovor o obradi ugovornih podataka te prilikom korištenja servisa Google Analytics u cijelosti primjenjujemo stroge standarde njemačkih tijela nadležnih za zaštitu podataka.

Praćenje e-trgovine putem servisa Google Analytics

Ova web-lokacija koristi funkciju „Praćenje e-trgovine“ u sklopu servisa Google Analytics. Uz pomoć funkcije „Praćenje e-trgovine“ operator web-lokacije u mogućnosti je analizirati obrasce kupovanja posjetitelja web-lokacije s ciljem unapređivanja operatorovih online marketinških kampanja. U tom se kontekstu prate informacije o, primjerice, izdanim narudžbama, prosječnoj vrijednosti narudžbe, troškovima dostave i vremenu proteklom od pregleda proizvoda do donošenja odluke o kupnji. Google te podatke može objedinjavati kao skup identifikacijskih podataka o transakcijama koji se povezuje s odgovarajućim korisnikom ili korisnikovim uređajem.

5.3 Hotjar

Ova web-lokacija koristi Hotjar. Pružatelj te usluge je društvo Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (web-lokacija: https://www.hotjar.com).

Hotjar je alat za analizu obrazaca korisničkog ponašanja na ovoj web-lokaciji. Hotjar nam, primjerice, omogućava bilježenje kretnji Vašeg miša i kliznika, kao i Vaše klikova. Pritom je Hotjar ujedno u mogućnosti utvrditi koliko je vremena kursor proveo u određenom položaju. Temeljem tih informacija Hotjar izrađuje karte pod nazivom „Heatmaps“ pomoću kojih se može utvrditi koje dijelove web-lokacije posjetitelj najčešće pregledava.

Usto smo u mogućnosti utvrditi koliko ste vremena proveli na određenoj stranici ove web-lokacije i kad ste je napustili. Možemo utvrditi i u kojem ste trenutku prestali upisivati podatke u obrazac za kontakt (tzv. lijevak konverzije).

Hotjar se može koristiti i za dobivanje izravnih povratnih informacija od posjetitelja web-lokacije. Cilj je te funkcije unapređivanje ponude web-lokacije od strane operatora web-lokacije.

Hotjar koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika za potrebe analiziranja obrazaca korisničkog ponašanja (npr. kolačiće ili prikupljanje podataka o uređaju - device fingerprinting).

Ako je pribavljeno Vaše odobrenje (privola), ta se usluga koristi na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. TTDSG-a (njemački Zakon o telekomunikacijama). Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati. Ako Vaša privola nije pribavljena, usluga se koristi na temelju čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a, s obzirom na to da operator web-lokacije ima legitiman interes za analizu obrazaca korisničkog ponašanja za potrebe optimiziranja prezentacije na web-lokaciji i operatorovih aktivnosti oglašavanja.

Deaktivacija Hotjara

Ako želite deaktivirati bilježenje podataka putem Hotjara, kliknite na poveznicu u nastavku i slijedite prikazane upute: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Ističe se da Hotjar moramo odvojeno deaktivirati za svaki preglednik i svaki uređaj.

Detaljnije informacije o Hotjaru i podacima koji se bilježe potražiti u Hotjarovoj Izjavi o privatnosti podataka putem sljedeće poveznice: https://www.hotjar.com/privacy.

Obrada podataka

S navedenim pružateljem usluga sklopili smo ugovor o obradi podataka. Radi se o ugovoru propisanom zakonima o zaštiti podataka kojim se jamči da će isti osobne podatke posjetitelja naše web-lokacije obrađivati isključivo temeljem našeg naloga te sukladno GDPR-u.

5.4 WP Statistics

Ova web-lokacija koristi analitički alat WP Statistics za statističko ocjenjivanje pristupa od strane posjetitelja. Pružatelj ove usluge je društvo Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, UAE (https://veronalabs.com).

WP Statistics može se koristiti za analizu korištenja naše web-lokacije. WP Statistics pritom između ostaloga bilježi zapisničke datoteke (IP adresa, prethodna web-lokacija, porijeklo korisnika, tražilica koja se koristi) i radnje koje na web-lokaciji obavljaju posjetitelji web-lokacije (npr. klikovi i pregledi).

Podaci koji se prikupljaju putem WP Statistics pohranjuju se isključivo na našem vlastitom poslužitelju.

Korištenje ovog analitičkog alata temelji se na čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a. Imamo legitiman interes za anonimnu analizu korisničkog ponašanja s ciljem optimiziranja naših web-lokacija, kao i našeg oglašavanja. Ukoliko je pribavljena privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a pod uvjetom da privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom krajnjem uređaju (npr. prikupljanjem podataka o uređaju - device fingerprinting) u smislu TTDSG-a. Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati.

5.5 Google Ads

Operator web-lokacije koristi Google Ads. Google Ads je online promotivni program društva Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads omogućuje nam prikazivanje oglasa u Google tražilici ili na web-lokacijama trećih strana ako korisnik upiše određene pojmove u Google (ciljane ključne riječi). Usto je moguće postavljanje ciljanih oglasa na temelju korisničkih podataka u posjedu Googlea (npr. podaci o lokaciji i interesima, ciljane skupine). Kao operator web-lokacije te podatke možemo analizirati kvantitativno, npr. na način da analiziramo koji su pojmovi za pretraživanje rezultirali prikazom naših oglasa i koliko je oglasa dovelo do odgovarajućih klikova.

Ove se usluge koriste temeljem Vaše privole u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a. Privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/business/controllerterms/mccs/.

5.6 Google AdSense (nepersonalizirani način rada)

Ova web-lokacija koristi Google AdSense, uslugu ugrađivanja oglasa koju pruža društvo Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google AdSense koristimo u "nepersonaliziranom" načinu rada. Za razliku od personaliziranog načina rada, oglasi se ne temelje na Vašim prijašnjim obrascima korisničkog ponašanja i ne kreira Vam se korisnički profil. Umjesto toga ovaj servis koristi tzv. "kontekstualne informacije" za biranje oglasa koji će Vam se prikazati. Tako se odabrani oglasi temelje na, primjerice, Vašoj lokaciji, sadržaju web-lokacije koju posjećujete ili pojmovima za pretraživanje koje koristite. Za dodatne informacije o razlikama između personaliziranog i nepersonaliziranog ciljanja putem servisa Google AdSense kliknuti na sljedeću poveznicu: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Ističe se da se prilikom korištenja servisa Google Adsense u nepersonaliziranom načinu rada mogu pohranjivati kolačići ili koristiti druge slične tehnologije prepoznavanja (npr. prikupljanje podataka o uređaju - device fingerprinting).

Ove se usluge koriste temeljem Vaše privole u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a. Privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://privacy.google.com/business/controllerterms/mccs/.

Imate mogućnost samostalno podešavati postavke oglašavanja u svom korisničkom računu. Za podešavanje kliknite na poveznicu u nastavku i prijavite se: https://adssettings.google.com/authenticated.

Za dodatne informacije o Googleovim tehnologijama oglašavanja kliknuti ovdje: https://policies.google.com/technologies/ads i https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5.7 Google Remarketing

Ova web-lokacija koristi funkcije servisa Google Analytics Remarketing. Pružatelj tih rješenja je društvo Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Remarketing analizira Vaše obrasce korisničkog ponašanja na našoj web-lokaciji (npr. klikovi na određene proizvode) kako bi Vas se razvrstalo u određene ciljane skupine za oglašavanje i kako bi Vam se naknadno prikazivale odgovarajuće online ponude kad pregledavate druge online ponude (remarketing ili retargeting).

Usto je moguće povezati ciljane skupine za oglašavanje koje formira Google Remarketing s uređajem koji koristi Google funkcije. Time se omogućava prikaz prilagođenih reklamnih poruka na temelju interesa, ovisno o Vašim prethodnim obrascima korištenja i pregledavanja na pojedinom uređaju (npr. mobilnom telefonu) na način prilagođen Vama, kao i Vašim uređajima (npr. tablet uređaju ili osobnom računalu).

Ako imate Google račun, imate mogućnost uložiti prigovor na personalizirano oglašavanje putem sljedeće poveznice: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Ove se usluge koriste temeljem Vaše privole u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a. Privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati.

Dodatne informacije i podatke i mjerodavnim propisima o zaštiti podataka potražiti u Googleovim Politikama privatnosti podataka na: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Formiranje ciljanih skupina uz usklađivanje kupaca

Za formiranje ciljanih skupina između ostaloga koristimo funkciju usklađivanja kupaca Google Remarketing. Pritom Googleu prenosimo određene podatke naših kupaca (npr. adrese e-pošte) s naših popisa kupaca. Ako je kupac korisnik Googlea i prijavljen je na svoj Google račun, prikazuju mu se odgovarajuće reklamne poruke u sklopu Google mreže (npr. YouTube, Gmail ili u tražilici).

5.8 Google Conversion-Tracking

Ova web-lokacija koristi Google Conversion Tracking. Pružatelj te usluge je društvo Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Uz pomoć servisa Google Conversion Tracking u mogućnosti smo prepoznati je li korisnik obavio određene radnje. Tako, primjerice, možemo analizirati broj i učestalost klikova na određene gumbe na našoj web-lokaciji te koji se proizvodi pregledavaju ili kupuju određenom dinamikom. Te se informacije koriste za sastavljanje statističkih podataka o konverziji. Saznajemo koliko je korisnika kliknulo na naše oglase te koje su radnje obavili. Ne primamo informacije koje bi nam omogućile osobnu identifikaciju korisnika. Google za potrebe identifikacije koristi kolačiće i druge slične tehnologije prepoznavanja.

Ove se usluge koriste temeljem Vaše privole u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a. Privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati.

Dodatne informacije o servisu Google Conversion Tracking potražiti u Googleovoj politici zaštite podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=en

5.9 Google DoubleClick

Ova web-lokacija koristi funkcije servisa Google DoubleClick. Pružatelj te usluge je društvo Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (u daljnjem tekstu: „DoubleClick“).

DoubleClick se koristi kako bi Vam se prikazivali oglasi na temelju interesa u cijeloj Google mreži. DoubleClick omogućava prilagodbu oglasa interesima korisnika. Tako se, primjerice, naši oglasi mogu pojavljivati kao rezultati pretraživanja na Googleu ili u banner oglasima povezanima s funkcijom DoubleClick.

Kako bi korisnicima prikazivao promotivne sadržaje koji odgovaraju njihovim interesima, DoubleClick mora prepoznati posjetitelja kako bi ga povezao s informacijama o web-lokacijama koje posjećuje, klikovima i ostalim obrascima korisničkog ponašanja. U tu svrhu DoubleClick koristi kolačiće i druge slične tehnologije prepoznavanja (npr. prikupljanje podataka o uređaju - device fingerprinting). Zabilježene informacije objedinjavaju se unutar korisničkog profila pod pseudonimom kako bi se korisniku mogli prikazivati oglasi koji odgovaraju njegovim interesima.

Ove se usluge koriste temeljem Vaše privole u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a. Privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati.

Dodatne informacije o načinu ulaganja prigovora na oglase koje prikazuje Google potražiti na sljedećim poveznicama: https://policies.google.com/technologies/ads i https://adssettings.google.com/authenticated.

5.10. FACEBOOK PIKSELI

Ova web stranica koristi piksele radnji posjetitelja Facebooka za mjerenje konverzija. Pružatelj ove usluge je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Međutim, prema Facebooku, prikupljeni podaci također će biti prebačeni u SAD i druge treće zemlje.

To omogućuje praćenje ponašanja posjetitelja stranice nakon što su preusmjereni na web stranicu pružatelja klikom na Facebook oglas. To omogućuje procjenu učinkovitosti Facebook oglasa za potrebe statistike i istraživanja tržišta te optimizaciju budućih mjera oglašavanja.

Prikupljeni podaci su za nas kao operatera ove web stranice anonimni te ne možemo donositi zaključke o identitetu korisnika. Međutim, Facebook podatke pohranjuje i obrađuje kako bi se omogućilo povezivanje s dotičnim korisničkim profilom i Facebook ih može koristiti u vlastite svrhe oglašavanja u skladu s Facebookovim smjernicama za korištenje podataka. To omogućuje Facebooku da omogući postavljanje oglasa na Facebook stranicama kao i izvan Facebooka. Kao operater stranice, ne možemo utjecati na ovu upotrebu podataka.

Korištenje ove usluge temelji se na vašem pristanku u skladu s člankom 6. stavkom 1. slovom a GDPR-a i člankom 25. stavkom 1. TTDSG. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

U mjeri u kojoj se osobni podaci prikupljaju na našoj web stranici pomoću ovdje opisanog alata i prosljeđuju Facebooku, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska zajednički smo odgovorni za ovu obradu podataka (članak 26 GDPR). Zajednička odgovornost ograničena je isključivo na prikupljanje podataka i njihovo prosljeđivanje Facebooku. Obrada koju provodi Facebook nakon prosljeđivanja nije dio zajedničke odgovornosti. Naše zajedničke obveze navedene su u ugovoru o zajedničkoj obradi. Tekst ugovora možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom ugovoru odgovorni smo za pružanje informacija o zaštiti podataka prilikom korištenja Facebook alata i za implementaciju alata na našoj web stranici sigurnu za zaštitu podataka. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka Facebook proizvoda. Možete ostvariti prava nositelja podataka (npr. zahtjeve za informacijama) u vezi s podacima koje obrađuje Facebook izravno na Facebooku. Ako svoja prava nositelja podataka ostvarite kod nas, dužni smo ih proslijediti Facebooku.

Dodatne informacije o zaštiti vaše privatnosti možete pronaći u Facebookovim informacijama o zaštiti podataka: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Također možete deaktivirati funkciju remarketinga “Prilagođena publika” u području postavki oglasa na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Da biste to učinili morate biti prijavljeni na Facebook.

Ako nemate Facebook račun, možete deaktivirati oglašavanje temeljeno na korištenju Facebooka na web stranici European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5.11. LINKEDIN INSIGHT TAG

Ova web stranica koristi oznaku LinkedIn Insight. Pružatelj ove usluge je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Obrada podataka putem LinkedIn Insight Taga

Uz pomoć LinkedIn Insight Taga primamo podatke o posjetiteljima naše web stranice. Ako je posjetitelj web stranice registriran na LinkedInu, možemo, između ostalog, analizirati ključne profesionalne podatke (npr. razina karijere, veličina tvrtke, država, lokacija, industrija i naziv posla) posjetitelja naše web stranice i tako bolje uskladiti našu stranicu s odgovarajućim ciljnim skupinama. Također možemo koristiti LinkedIn Insight oznake za mjerenje hoće li posjetitelji naših web stranica izvršiti kupnju ili drugu radnju (mjerenje konverzije). Mjerenje konverzije također se može provesti na svim uređajima (npr. s računala na tablet). LinkedIn Insight Tag također nudi funkciju ponovnog ciljanja s kojom možemo prikazati ciljano oglašavanje izvan web stranice posjetiteljima naše web stranice, iako, prema LinkedInu, ne postoji identifikacija adresata reklame.

Sam LinkedIn također prikuplja takozvane log datoteke (URL, referrer URL, IP adresa, karakteristike uređaja i preglednika te vrijeme pristupa). IP adrese su skraćene ili (ako se koriste za dopiranje do članova LinkedIna na više uređaja) raspršene (pseudonimizirane). Izravni ID-ovi članova LinkedIna brišu se s LinkedIna nakon sedam dana. Preostali pseudonimizirani podaci bit će izbrisani u roku od 180 dana.

Kao operater web stranice, ne možemo dodijeliti podatke koje je LinkedIn prikupio određenim pojedincima. LinkedIn će osobne podatke prikupljene od posjetitelja web stranice pohranjivati ​​na svojim poslužiteljima u SAD-u i koristiti ih kao dio vlastitih mjera oglašavanja. Pojedinosti se mogu pronaći u LinkedInovim pravilima o privatnosti na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

PRAVNI OSNOV

Ako je suglasnost dobivena, koristit će se gore navedeno. Usluga isključivo na temelju članka 6. stavka 1. slova a GDPR-a i odjeljka 25. TTDSG. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku. Ako pristanak nije dobiven, korištenje ove usluge temelji se na članku 6. stavku 1. točki (f) GDPR-a; Operater web stranice ima legitiman interes za učinkovite mjere oglašavanja, uključujući društvene medije.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći ovdje: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Prigovor na korištenje LinkedIn Insight Taga 

Uložite prigovor na analizu ponašanja korištenja i ciljanog oglašavanja od strane LinkedIna na sljedećoj poveznici: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Nadalje, članovi LinkedIna mogu kontrolirati korištenje svojih osobnih podataka u reklamne svrhe u postavkama računa. Kako biste spriječili povezivanje podataka prikupljenih na našoj web stranici od strane LinkedIna i vašeg LinkedIn računa, morate se odjaviti sa svog LinkedIn računa prije nego što posjetite našu web stranicu.

OBRADA NARUDŽBE

S gore navedenim ponuđačem sklopili smo ugovor o obradi narudžbi (AVV). Ovo je ugovor koji zahtijeva zakon o zaštiti podataka, koji osigurava da osobne podatke posjetitelja naše web stranice obrađujemo samo u skladu s našim uputama i u skladu s GDPR-om.

OBRADA PODATAKA U SVRHU OGLAŠAVANJA

Na temelju članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a, odgovorna osoba ima legitiman interes za obradu podataka u web svrhe. U svrhu korištenja personaliziranog pristupa klijentu, također zadržavamo pravo korištenja imena, prezimena, datuma rođenja, ulice, poštanskog broja i grada temeljem ove pravne osnove. Trajanje pohrane osobnih podataka u reklamne svrhe temelji se na načelu je li pohrana nužna u reklamne svrhe. Pridržavamo se načela brisanja podataka najkasnije dvije godine nakon što se više ne koriste u reklamne svrhe.

VLASTITE OGLAŠAVNE SVRHE I OGLAŠAVNE SVRHE TREĆIH OSOBA

Ako ste s nama sklopili ugovor ili vam je poslan reklamni materijal, navest ćemo vas kao postojećeg kupca ili zainteresiranu stranu. U tim slučajevima obrađujemo vaše ime i adresu kako bismo vam poslali informacije o novim proizvodima i uslugama. Zadržavamo pravo, u okviru naših legitimnih interesa, proslijediti vaše poštanske podatke za kontakt tvrtkama u našoj grupi društava i, ako je potrebno, odabranim ugovornim partnerima kako bi vas i oni mogli informirati o svojim proizvodima.

OGLAŠAVANJE NA TEMELJU INTERESA

Kako biste dobili samo reklamne informacije koje vas navodno zanimaju, mi kategoriziramo i nadopunjujemo vaš korisnički profil dodatnim informacijama. U tu svrhu koriste se i statistički podaci i podaci o vama (npr. osnovni podaci iz vašeg profila korisnika). Cilj je pružiti vam oglašavanje koje je prilagođeno vašim stvarnim ili pretpostavljenim potrebama, a ne gnjaviti vas nezanimljivim oglašavanjem.

OBRADA OGLASNIH PORUKA

Reklamnu poštu pruža pružatelj usluga kojem u tu svrhu prosljeđujemo vaše podatke u sklopu obrade u naše ime.

PRAVO NA PRIGOVOR

U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu podataka u gore navedene svrhe, besplatno, zasebno za odgovarajući komunikacijski kanal i s učinkom za budućnost. Sve što trebate učiniti je poslati e-mail ili poštansko pismo na gore navedene kontakt podatke.

Ako se usprotivite, dotična kontakt adresa bit će blokirana za daljnju obradu podataka oglašavanja. Napominjemo da u iznimnim slučajevima reklamni materijal može biti privremeno poslan i nakon zaprimljenog vašeg prigovora. To je tehnički zbog potrebnog vremena za prikazivanje oglasa i ne znači da nećemo primijeniti vaš prigovor.

5.12. STRAŽAR

Kao dio našeg legitimnog interesa za tehnički besprijekornu online ponudu i njen ekonomski učinkovit dizajn i optimizaciju u skladu s člankom 6. stavkom 1. stavkom f GDPR-a, koristimo uslugu Sentry tvrtke Functional Software, Inc., Sentry 45, za prijavu pogreške Fremont Street, 8th Floor, San Francisco, CA 94105, SAD (u daljnjem tekstu "Sentry").

Sa Sentryjem se greške u kodu mogu prikupljati, bilježiti i analizirati u svrhu stabilnosti sustava. U tu svrhu Sentry također prikuplja vaše podatke o korištenju, kao što su: B. Vaš operativni sustav, softver instaliran na vašem uređaju, vaša IP adresa, vrsta vašeg preglednika, operativni sustav ili prethodno posjećena web stranica ("referentni URL"). Ove podatke prikuplja pseudonimno Sentry i ne dopuštaju nam da vas identificiramo kao korisnika.

To može rezultirati prijenosom vaših podataka u SAD. S Sentryjem smo sklopili ugovor o obradi narudžbe prema kojem će Sentry Vaše podatke obrađivati ​​samo prema našim uputama. Ovaj AVV također propisuje da prijenos podataka u the USA by Sentry odvija se samo u okviru standardnih ugovornih klauzula.

Za dodatne informacije o tome kako Sentry koristi vaše podatke, pogledajte Sentryjeva pravila o privatnosti na https://sentry.io/privacy/.

5.13. IZVAN MOZGA

Integrirali smo Outbrain na ovu web stranicu. Davatelj je Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, SAD (u daljnjem tekstu "Outbrain").

Kada posjetite web stranicu na koju je integriran Outbrain, Outbrain stvara pseudonimni korisnički profil (user ID) u kojem se pohranjuje koji ste sadržaj pogledali ili pročitali. Daljnji sadržaj ili oglašavanje temeljeno na interesu može vam se zatim preporučiti na našoj web stranici ili na drugim web stranicama u koje je Outbrain integriran. U tu svrhu, vrsta vašeg uređaja, vaša IP adresa, vrsta vašeg preglednika, posjećene web stranice i pročitani članci, vrijeme pristupa i ID uređaja pohranjuju se i sažeti u vašem korisničkom ID-u.

Također koristimo Outbrain Pixel. Kada uđete na našu web stranicu, možemo upotrijebiti ovaj piksel kako bismo utvrdili imate li već Outbrain User ID. To omogućuje oglašivačima iz oglašivačke mreže Outbrain da mjere učinkovitost svojih kampanja.

Ako je suglasnost dobivena, koristit će se gore navedeno. Usluga isključivo na temelju članka 6. stavka 1. slova a GDPR-a i odjeljka 25. TTDSG. Privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku. Ako pristanak nije dobiven, korištenje ove usluge temelji se na članku 6. stavku 1. točki (f) GDPR-a; Operater web stranice ima legitiman interes analizirati ponašanje korisnika kako bi optimizirao svoje web mjesto i svoje oglašavanje.

Za daljnje informacije pogledajte Outbrainova pravila o privatnosti na: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Također možete pronaći popis svih kolačića koje koristi Outbrain na sljedećoj poveznici: https://www.outbrain.com/privacy/cookies/.

Ako želite pogledati ili prilagoditi svoj profil interesa na Outbrainu, kliknite na sljedeću poveznicu: https://my.outbrain.com/recommendations-settings/home.

OBRADA NARUDŽBE

S gore navedenim ponuđačem sklopili smo ugovor o obradi narudžbi (AVV). Ovo je ugovor koji zahtijeva zakon o zaštiti podataka, koji osigurava da osobne podatke posjetitelja naše web stranice obrađujemo samo u skladu s našim uputama i u skladu s GDPR-om.

5.14. TIKTOK

OPIS I OPSEG OBRADE PODATAKA

Aplikacija društvenih medija TikTok međunarodni je video portal. Koristi se za tzv. lip sinkronizaciju glazbenih videa i drugih kratkih video zapisa. TikTokom upravlja kineska tvrtka ByteDance. TikTokova politika privatnosti čini osnovu 

TikTok obrađuje sve podatke koje TikTok prikuplja od korisnika ili koje korisnici dostavljaju. Prema izjavi o zaštiti podataka, TikTok Technology Limited (“TikTok Ireland”) i TikTok Information Technologies UK Limited (“TikTok UK”) odgovorni su za obradu osobnih podataka. Izjava o zaštiti podataka obično se odnosi na "TikTok", "mi" ili "nas" u skraćenim terminima. Ako ste dali svoj pristanak za oglašavanje, TikTok će koristiti vaše podatke kako bi vam prikazao personalizirano oglašavanje.

PRAVNI OSNOV

Personalizirano oglašavanje koje vam TikTok prikazuje temelji se na vašem pristanku. Inače, TikTok obrađuje podatke korisnika na temelju ugovora (čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo b GDPR), kao rezultat uravnoteženja interesa (čl. 6. st. 1. rečenica 1. slovo f GDPR) ili za ispuniti zakonske obveze (čl. 6. st. 1. 1. rečenica slovo c GDPR-a). Korisnik može opozvati privolu i može se prigovoriti obradi koja se temelji na ravnoteži interesa u skladu s člankom 21. GDPR-a. Za pojedinosti pogledajte politiku privatnosti i uvjete korištenja TikToka (link ispod).

SVRHA

TikTok obrađuje osobne podatke u različite svrhe, uključujući pružanje svojih usluga, obavještavanje korisnika o promjenama usluga, pružanje podrške korisnicima, omogućavanje korisnicima dijeljenja korisničkog sadržaja s drugim korisnicima, za razvoj novih usluga ili ispunjavanje pravnih obveze. TikTok prikuplja, između ostalog, sljedeće podatke o svojim korisnicima: podatke o profilu, podatke o korisničkom sadržaju i korištenju, podatke o lokaciji, informacije o dotičnim kontaktima/prijateljima. Za daljnje informacije o tome kako se vaši podaci koriste i koji se podaci obrađuju, pogledajte TikTok politiku privatnosti i uvjete korištenja (link ispod).

TRAJANJE SKLADIŠTENJA

TikTok zadržava podatke korisnika onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje usluge korisnicima, ispunjavanje ugovornih obveza i ostvarivanje prava u vezi s predmetnim informacijama. Ako korisnikovi podaci nisu potrebni za pružanje usluge, TikTok će zadržati korisničke podatke samo onoliko dugo koliko TikTok može slijediti legitimnu poslovnu svrhu pohranjivanja tih podataka. Ako korisnik TikToka zatraži brisanje svog računa, on će u početku biti deaktiviran na nekoliko tjedana. Račun će tada biti izbrisan. U tom procesu također će se izbrisati osobni podaci korisnika koji se odnose na funkciju poruka unutar aplikacije. Poruke koje ste poslali drugim korisnicima TikTok usluge ostaju pohranjene na njihovim uređajima. U svojoj izjavi o zaštiti podataka (pogledajte donju poveznicu), TikTok također ističe sva duža razdoblja brisanja ili razdoblja zadržavanja.

OTKAZ, PRIGOVOR I ZAVRŠETAK OBRADE

TikTok svojim korisnicima nudi mogućnost kontrole i upravljanja vlastitim korisničkim podacima (osobnim podacima) putem opcija postavki. TikTok svojim korisnicima također nudi automatizirane informacijske usluge koje vam pružaju informacije o tome kako se vaši podaci obrađuju. U okviru zakonskih zahtjeva također imate pravo na brisanje i ispravak podataka Data i može se usprotiviti korištenju Vaših podataka ili ograničiti korištenje i opozvati privolu koju ste dali u bilo kojem trenutku.

DODATNA NAPOMENA

Imajte na umu da se TikTokovi uvjeti korištenja i pravila o privatnosti mogu promijeniti u bilo kojem trenutku. Molimo vas da redovito provjeravate jesu li ovi tekstovi ažurni. Curaden ne preuzima nikakvu odgovornost za pravovremenost, točnost ili potpunost dostavljenih informacija, a koje se odnose na TikTok uvjete korištenja i izjavu o zaštiti podataka. Naše obavijesti o zaštiti podataka služe za pružanje informacija koje zahtijevaju članci 12 ff. GDPR u mjeri u kojoj Curaden koristi TikTok usluge ugrađivanjem videozapisa na jednu od naših web stranica ili u mjeri u kojoj TikTok koriste naši zaposlenici za klijente.

TikTok uvjeti korištenja: https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=de

Izjava o zaštiti podataka: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=de#section-1

Pitanja o TikTokovoj izjavi o zaštiti podataka: Za korisnike koji imaju pitanja o TikTokovoj izjavi o zaštiti podataka ili koji se žele obratiti TikTokovom službeniku za zaštitu podataka, TikTok nudi obrazac za kontakt, koji je povezan putem izjave o zaštiti podataka.

6. Bilten

6.1 Podaci za dostavu biltena (newsletter)

Ako želite primati bilten koji se nudi na našoj web-lokaciji, potrebna nam je Vaša adresa e-pošte, kao i informacije koje nam omogućuju da se uvjerimo da ste vlasnik naznačene adrese e-pošte i da pristajete primati bilten. Ne prikupljaju se drugi podaci ili se prikupljaju isključivo u slučaju dobrovoljnog davanja istih. Za potrebe upravljanja biltenom angažiramo u nastavku opisane pružatelje biltenskih usluga.

6.2. ZAJEDNIČKO KORIŠTENJE PODATAKA O KLIJENTIMA CURADEN AG

Curaden AG, Amlehnstrasse 22, 6010 Kriens, Švicarska, razvija proizvode i usluge te ih čini dostupnima svim ugovornim partnerima grupe. Curaden AG također dizajnira mjere oglašavanja, biltene i web stranice zajedno sa svojim ugovornim partnerima. Podaci o kupcima kao što su B. Adrese e-pošte za korištenje u reklamne svrhe i opću komunikaciju prikuplja Curaden AG zajedno sa svojim ugovornim partnerima. Oni su zajednički voditelji obrade u smislu članka 26. GDPR-a. Podaci se prikupljaju i obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. f) GDPR-a. Curaden AG i njegovi ugovorni partneri podatke potrebne u skladu s člancima 13. i 14. GDPR-a besplatno stavljaju na raspolaganje subjektima podataka u preciznom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku na jasnom i jednostavnom jeziku. Svaka strana daje drugoj strani sve potrebne informacije iz svog područja odgovornosti.

6.3 Mailchimp

Za slanje biltena ova web-lokacija koristi Mailchimp usluge. Pružatelj te usluge je društvo Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, SAD.

Mailchimp je servis koji se između ostaloga može koristiti za organiziranje i analiziranje slanja biltena. Kad za potrebe pretplate na bilten upišete podatke (npr. svoju adresu e-pošte), te se informacije pohranjuju na Mailchimpovim poslužiteljima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pomoću alata Mailchimp možemo analizirati uspješnost naših kampanja koje provodimo putem biltena. Ako otvorite poruku e-pošte koja je poslana putem alata Mailchimp, datoteka integrirana u poruku e-pošte (tzv. web-beacon) povezuje se s Mailchimpovim poslužiteljima u Sjedinjenim Američkim Državama. Temeljem toga se može utvrditi je li poruka s biltenom otvorena te na koje je poveznice primatelj eventualno kliknuo. Pritom se bilježe u tehničke informacije (npr. vrijeme pristupa, IP adresa, vrsta preglednika i operativnog sustava). Te se informacije mogu povezati s primateljem biltena. Isključiva im je svrha statističko analiziranje kampanja koje se provode putem biltena. Rezultati tih analiza mogu se koristiti i za kvalitetniju prilagodbu budućih biltena interesima primatelja.

Ako ne želite dopustiti da Mailchimp analizira te informacije, morate otkazati pretplatu na bilten. U svakoj poruci s biltenom dajemo Vam poveznicu za otkaz pretplate.

Ti se podaci obrađuju na temelju Vaše privole (čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a). Svoju privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati na način da otkažete pretplatu na bilten. To ne utječe na zakonitost obrade podataka prije opoziva privole.

Podatke koje ste nam dostavili za potrebe pretplate na bilten čuvamo dok ne otkažete pretplatu na bilten, odnosno dok Vas pružatelj usluge biltena ne izbriše s popisa za distribuciju biltena nakon što ste otkazali pretplatu. To ne utječe na ostale podatke koje pohranjujemo u druge svrhe.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ and https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Nakon što otkažete pretplatu na bilten, mi i pružatelj usluge biltena možemo sačuvati Vašu adresu e-pošte na crnoj listi ako je to potrebno za onemogućavanje daljnjeg slanja biltena. Podaci na crnoj listi koriste se isključivo u tu svrhu i ne objedinjavaju se s drugim podacima. Tako se postupa u Vašem interesu te s ciljem ispunjavanja zakonskih zahtjeva u odnosu na slanje biltena (legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a). Podaci se na crnoj listi čuvaju na neodređeno vrijeme. Možete uložiti prigovor na pohranu ako Vam interesi nadilaze naš legitimni interes.

Dodatne pojedinosti potražiti u Mailchimpovim Politikama privatnost podataka na: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Obrada podataka

S navedenim pružateljem usluga sklopili smo ugovor o obradi podataka. Radi se o ugovoru propisanom zakonima o zaštiti podataka kojim se jamči da će isti osobne podatke posjetitelja naše web-lokacije obrađivati isključivo temeljem našeg naloga te sukladno GDPR-u.


6.4. SENDGRID/TWILIO

Ova web stranica koristi Twiliov softver za marketing putem e-pošte SendGrid u oblaku za slanje biltena. Pružatelj je Twilio Germany GmbH, Rosenheimer Str. 143C, 81671 München, Njemačka. SendGrid je servis koji se može koristiti za organizaciju i analizu distribucije newslettera. Podaci koje unesete za primanje newslettera (npr. adresa e-pošte) pohranjuju se na poslužiteljima SendGrida.

Poslužitelji koje SendGrid koristi za obradu podataka nalaze se u SAD-u, tj. vaša adresa e-pošte može biti poslana na njihov američki poslužitelj. Možete saznati što SendGrid radi kako bi se uskladio s EU propisima o zaštiti podataka u njihovoj politici privatnosti na https://www.twilio.com/legal/privacy i https://www.twilio.com/legal/data-protection- dodatak.

Naši bilteni poslani putem SendGrida omogućuju nam analizu ponašanja primatelja biltena. To može uključivati, između ostalog: Analizira koliko je primatelja otvorilo newsletter poruku i koliko je često na koji link u newsletteru kliknuto. Uz pomoć tzv. praćenja konverzija također se može analizirati je li se unaprijed definirana radnja (npr. kupnja proizvoda na našoj web stranici) dogodila nakon klika na poveznicu u newsletteru. Obrada podataka temelji se na vašem pristanku (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR). Ovu suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku odjavom s newslettera. Opoziv ne utječe na zakonitost postupaka obrade podataka koji su se već dogodili.

Ako ne želite da vas SendGrid analizira, morate se odjaviti s newslettera. U tu svrhu nudimo odgovarajuću poveznicu u svakoj poruci newslettera. Također se možete odjaviti s newslettera izravno na web stranici.
Podatke koje nam dostavite u svrhu pretplate na newsletter čuvat ćemo dok se ne odjavite s newslettera i bit će izbrisani s naših poslužitelja i SendGridovih poslužitelja nakon što se odjavite s newslettera. Podaci koje pohranjujemo u druge svrhe ostaju nepromijenjeni.

Za više informacija pogledajte SendGridova pravila o privatnosti na: https://sendgrid.com/policies/privacy/.


7. Plug-in programi i alati

7.1 YouTube s proširenom zaštitom podataka

Naša web-lokacija sadrži video zapise s web-lokacije YouTube. Operator te web-lokacije je društvo Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

YouTube koristimo u načinu rada s proširenom zaštitom podataka. YouTube tvrdi da se tim načinom rada jamči da YouTube ne pohranjuje informacije o posjetiteljima ove web-lokacije prije nego što pogledaju video. Unatoč tome, to ne znači nužno da se temeljem korištenja načina rada s proširenom zaštitom može isključiti dijeljenje podataka s partnerima YouTubea. Tako, primjerice, YouTube bez obzira na to gledate li video uvijek uspostavlja vezu s mrežom Google DoubleClick.

Čim na ovoj web-lokaciji počnete reproducirati YouTubeov video zapis, uspostavlja se veza s YouTubeovim poslužiteljima. Uslijed toga će YouTubeov poslužitelj biti obaviješten o našim stranicama koje ste posjetili. Ako ste tijekom posjeta ovoj web-lokaciji prijavljeni na svoj YouTube račun, YouTubeu omogućujete izravno povezivanje Vaših obrazaca pregledavanja s Vašim osobnim profilom. Imate opciju to onemogućiti na način da se odjavite iz svog YouTube računa.

Osim toga, ako se počeli reproducirati video zapis, YouTube može u Vaš uređaj postavljati razne kolačiće ili druge slične tehnologije prepoznavanja (npr. prikupljanje podataka o uređaju - device fingerprinting). Na taj je način YouTube u mogućnosti prikupljati informacije o posjetiteljima ove web-lokacije. Te se informacije između ostaloga koriste za izradu statistika u vezi video zapisa s ciljem olakšavanja korištenja web-lokacije i sprječavanja pokušaja prijevare.

U određenim se okolnostima mogu aktivirati i dodatne transakcije obrade podataka nakon što počnete reproducirati video zapis s YouTubea, a koje su izvan naše kontrole.

Korištenje YouTubea temelji se na našem interesu za prikazivanje online sadržaja na privlačan način. Sukladno čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a, to predstavlja naš legitiman interes. Ukoliko je pribavljena privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a pod uvjetom da privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom krajnjem uređaju (npr. prikupljanjem podataka o uređaju - device fingerprinting) u smislu TTDSG-a. Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati.

Dodatne informacije o načinu postupanja s korisničkim podacima od strane YouTubea potražiti u YouTubeovoj Politici privatnosti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7.2 Vimeo bez praćenja (Do-Not-Track)

Ova web-lokacija koristi plug-in programe video portala Vimeo. Pružatelj te usluge je društvo Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SAD.

Kad posjetite jednu od naših stranica na kojoj se nalaze Vimeovi video zapisi, uspostavlja se veza s Vimeovim poslužiteljima. Vimeov poslužitelj istovremeno prima informacije o našim stranicama koje ste posjetili. Vimeo prima i Vašu IP adresu. No, postavke za Vimeo namjestili smo na način da Vimeo ne može pratiti Vaše korisničke aktivnosti i postavljati kolačiće.

Vimeo koristimo za izradu online prezentacije koje su Vam privlačne. To temeljem čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a predstavlja naš legitiman interes. Ukoliko je zatražena privola (npr. za pohranu kolačića), podaci se obrađuju isključivo na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a, a privola se u bilo kojem trenutku može opozvati.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije te prema izjavi Vimea i na „legitimnim poslovnim interesima. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://vimeo.com/privacy.

Dodatne informacije o postupanju s korisničkim podacima potražiti u Vimeovoj politici privatnosti podataka na: https://vimeo.com/privacy

7.3 Google Maps

Ova web-lokacija koristi uslugu mrežnih karata Google Maps. Pružatelje te usluge je društvo Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Kako bi se omogućilo korištenje funkcija usluge Google Maps, mora se pohraniti Vaša IP adresa. Te se informacije u pravilu prenose na jedan od Googleovih poslužitelja u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se arhiviraju. Operator nema nadzor nad prijenosom podataka. Kad se usluga Google Maps aktivira, Google ima opciju koristiti Google mrežne fontove za ostvarivanje jednoobraznog prikaza fontova. Kad pristupite usluzi Google Maps, Vaš preglednik učitava potrebne mrežne fontove u privremenu memoriju preglednika kako bi pravilno prikazao tekst i fontove.

Google Maps koristimo za prikazivanje naših online sadržaja na privlačan način te kako bismo olakšali pronalaženje lokacija koje se navode na našoj web-lokaciji. To sukladno čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a predstavlja legitiman interes. Ukoliko je pribavljena privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a pod uvjetom da privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom krajnjem uređaju (npr. prikupljanjem podataka o uređaju - device fingerprinting) u smislu TTDSG-a. Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati.

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://privacy.google.com/business/gdprcontrollerterms/ and https://privacy.google.com/business/gdprcontrollerterms/sccs/.

Dodatne informacije o postupanju s korisničkim podacima potražiti u Googleovoj Izjavi o privatnosti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

7.4 Google reCAPTCHA

Na ovoj web-lokaciji koristimo „Google reCAPTCHA“ (u daljnjem tekstu: „reCAPTCHA“). Pružatelj te usluge je društvo Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Svrha je usluge reCAPTCHA utvrditi daje li podatke koji se upisuju na ovoj web-lokaciji (npr. informacije koje se u upisuju u obrazac za kontakt) ljudski korisnik ili automatski program. Kako bi to utvrdio, reCAPTCHA analizira ponašanje posjetitelja web-lokacije na temelju niza raznih parametara. Ta se analiza pokreće automatski čim posjetitelj uđe u web-lokaciju. Za potrebe te analize reCAPTCHA ocjenjuje razne podatke (npr. IP adresu, koliko je vremena posjetitelj proveo na web-lokaciji ili korisnikove kretnje kursorom). Podaci koji se prate tijekom analize prosljeđuju se Googleu.

Analize u okviru usluge reCAPTCHA u cijelosti se izvršavaju u pozadini. Posjetitelje web-lokacije ne obavještava se da je analiza u tijeku.

Podaci se pohranjuju na temelju čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a. Operator web-lokacije ima legitiman interes zaštititi svoje web-lokacije od zlonamjernog automatiziranog špijuniranja te od SPAM-a. Ukoliko je pribavljena privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a pod uvjetom da privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom krajnjem uređaju (npr. prikupljanjem podataka o uređaju - device fingerprinting) u smislu TTDSG-a. Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati.

Dodatne informacije o usluzi Google reCAPTCHA potražiti u Googleovoj Izjavi o privatnosti podataka i Uvjetima korištenja putem sljedećih poveznica: https://policies.google.com/privacy?hl=en and https://policies.google.com/terms?hl=en

7.5 Wordfence

U ovu smo web-lokaciju uključili Wordfence. Pružatelj te usluge je društvo Defiant Inc, Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, SAD (u daljnjem tekstu: „Wordfence“).

Wordfence je namijenjen zaštiti naše web-lokacije od neželjenog pristupa ili zlonamjernih kibernetičkih napada. U svrhu ostvarenja te zaštite naša web-lokacija uspostavlja stalnu vezu s Wordfenceovim poslužiteljima, koji provjeravaju svoje baze podataka u odnosu na pristup našoj stranici i po potrebi ga blokiraju.

Korištenje Wordfencea temelji se na čl. 6. st. 1. t. (f)GDPR-a.  Operator web-lokacije ima legitiman interes za najdjelotvorniju zaštitu svoje web-lokacije od kibernetičkih napada. Ukoliko je pribavljena privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a pod uvjetom da privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom krajnjem uređaju (npr. prikupljanjem podataka o uređaju - device fingerprinting) u smislu TTDSG-a. Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Obrada podataka

S navedenim pružateljem usluga sklopili smo ugovor o obradi podataka. Radi se o ugovoru propisanom zakonima o zaštiti podataka kojim se jamči da će isti osobne podatke posjetitelja naše web-lokacije obrađivati isključivo temeljem našeg naloga te sukladno GDPR-u.

7.6 ManageWP

Administraciju ove web-lokacije provodimo uz pomoć alata ManageWP. Pružatelj te usluge je društvo GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Beograd, Srbija (u daljnjem tekstu: ManageWP).

ManageWP nam između ostaloga omogućava praćenje sigurnosti i performansi naše web-lokacije, kao i generiranje automatskih sigurnosnih kopija. Sukladno tome ManageWP ima pristup svim sadržajima naše web-lokacije, uključujući naše baze podataka. Usluga ManageWP hostirana je na  poslužiteljima pružatelja usluge.

Korištenje alata ManageWP temelji se na čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a. Operator web-lokacije ima legitiman interes da mu web-lokacija/e radi/e maksimalno djelotvorno i sigurno. Ukoliko je pribavljena privola, obrada se provodi isključivo na temelju čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a i čl. 25. st. 1. TTDSG-a pod uvjetom da privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom krajnjem uređaju (npr. prikupljanjem podataka o uređaju - device fingerprinting) u smislu TTDSG-a. Ta se privola može u bilo kojem trenutku opozvati.

Obrada podataka

S navedenim pružateljem usluga sklopili smo ugovor o obradi podataka. Radi se o ugovoru propisanom zakonima o zaštiti podataka kojim se jamči da će isti osobne podatke posjetitelja naše web-lokacije obrađivati isključivo temeljem našeg naloga te sukladno GDPR-u.

8. e-trgovina i pružatelji platnih usluga

8.1 Obrada podataka kupaca i ugovornih podataka

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo osobne podatke kupaca i ugovorne podatke za zasnivanje, utvrđivanje sadržaja i mijenjanje naših ugovornih odnosa. Podaci s osobnim upućivanjem na korištenje ove web-lokacije (podaci o korištenju) prikupljaju se, obrađuju i koriste isključivo ako je to potrebno kako bi se korisniku omogućilo korištenje naših usluga ili za potrebe naplate. Pravna osnova za te procese je čl. 6. st. 1. t. (b) GDPR-a.

Prikupljeni podaci kupaca brišu se nakon izvršenja narudžbe ili raskida poslovnog odnosa te po isteku eventualno postojećih zakonskih rokova čuvanja tih podataka. To ne utječe na zakonom propisane rokove čuvanja podataka.

8.2 Prijenos podataka po zaključenju ugovora s online trgovinama, trgovcima na malo i prijevoznicima

Kad od nas naručite robu, Vaše osobne podatke dostavljamo prijevozničkoj tvrtki kojoj smo povjerili poslove dostave, kao i pružatelju platnih usluga koji obrađuje platne transakcije. Dijele se isključivo podaci koji su tim pružateljima usluga potrebni za ispunjavanje obveza. Pravna osnova za dijeljenje podataka je čl. 6. st. 1. t. (b) GDPR-a, kojim se dopušta obrada podataka radi izvršavanja ugovora ili ispunjenja predugovornih obveza. Ako dadete privolu u skladu s čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a, Vašu ćemo adresu e-pošte dostaviti prijevozničkoj tvrtki kojoj smo povjerili poslove dostave kako bi Vas ta tvrtka mogla putem e-pošte obavještavati o statusu dostave Vaše narudžbe. Imate mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati privolu.

8.3 Prijenos podataka po zaključenju ugovora o pružanju usluga i digitalnog sadržaja

Osobne podatke dijelimo s trećim stranama isključivo ako je to potrebno u vezi provedbe ugovora, npr. s financijskim institucijama zaduženim za obradu plaćanja.

Podaci se izvan navedenog okvira neće prenositi ili će se prenositi ako izričito pristanete na prijenos. Vaši se podaci neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole, primjerice za potrebe oglašavanja.

Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. t. (b) GDPR-a, kojim se dopušta obrada podataka radi izvršavanja ugovora ili ispunjenja predugovornih obveza.

8.4 Provjere kreditne sposobnosti

Možemo provesti provjeru kreditne sposobnosti u slučaju da se kupnja ostvaruje temeljem uvjeta plaćanja koji nam nalažu da odobrimo odgodu plaćanja (ocjenjivanje). U tu svrhu podatke koje ste upisali (npr. ime i prezime, adresu, dob ili bankovne podatke) dostavljamo agenciji za pružanje informacija o kreditnoj sposobnosti. Temeljem tih podataka utvrđuje se vjerojatnost neplaćanja. Ako je vjerojatnost neplaćanja prevelika, ovlašteni smo odbiti odobriti odgodu plaćanja.

Provjera kreditne sposobnosti obavlja se po osnovi izvršavanja ugovora (čl. 6. st. 1. t. (b) GDPR-a) te s ciljem izbjegavanja neplaćanja (opravdan interes u skladu s čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a). Ako je pribavljena privola, provjera kreditne sposobnosti obavlja se na temelju te privole (čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a), koju možete u bilo kojem trenutku opozvati.

5.8 Platne usluge

Na našoj web-lokaciji integriramo platne usluge trećih strana. Kad od nas kupite robu, pružatelj platnih usluga obrađuje Vaše podatke za plaćanje (npr. ime i prezime, iznos plaćanja, podatke o bankovnom računu, broj kreditne kartice) za potrebe obrade plaćanja. Na te se transakcije primjenjuju odgovarajuće ugovorne mjere i mjere zaštite podataka pojedinih pružatelja usluga. Korištenje pružatelja platnih usluga temelji se na čl. 6. st. 1. t. (b) GDPR-a (izvršavanje ugovora) radi nesmetane, praktične i sigurne provedbe platne transakcije (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a). Ukoliko je za određene radnje potrebna Vaša privola, čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a predstavlja pravnu osnovu za obradu podataka, a ta se privola može u bilo kojem trenutku naknadno opozvati.

U okviru ove web-lokacije koristimo sljedeće platne usluge/pružatelje platnih usluga:

8.6 PayPal

Pružatelj ove platne usluge je društvo PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (u daljnjem tekstu: „PayPal“).

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Pojedinosti potražiti u PayPalovoj politici privatnosti: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

8.7 Stripe

Pružatelj platnih usluga za kupce unutar EU je društvo Stripe Payments Europe, Ltd,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (u daljnjem tekstu: „Stripe”).

Prijenos podataka u SAD temelji se na Standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://stripe.com/de/privacy i https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Pojedinosti potražiti u Stripeovoj Politici privatnosti putem sljedeće poveznice: https://stripe.com/de/privacy.

8.8 instant transfer Sofort

Pružatelj ove platne usluge je društvo Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Njemačka (u daljnjem tekstu: „Sofort GmbH“). Uz pomoć procedure „Sofortüberweisung“ u realnom vremenu od društva Sofort GmbH primamo potvrdu plaćanja te odmah možemo pristupiti ispunjavanju Vaših obveza. Ako ste kao način plaćanja odabrali „Sofortüberweisung“, pošaljite PIN i važeći TAN društvu Sofort GmbH pomoću kojih se isto može prijaviti u Vaš online bankovni račun. Sofort GmbH nakon prijave automatski provjerava stanje Vašeg bankovnog računa te provodi prijenos sredstava pomoću TAN-a koji ste dostavili. Odmah nakon toga nam šalje potvrdu transakcije. Nakon što se prijavite, automatski se provjerava i Vaš promet po računu, dopušteno prekoračenje te postoje li drugi računi. Osim PIN-a i TAN-a, podaci za plaćanje koje upišete te osobni podaci šalju se društvu Sofort GmbH. Vaši su time obuhvaćeni osobni podaci ime i prezime, adresa, broj/evi telefona, adresa e-pošte, IP adresa te eventualno i drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Prijenos ovih podataka nužan je kako bi Vam se nedvojbeno utvrdio identitet te za sprječavanje pokušaja prijevare. Pojedinosti o plaćanju putem trenutnog bankovnog prijenosa sredstava potražiti na sljedećim poveznicama: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

8.9 Unzer

Pružatelj ove platne usluge je društvo Unzer GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg (u daljnjem tekstu: „Unzer“).

Pojedinosti potražiti u Unzerovoj politici zaštite podataka na: https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

8.10 American Express

Pružatelj ove platne usluge je društvo American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt na Majni, Njemačka (u daljnjem tekstu: „American Express“).

American Express može prenositi podatke svom matičnom društvu u SAD-u. Prijenos podataka u SAD temelji se na Obvezujućim korporativnim pravilima. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Dodatne informacije potražiti u politici privatnosti American Expressa: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

8.11 Mastercard

Pružatelj ove platne usluge je društvo Mastercard Europe SA, Chauossée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgija (u daljnjem tekstu: „Mastercard“).

Mastercard može prenositi podatke svom matičnom društvu u SAD-u. Prijenos podataka u SAD temelji se na Mastercardovim Obvezujućim korporativnim pravilima. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html i https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

8.12 VISA

Pružatelj ove platne usluge je društvo Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Ujedinjeno Kraljevstvo (u daljnjem tekstu: „VISA“).

U pogledu propisa o zaštiti podataka, Velika Britanija se smatra sigurnom zemljom izvan EU. To znači da je razina zaštite podataka u Velikoj Britaniji jednaka razini zaštite podataka u Europskoj uniji.

VISA može prenositi podatke svom matičnom društvu u SAD-u. Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti su dostupne ovdje: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Dodatne informacije potražiti u VISA-inoj politici privatnosti: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.

8.13 PayU

Curaden nudi mogućnost plaćanja putem servisa PayU, MIH PayU B.V. sa sjedištem u Amsterdamu, Nizozemska, registarski broj 52117839 ("PayU"), poput avansnog plaćana, plaćanje putem kreditne kartice ili izravno na račun. U tu svrhu podaci o plaćanju mogu se prenijeti kroz servis PayU. Za više informacija o obradi osobnih podataka od strane ovog pružatelja usluga plaćanja, molimo pogledajte PayU politiku privatnosti: https://corporate.payu.com/privacy/.

8.14. Usluge plaćanja

Na našu web stranicu integriramo usluge plaćanja trećih strana. Ako kupujete od nas, vaše podatke o plaćanju (npr. ime, iznos plaćanja, podatke o računu, broj kreditne kartice) obradit će pružatelj usluga plaćanja u svrhu obrade plaćanja. Na ove se transakcije primjenjuju odgovarajući ugovorni propisi i propisi o zaštiti podataka dotičnih pružatelja usluga. Korištenje pružatelja usluga plaćanja temelji se na članku 6. stavku 1. točki b GDPR-a (obrada ugovora) iu interesu da proces plaćanja bude što lakši, udobniji i sigurniji (članak 6. stavak 1. točka f. GDPR). Ako se za određene radnje traži vaš pristanak, pravna osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka a GDPR-a; Privolu je moguće opozvati bilo kada u budućnosti. Na ovoj web stranici koristimo sljedeće usluge plaćanja/pružatelje usluga plaćanja:

8.15. Apple Pay

Pružatelj usluge plaćanja je Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, SAD. Appleova pravila o privatnosti mogu se pronaći na: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/.

8.16. Google Pay

Davatelj je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Googleova pravila o privatnosti možete pronaći ovdje: https://policies.google.com/privacy.

8.17. Amazon Pay

Pružatelj ove usluge plaćanja je Amazon Payments Europe S.C.A., 38 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luksemburg.

Pojedinosti o tome kako se postupa s vašim podacima možete pročitati u politici privatnosti Amazon Paya na sljedećoj poveznici: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

9. Online audio i video konferencije
(konferencijski alati)

9.1 Obrada podataka

Konferencijske alate između ostaloga koristimo za komunikaciju s kupcima. Alati koje koristimo pobliže su opisani u nastavku. Ako s nama komunicirate putem video ili audio konferencije preko interneta, Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pružatelj predmetnog konferencijskog alata i mi. Konferencijski alati prikupljaju sve informacije koje dostavljate/kojima omogućujete pristup za potrebe korištenja alata (adresa e-pošte i/ili broj telefona). Nadalje, konferencijski alati obrađuju informacije o trajanju konferencije, vremenu početka i završetka sudjelovanja u konferenciji, broju sudionika te ostale „kontekstualne informacije“ vezane uz proces komunikacije (metapodatke).

Osim toga, pružatelj usluge obrađuje sve tehničke podatke potrebne za obradu online komunikacije. To posebno obuhvaća IP adresu, MAC adrese, identifikacijsku oznaku uređaja, tip uređaja, tip i verziju operativnog sustava, verziju klijenta, tip kamere, mikrofona i zvučnika te vrstu veze.

U slučaju da se unutar ovog alata razmjenjuje ili učitava sadržaj ili ga se na drugi način stavlja na raspolaganje, taj se sadržaj također pohranjuje na poslužiteljima pružatelja usluge. Taj sadržaj između ostaloga uključuje zapise u računalnom oblaku (cloud), tekstualne razgovore (chat)/poruke, fotografije i video zapise učitane putem govorne pošte,  interaktivne ekrane (whiteboard) i druge informacije koje se dijele prilikom korištenja usluge.

Ističe se da ne možemo u cijelosti utjecati na procedure obrade podataka u sklopu alata koji se koriste. Naše mogućnosti uvelike ovise o pravilnicima pružatelja usluge. Dodatne informacije o obradi podataka putem konferencijskih alata možete potražiti u izjavama o zaštiti podataka pružatelja predmetnih usluga navedenih u nastavku teksta.

9.2 Svrha i pravne osnove

Konferencijski alati koriste se za komunikaciju s potencijalnim ili postojećim partnerima ili za nuđenje određenih usluga našim kupcima (čl. 6. st. 1. t. (b) GDPR-a). Osim toga, korištenje tih alata služi i kako bi se općenito pojednostavila i ubrzala komunikacija s nama ili našom tvrtkom (legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a). Ukoliko je zatražena privola, ti će se alati koristiti na temelju privole, s time da privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati s učinkom od datuma opoziva.

9.3 Trajanje pohrane

Podaci koje izravno prikupljamo putem video i konferencijskih alat brišu se iz naših sustava čim zatražite da ih izbrišemo, čim opozovete privolu za pohranu ili s prestankom postojanja osnove za pohranu. Pohranjeni kolačići ostaju u Vašem krajnjem uređaju dok ih ne izbrišete. To ne utječe na zakonom propisane rokove čuvanja podataka.

Nemamo utjecaja na trajanje pohrane Vaših podataka koje pohranjuju operatori konferencijskih alata za vlastite potrebe. Pojedinosti zatražiti izravno od operatora konferencijskih alata.

9.4 Korišteni konferencijski alati

Koristimo sljedeće konferencijske alate:

9.5 Webex

Koristimo Webex. Pružatelj te usluge je društvo Webex Communications Deutschland GmbH, Hansaallee 249 c/o Cisco Systems GmbH, 40549 Düsseldorf, Njemačka.

Ne može se isključiti mogućnost prijenosa podataka koji se obrađuju putem Webexa u treće zemlje (npr. u SAD). Webex ima Obvezujuća korporativna pravila koja su odobrila nizozemska, poljska, španjolska i druga europska tijela nadležna za zaštitu podataka. Tim se obvezujućim korporativnim pravilima ostvaruje pravna osnova za prijenos podataka unutar društva u treće zemlje izvan EU i EGP-a: https://www.cisco.com/c/de_de/about/trust-center/data-protection-and-privacy-policy.html i https://konferenzen.telekom.de/fileadmin/Redaktion/conference/cisco-webex/Webex_Compliance_Deutsch_V1.0.pdf.

Pojedinosti o obradi podataka potražiti u Webexovoj politici privatnosti: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-fualat.html.

Obrada podataka

S navedenim pružateljem usluga sklopili smo ugovor o obradi podataka. Radi se o ugovoru propisanom zakonima o zaštiti podataka kojim se jamči da će isti osobne podatke posjetitelja naše web-lokacije obrađivati isključivo temeljem našeg naloga te sukladno GDPR-u.

10. Prilagođene usluge

10.1 Postupanja s podacima podnositelja molbi za posao

Posjetiteljima web-lokacije nudimo priliku da nam podnesu molbu za posao (npr. putem e-pošte, poštanskih usluga ili dostavom online obrasca molbe za posao). U nastavku se daju informacije o opsegu, svrsi i korištenju osobnih podataka koje prikupljamo od Vas u okviru procesa podnošenja molbe za posao. Jamčimo Vam da se Vaši podaci prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu s važećim pravima na zaštitu podataka i ostalim zakonskim odredbama te da će se Vaše podatke pritom uvijek smatrati strogo povjerljivima.

10.2 Opseg i svrha prikupljanja podataka

Ako nam podnesete molbu za posao, pripadajuće osobne podatke (npr. podatke za kontakt i komunikaciju, dokumentaciju uz molbu za posao, bilješke s razgovora za posao i sl.) obrađujemo ako je to potrebno za donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa. Pravna osnova za to je čl. 26. GDPR-a u skladu s njemačkim pravom (pregovori za zasnivanje radnog odnosa), čl. 6. st. 1. t. (b) GDPR-a (pregovori prije sklapanja ugovora), kao i čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a ako ste nam dali privolu. Svoju privolu možete u bilo kojem trenutku opozvati. Unutar naše tvrtke Vaši se osobni podaci dijele isključivo s osobama koje sudjeluju u obradi Vaše molbe za posao.

Ukoliko Vas temeljem molbe za posao zaposlimo, podaci koje ste dostavili arhiviraju se na temelju čl. 26. GDPR-a i čl. 6. st. 1. t. (b) GDPR-a u svrhu provedbe radnog odnosa u našem sustavu za obradu podataka.

10.3 Rok čuvanja podataka

Ako Vam nismo u mogućnosti ponuditi posao ili ako odbijete ponudu za posao ili povučete svoju molbu za posao, pridržavam pravo čuvati podatke koje ste nam dostavili na temelju legitimnog interesa (čl. 6. st. 1. t. (f) GDPR-a) u razdoblju od najviše 6 mjeseci od završetka postupka obrade molbe za posao (odbijanje ili povlačenje molbe). Nakon toga se podaci brišu, a fizička se dokumentacija uz molbu za posao uništava. Pohranjeni podaci posebno služe kao dokaz u slučaju spora. Ako je očito da će ti podaci biti potrebni i nakon isteka predmetnog roka od 6 mjeseci (npr. zbog najavljenog spora ili spora čije je rješavanje u tijeku), podaci se brišu nakon prestanka postojanja osnove za daljnju pohranu.

Podaci se mogu čuvati i dulje ako ste dali privolu (čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a) ili ako zakonski zahtjevi u vezi čuvanja podataka sprječavaju brisanje.

10.4 Upis u bazu podataka o podnositeljima molbi za posao

Ako Vam ne damo ponudu za posao, možete biti uključeni u našu bazu podataka o podnositeljima molbi za posao. U slučaju da budete upisani u nju, svi se dokumenti i informacije iz molbe za posao prenose u bazu podataka o podnositeljima molbi za posao kako bi Vas se moglo kontaktirati u slučaju prikladnih upražnjenih radnih mjesta.

Upis u bazu podataka o podnositeljima molbi za posao temelji se isključivo na Vašoj izričitoj privoli (čl. 6. st. 1. t. (a) GDPR-a). Privola za upis daje se dobrovoljno i nije povezana s postupkom obrade molbe za posao. Upisana osoba može u bilo kojem trenutku opozvati privolu. U tom se slučaju podaci iz baze podataka o podnositeljima molba za posao neopozivo brišu, pod uvjetom da je prestala postojati pravna osnova za pohranu istih.

Podaci iz baze podataka o podnositeljima molbi za posao neopozivo se brišu najkasnije dvije godine od davanja privole.

Cookie Declaration