Swiss premium oral care 

Odaberi svoju dražavu Hrvatska
Besplatna dostava iznad 225 kn
Rok isporuke do 5 radnih dana
Sigurno plaćanje sa 3D Secure

Pravila o zaštiti privatnosti

1) Pregled zaštite podataka

Opće informacije

Sljedeće će vam informacije pružiti jednostavan pregled o tome što će se dogoditi s vašim osobnim podacima kada posjetite ovo web-mjesto. Izraz „osobni podaci” obuhvaća sve podatke koji se mogu upotrebljavati za osobnu identifikaciju. Iscrpne informacije o predmetu zaštite podataka potražite u našoj Izjavu o zaštiti podataka koju smo priložili ispod ove kopije.

Zapisivanje podataka na ovom web-mjestu

Tko je odgovorna strana za zapisivanje podataka na ovom web-mjestu (tj. „voditelj obrade”)?

Podatke na ovom web-mjestu obrađuje operator web-mjesta, čiji su kontaktni podaci dostupni u odjeljku „Zakonski propisani podaci” na ovom web-mjestu.

Kako bilježimo vaše podatke?

Vaše podatke prikupljamo kao rezultat dijeljenja vaših podataka s nama. To mogu biti, na primjer, podaci koje unesete u naš obrazac za kontakt.

Ostale podatke naši informatički sustavi bilježe automatski ili nakon što pristanete na njihovo zapisivanje tijekom posjeta web-mjestu. Ovi podaci sadrže uglavnom tehničke informacije (npr. web-preglednik, operacijski sustav ili vrijeme pristupa web-stranici). Ove se informacije automatski zapisuju kad pristupite ovom web-mjestu.

Za koje svrhe upotrebljavamo vaše podatke?

Dio informacija generira se kako bi se zajamčilo prikazivanje web-mjesta bez pogrešaka. Ostali podaci mogu se upotrebljavati za analiziranje načina na koji upotrebljavate web-stranicu.

Koja su vaša prava što se tiče vaših podataka?

Imate pravo biti informirani o izvoru, primateljima i svrhom arhiviranja vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku bez plaćanja ikakve naknade za otkrivanje takvih podataka. Također imate pravo tražiti da se vaši podaci ispravljaju ili obrišu. Ako ste pristali na obradu podataka, imate mogućnost opozvati tu privolu u bilo kojem trenutku, što utječe na sve buduće obrade podataka. Nadalje, imate pravo zahtijevati da obrada vaših podataka bude ograničena u određenim okolnostima. Osim toga, imate pravo uložiti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

Nemojte se ustručavati obratiti nam se u bilo kojem trenutku na adresu objavljenu u odjeljku „Podaci propisani zakonom” na ovom web-mjestu ako imate pitanja u vezi s ovim ili o bilo čemu drugome u vezi sa zaštitom podataka.

Alati i alati za analizu koje pružaju treće strane

Postoji mogućnost da će se obrasci vašeg ponašanja statistički analizirati kad posjetite ovo web-mjesto. Takve se analize uglavnom rade preko kolačića te s pomoću programa za analizu.

Iscrpne informacije o ovim programima za analizu potražite u našoj Izjavi o zaštiti podataka u nastavku.

2) Hosting i mreža za isporuku sadržaja (CDN)

Vanjske usluge hostinga

Usluge hostinga za ovo web-mjesto pruža vanjski davatelj usluga (host). Osobni podaci prikupljeni na ovom web-mjestu spremaju se na poslužitelje hosta. One mogu uključivati, ali nisu ograničene na IP adrese, zahtjeve za kontakt, metapodatke i komunikacije, informacije o ugovoru, kontaktne podatke, imena, pristup web-stranicama i ostale podatke koji su generirani na web-stranici.

Glavno računalo upotrebljava se u svrhu ispunjavanja odredbi iz ugovora s našim potencijalnim i postojećim klijentima (čl. 6. st. 1. točka b Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)) i u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naših internetskih usluga od strane profesionalnog pružatelja usluga (čl. 6. st. 1. točka f GDPR-a).

Naše glavno računalo obrađivat će vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se ispunile obaveze izvršenja te kako bi se slijedile naše upute u vezi s takvim podacima.

Izvršavanje sporazuma o obradi podataka iz ugovora

Kako bismo zajamčili obradu u skladu s propisima o zaštiti podataka, sklopili smo ugovor o obradi naloga sa stranom koja pruža usluge hostiranja.

 

3) Opće informacije i obavezni podaci

Zaštita podataka

Operatori ovog web-mjesta i pripadajućih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. Stoga vaše osobne podatke obrađujemo kao povjerljive podatke i u skladu sa zakonski propisanom zaštitom podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Pri svakoj vašoj posjeti ovom web-mjestu prikupljaju se različiti osobni podaci. Osobni podaci sadrže podatke koji se mogu upotrijebiti za identifikaciju osobe. Ova Izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo kao i svrhe za koje upotrebljavamo te podatke. Također objašnjava kako i u koje svrhe se informacije prikupljaju.

Ovim putem željeli bismo vam ukazati na činjenicu da prijenos podataka putem interneta (tj. tijekom komunikacije putem e-pošte) može biti izložen sigurnosnim nedostacima. Nije moguće u potpunosti zaštititi podatke od pristupa treće strane.

Podaci o odgovornoj strani (koja se u GDPR-u naziva „voditelj obrade”)

Voditelj obrade podataka na ovom web-mjestu je:

Flegis, d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor

telefon +386 2 460 53 42
e-pošta: info@curaprox.si

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba koja samostalno ili zajedno s ostalima donosi odluke o svrhama i resursima za obradu osobnih podataka (npr. imena, adrese e-pošte itd.). Voditelj obrade je partner iz grupacije tvrtki Curaden, grupe društava koja djeluju širom svijeta na području oralnog i dentalnog zdravlja, koji nude proizvode za dentalnu higijenu, seminare o oralnom i dentalnom zdravlju.

Određivanje službenika za zaštitu podataka prema zakonskim propisima

Za našu tvrtku smo imenovali službenika za zaštitu podataka.

Flegis, d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor

telefon +386 2 460 53 42
e-pošta: info@curaprox.si

Opoziv vaše privole za obradu podataka

Širok spektar transakcija obrade podataka moguć je samo uz vašu izričitu privolu. Također možete u bilo kojem trenutku opozvati bilo koju privolu koju ste nam već dali. Kako biste to učinili, sve što trebate učiniti jest poslati nam neformalnu obavijest putem e-pošte. To ne dovodi u pitanje zakonitost bilo kojeg prikupljanja podataka koje se dogodilo prije vašeg opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima; pravo na prigovor na izravno oglašavanje (čl. 21. GDPR-a)

U slučaju da se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke e ili f GDPR-a, imate pravo u svakom trenutku podnijeti prigovor na obradu vaših osobnih podataka na temelju razloga koji su nastali u vezi s vašom jedinstvenom situacijom. Ovo se primjenjuje i na sva profiliranja koja se temelje na tim odredbama. Informacije o utvrđivanju pravne osnove na kojoj se temelji bilo koja obrada podataka potražite u ovoj izjavi o zaštiti podataka. Ako uložite prigovor, odmah ćemo prestati obrađivati vaše osobne podatke na koje se prigovor odnosi, osim u slučaju da možemo predočiti uvjerljive razloge za obradu vaših podataka u svrhu zaštite, koje prevladavaju vaše interese, prava i slobode ili u slučaju da je svrha obrade uspostava, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva (prigovor u skladu s čl. 21. stavkom 1. GDPR-a).

Ako se vaši osobni podaci obrađuju u svrhu izravnog oglašavanja, imate pravo u svakom trenutku podnijeti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhe takvog načina oglašavanja. Ovo se također primjenjuje na profiliranje u mjeri u kojoj je to potrebno za takvo izravno oglašavanje. Ako uložite prigovor, vaši osobni podaci neće se u budućnosti upotrebljavati u svrhe izravnog marketinga (podnošenje prigovora u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a).

Pravo na podnošenje prigovora nadležnoj nadzornoj agenciji

U slučaju kršenja GDPR-a ispitanici imaju pravo podnijeti prigovor nadzornoj agenciji, i to u državi članici u kojoj imaju prijavljeno prebivalište, mjesto rada ili na mjestu na kojem je došlo do navodnog kršenja. Pravo na podnošenje prigovora na snazi je bez obzira na bilo koji drugi upravni ili sudski postupak koji je dostupan kao vid pravne zaštite.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo tražiti da vam predamo sve podatke koje automatski obrađujemo na temelju vaše privole ili kako bismo ispunili ugovor, odnosno da ih predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom obliku. Ako zatražite izravni prijenos podataka drugom voditelju obrade, to ćemo učiniti samo ako je to tehnički izvedivo.

SSL i/ili TLS šifriranje

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja, kao što su narudžbenice ili upiti koje nam šaljete kao operatoru web-mjesta, ovo web-mjesto upotrebljava programe za SSL ili TLS šifriranje. Šifriranu vezu možete prepoznati tako da provjerite prebacuje li se adresna linija preglednika s „http://“ na „https://“ te pojavljuje li se ikona lokota u liniji preglednika.

Ako je aktivirano SSL ili TLS šifriranje, podatke koje nam pošaljete ne mogu čitati treće strane.

Šifrirane platne transakcije na ovom web-mjestu

Ako imate obvezu podijeliti podatke o plaćanju (npr. broj računa ako nam date ovlaštenje za terećenje vašeg bankovnog računa) nakon što s nama sklopite ugovor o plaćanju naknade, te su informacije potrebne za obradu plaćanja.

Platne transakcije koje se izvršavaju putem uobičajenih načina plaćanja (Visa/MasterCard, terećenje vašeg bankovnog računa) obrađuju se isključivo putem šifriranih SSL ili TLS veza. Šifriranu vezu možete prepoznati tako da provjerite prebacuje li se adresna linija preglednika s „http://“ na „https://“ te pojavljuje li se ikona lokota u liniji preglednika.

Ako je komunikacija s nama šifrirana, treće strane neće moći pročitati podatke o plaćanju koje dijelite s nama.

Davanje informacija o podacima, ispravljanje i brisanje podataka

U okviru primjenjivih zakonskih odredbi imate pravo u svakom trenutku zahtijevati podatke o svojim arhiviranim osobnim podacima, njihovom izvoru i primateljima kao i o svrsi obrade vaših podataka. Također imate pravo na ispravljanje ili brisanje podataka. U slučaju da imate pitanja u vezi s ovom temom ili općenito u vezi s osobnim podacima, nemojte se ustručavati obratiti nam se u bilo kojem trenutku na adresu koja je navedena u odjeljku „Podaci propisani zakonom”.

Pravo zahtijevanja ograničenja obrade

Imate pravo zahtijevati nametanje ograničenja u pogledu obrade vaših osobnih podataka. Za to nam se možete obratiti u bilo kojem trenutku na adresu koja je navedena u odjeljku „Podaci propisani zakonom”. Pravo na traženje ograničenja obrade primjenjuje se u sljedećim slučajevima:

 • U slučaju da želite osporiti ispravnost vaših podataka koje smo arhivirali, obično će nam trebati neko vrijeme da provjerimo ovaj zahtjev. Za vrijeme trajanja ove istrage imate pravo zahtijevati da ograničimo obradu vaših osobnih podataka.
 • Ako se obrada vaših osobnih podataka provodi ili se je provodila na nezakonit način, imate mogućnost zahtijevati ograničenje obrade vaših podataka umjesto brisanja tih podataka.
 • Ako više ne trebamo vaše osobne podatke, a vi ih trebate za uspostavu, ostvarivanje ili obranu zakonskih prava, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka umjesto brisanja.
 • Ako ste uložili prigovor u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, najprije treba proučiti i usporediti vaša i naša prava. Sve dok se ne utvrdi čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu vaših osobnih podataka, ti se podaci, uz izuzetak njihovog pohranjivanja, mogu obrađivati samo uz vašu privolu ili za uspostavu, ostvarivanje ili obranu zakonskih prava ili za zaštitu prava drugih fizičkih osoba ili pravnih osoba ili zbog važnih razloga koji su u javnom interesu koje navodi Europska unija ili država članica EU-a.

 

4) Zapisivanje podataka na ovom web-mjestu

Kolačići

Naša web-mjesta i stranice upotrebljavaju alat koji se popularno naziva „kolačići”. Kolačići su male tekstualne datoteke koje ne uzrokuju nikakvu štetu na vašem uređaju. Oni se privremeno pohranjuju tijekom trajanja sesije (kolačići sesije) ili se trajno arhiviraju na vašem uređaju (trajni kolačići). Kolačići sesije automatski se brišu nakon prekida posjeta stranice. Trajni kolačići ostaju arhivirani na vašem uređaju sve dok ih aktivno ne izbrišete vi ili vaš web-preglednik.

U nekim je slučajevima moguće da se kolačići trećih strana spremaju na vašem uređaju nakon što posjetite našu stranicu (kolačići trećih strana). Ovi kolačići omogućuju vama ili nama iskorištavanje određenih usluga koje nudi treća strana (npr. kolačići za obradu platnih usluga).

Kolačići imaju različite funkcije. Mnogi kolačići tehnički su nužni jer određene funkcije web-mjesta ne bi funkcionirale kad kolačića ne bi bilo (npr. funkcija košarice za kupnju ili prikaz videozapisa). Svrha ostalih kolačića može biti analiza obrazaca ponašanja korisnika ili prikaz promotivnih poruka.

Kolačići koji su potrebni za izvršavanje elektroničkih komunikacijskih transakcija (potrebni kolačići) ili za pružanje određenih funkcija koje želite upotrebljavati (funkcionalni kolačići, npr. za funkciju košarice za kupnju) ili oni koji su potrebni za optimizaciju web-mjesta (npr. kolačići koji pružaju mjerljive uvide u posjetitelje web-mjesta) spremaju se na temelju članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a, osim ako se ne navodi druga pravna osnova. Operator web-mjesta ima legitiman interes za pohranjivanje kolačića kako bi se osiguralo optimizirano pružanje usluga operatora bez tehničkih pogrešaka. Ako je zatražena vaša privola za spremanje kolačića, odgovarajući kolačići spremaju se isključivo na temelju dobivene privole (čl. 6. stavak 1. točka a GDPR-a); ovu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Imate mogućnost postaviti preglednik na takav način da vas sustav obavještava svaki put kad se postave kolačići i da dopustite prihvaćanje kolačića samo u određenim slučajevima. Također možete isključiti prihvaćanje kolačića u određenim slučajevima ili općenito ili aktivirati funkciju brisanja za automatsko brisanje kolačića kada se preglednik zatvori. Ako se deaktiviraju kolačići, funkcije ovog web-mjesta mogu biti ograničene.

U slučaju da se upotrebljavaju kolačići treće strane ili ako se kolačići upotrebljavaju u analitičke svrhe, odvojeno ćemo vas obavijestiti u vezi s ovim Pravilima o zaštiti podataka i, ako je primjenjivo, zatražiti vašu privolu.

Privola na kolačiće uz Cookiebot

Na našem se web-mjestu upotrebljava Cookiebot tehnologija za privolu na kolačiće kako bismo dobili vašu privolu za spremanje određenih kolačića na vašem uređaju i s time povezana dokumentacija koja je usklađena sa zakonom o zaštiti podataka. Strana koja pruža ovu tehnologiju je Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danska, web-mjesto https://www.cookiebot.com/ (u nastavku teksta „Cookiebot”).

Kad god posjetite naše web-mjesto, sljedeći osobni podaci prenose se na Cookiebot:

 • Vaša izjava ili izjave o privoli ili opoziv vaše izjave ili izjava o privoli
 • Vaša IP adresa
 • Informacije o vašem pregledniku
 • Informacije o vašem uređaju
 • Datum i vrijeme kada ste posjetili naše web-mjesto

Osim toga, Cookiebot pohrani kolačić u vaš preglednik kako bi mogao alocirati vaše izjave o privoli ili bilo kakve opozive tih privola. Podaci koji su zabilježeni na ovaj način spremaju se sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, izbrišemo Cookiebot kolačić ili u slučaju da svrha arhiviranja podataka više ne postoji. Time se ne dovode u pitanje obavezna zakonska razdoblja pohranjivanja podataka.

Cookiebot upotrebljava kolačiće za dobivanje izjava o privoli koje su propisane zakonom. Pravna osnova za upotrebu takvih kolačića je članak 6. stavak 1. rečenica 1. točka c GDPR-a.

Sporazum o obradi podataka iz ugovora

Naša je tvrtka izvršila Sporazum o obradi podataka iz ugovora s tvrtkom Cookiebot. Ovaj je sporazum propisan zakonom o zaštiti privatnosti podataka koji jamči da Cookiebot obrađuje sve osobne podatke posjetitelja našeg web-mjesta isključivo u skladu s našim uputama i u skladu s GDPR-om.

Datoteke zapisnika poslužitelja

Davatelj ovog web-mjesta i povezanih stranica automatski prikuplja i sprema podatke u takozvane datoteke zapisnika poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski šalje. To obuhvaća sljedeće informacije:

 • vrstu i verziju preglednika koji upotrebljavate
 • operacijski sustav koji se upotrebljava
 • URL s kojeg je korisnik upućen na ovo web-mjesto
 • hosting naziv za računalo za pristup
 • vrijeme upita poslužitelja
 • IP adresu

Ti se podaci ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ovi se podaci bilježe na temelju članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a. Operator web-mjesta ima legitiman interes za pružanje prikaza bez tehničkih pogrešaka i optimizaciju web-mjesta operatora. Kako bi se to postiglo, treba spremiti datoteke zapisnika poslužitelja.

Kontaktni obrazac

Ako nam pošaljete upit putem našeg obrasca za kontakt, spremit ćemo sve informacije navedene u obrascu za kontakt kao i sve kontaktne podatke navedene u njemu kako bismo uspješno riješili vaš upit i u slučaju da imamo dodatnih pitanja. Te informacije nećemo dijeliti bez vaše privole.

Obrada tih podataka temelji se na čl. 6. st. 1. točki b GDPR-a, ako je vaš zahtjev povezan s izvršavanjem ugovora ili ako je potrebno provesti predugovorne mjere. U svim ostalim slučajevima obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu zahtjeva koji su nam upućeni (čl. 6. st. 1. točka f GDPR-a) ili na vašoj privoli (čl. 6. st. 1. točka a GDPR-a) ako je ta zatražena.

Informacije koje ste unijeli u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite da izbrišemo podatke, poništimo vašu privolu na pohranjivanje podataka ili ako više ne postoji svrha za koju se podaci pohranjuju (npr. nakon što zaključimo naš odgovor na vaš upit). Time se ne dovode u pitanje obavezne zakonske odredbe – posebice razdoblja pohranjivanja podataka.

Zahtjev putem e-pošte, telefona ili faksa

Ako nam se obratite putem e-pošte, telefona ili faksa, mi spremamo i obrađujemo vaš zahtjev, uključujući sve povezane osobne podatke (ime, zahtjev), u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Te podatke nećemo proslijediti bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke b GDPR-a ako je vaš upit povezan s izvršavanjem ugovora ili je potreban za izvršavanje predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima podaci se obrađuju na temelju našeg legitimnog interesa za učinkovito postupanje s upitima koje primimo (članak 6. stavak 1. točka f GDPR-a) ili na temelju vaše privole (članak 6. stavak 1. točka a GDPR-a) ako je privola dobivena.

Podaci koje ste nam poslali putem zahtjeva za kontakt ostaju kod nas dok ne zatražite da ih izbrišemo ili poništimo vašu privolu na spremanje odnosno dok ne istekne svrha spremanja podataka (npr. nakon dovršetka vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe, posebice zakonska razdoblja pohranjivanja, ostaju nepromijenjene.

Registracija na ovom web-mjestu

Imate mogućnost registrirati se na ovom web-mjestu kako biste mogli upotrebljavati dodatne funkcije web-mjesta. Podatke koje unesete rabit ćemo isključivo u svrhu upotrebe odgovarajuće ponude ili usluge za koju ste se registrirali. Obavezno treba unijeti sve potrebne informacije koje tražimo u trenutku registracije. U suprotnom ćemo odbiti registraciju.

Kako bismo vas obavijestili o svim važnim promjenama u opsegu našeg portfelja ili u slučaju tehničkih izmjena, upotrebljavat ćemo adresu e-pošte koju ste naveli tijekom postupka registracije.

Podatke unesene tijekom postupka registracije obrađujemo na temelju vaše privole (članak 6. stavak 1. točka a GDPR-a).

Podatke zabilježene tijekom postupka registracije pohranjujemo sve dok ste registrirani na ovom web-mjestu. Nakon toga se takvi podaci brišu. Time se ne dovodi u pitanje zakonska obaveza pohranjivanja podataka.

Informacije od integriranih servisa za prijavu

Ako se odlučite registrirati putem ili na neki drugi način omogućiti pristup društvenoj mreži ili integriranom servisu treće strane (ono što mi nazivamo „Integrirani servis”), kao što su Facebook, Google, PayPal ili slične usluge za jedinstvenu prijavu, možemo prikupljati i osobne podatke koji su već povezani s vašim računom za integrirani servis. Možda ćete imati i mogućnost dijeljenja dodatnih informacija s nama putem integriranog servisa, uz mogućnost upravljanja opcijama putem postavki u tom integriranom servisu. Ako odlučite dati takve podatke tijekom registracije ili na neki drugi način, mi ćemo te podatke tretirati kao osobne podatke i upotrebljavat ćemo ih na načine opisane u ovim Pravilima o privatnosti.

Funkcija komentara na ovom web-mjestu

Kada rabite funkciju komentara na ovom web-mjestu, uz vaše komentare arhiviraju se i informacije o vremenu generiranja komentara i vašoj e-adresi i, ako ne objavljujete anonimno, korisničko ime koje ste odabrali.

Pohranjivanje IP adrese

Naša funkcija komentara pohranjuje IP adrese svih korisnika koji unose komentare. Budući da ne pregledavamo komentare prije objavljivanja, potrebne su nam te informacije kako bismo poduzeli mjere protiv autora komentara u slučaju kršenja prava, kao što su kleveta ili propaganda.

Pretplata na komentare

Kao korisnik ovog web-mjesta imate mogućnost pretplate na komentare nakon registracije. Primit ćete e-poštu s potvrdom, čija je svrha provjeriti jeste li stvarni vlasnik navedene e-adrese. Tu funkciju možete deaktivirati u bilo kojem trenutku slijedeći odgovarajuću poveznicu u informativnim e-porukama. U tom se slučaju brišu uneseni podaci koji su povezani s pretplatama na komentare. Međutim, ako ste nam ove informacije priopćili u druge svrhe i s druge lokacije (npr. tijekom trajanja pretplate na bilten), podaci ostaju u našem posjedu.

Razdoblje pohranjivanja komentara

Komentare i sve povezane informacije (npr. IP adresa) pohranjujemo i ostat će pohranjeni na ovom web-mjestu sve dok se sadržaj koji se odnosi na komentar ne izbriše u cijelosti ili ako su komentari morali biti izbrisani iz pravnih razloga (npr. uvredljivi komentari).

Pravna osnova

Komentari se pohranjuju na temelju vaše privole (članak 6. stavak 1. točka a GDPR-a). Možete u bilo kojem trenutku opozvati bilo koju privolu koju ste nam već dali. Kako biste to učinili, sve što trebate učiniti jest poslati nam neformalnu obavijest putem e-pošte. To ne dovodi u pitanje zakonitost bilo kojeg prikupljanja podataka koje se dogodilo prije vašeg opoziva.

 

5) Društveni mediji

Programski dodaci za Facebook (gumb „Sviđa mi se” i „Dijeli”)

Na ovo smo web-mjesto integrirali programske dodatke društvene mreže Facebook. Pružatelj ove usluge je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. U skladu s izjavom tvrtke Facebook prikupljeni podaci prenose se u SAD kao i u druge zemlje trećih strana.

Programske dodatke za Facebook možete prepoznati po logotipu tvrtke Facebook ili po gumbu „Sviđa mi se”. Pregled programskih dodataka za Facebook dostupan je na sljedećoj poveznici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kad god posjetite ovo web-mjesto i povezane stranice, programski dodatak će uspostaviti izravnu vezu između vašeg preglednika i Facebook poslužitelja. Kao rezultat toga, Facebook će dobiti informaciju da ste posjetili ovo web-mjesto s programskim dodatkom. Međutim, ako kliknete Facebook gumb „Sviđa mi se” dok ste prijavljeni na svoj Facebook račun, možete povezati sadržaj ovog web-mjesta i pripadajućih stranica sa svojim Facebook profilom. Kao rezultat toga, Facebook će moći povezati posjet ovom web-mjestu i njegovim stranicama sa vašim Facebook korisničkim računom. Moramo istaknuti da mi kao pružatelj web-mjesta nemamo nikakvo znanje o prenesenim podacima i upotrebi tih podataka od strane tvrtke Facebook. Iscrpnije informacije potražite u Izjavi o privatnosti podataka tvrtke Facebook na adresi: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ako ne želite da Facebook povezuje vaše posjete ovom web-mjestu i povezanim stranicama sa vašim Facebook korisničkim računom, obavezno se odjavite sa svojeg Facebook računa dok ste na ovom web-mjestu.

Upotreba Facebook programskih dodataka temelji se na članku 6. stavku 1. točki f GDPR-a. Operator web-mjesta ima legitiman interes da bude što vidljiviji na društvenim mrežama. Ako je dobivena odgovarajuća izjava o privoli, podaci se obrađuju isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a). Ova se izjava o privoli može opozvati u bilo kojem trenutku.

Programski dodatak za Instagram

Na ovo smo web-mjesto integrirali i funkcije javne medijske platforme Instagram. Ove funkcije nudi tvrtka Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD.

Ako ste prijavljeni na svoj Instagram račun, možete kliknuti Instagram gumb kako biste povezali sadržaj s ovog web-mjesta s vašim Instagram profilom. To omogućuje servisu Instagram da vaš posjet ovom web-mjestu poveže sa vašim korisničkim računom. Moramo istaknuti da mi kao pružatelj web-mjesta i povezanih stranica nemamo nikakvo znanje o prenesenim podacima i upotrebi tih podataka od strane tvrtke Instagram.

Podaci se spremaju i analiziraju na temelju članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a. Operator web-mjesta ima legitiman interes za postizanje najveće moguće vidljivosti na društvenim mrežama. Ako je dobivena odgovarajuća izjava o privoli, podaci se obrađuju isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a DGDPR-a. Ovu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Više informacija o ovoj temi potražite u Izjavi o privatnosti podataka tvrtke Instagram na adresi: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Programski dodaci za LinkedIn

Na ovom se web-mjestu upotrebljavaju funkcionalnosti LinkedIn mreže. Davatelj usluga je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD.

Svaki put kada pristupite stranici ovog web-mjesta koja sadrži funkcije LinkedIn mreže, uspostavlja se veza s LinkedIn poslužiteljima. Šalje se obavijest servisu LinkedIn da ste posjetili ovo web-mjesto s vašom IP adresom. Ako kliknete LinkedIn gumb „Preporuči” dok ste prijavljeni na vaš LinkedIn račun, LinkedIn će biti u mogućnosti da vaš posjet ovom web-mjestu poveže sa vašim korisničkim računom. Moramo istaknuti da mi kao pružatelj web-mjesta nemamo nikakvo znanje o sadržaju prenesenih podataka i upotrebi tih podataka od strane tvrtke LinkedIn.

Upotreba LinkedIn programskog dodatka temelji se na članku 6. stavku 1. točki f GDPR-a. Operator web-mjesta ima legitiman interes da bude što vidljiviji na društvenim mrežama. Ako je dobivena odgovarajuća izjava o privoli, podaci se obrađuju isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a). Ova se izjava o privoli može opozvati u bilo kojem trenutku.

Više informacija o ovoj temi potražite u Izjavi o privatnosti podataka tvrtke LinkedIn na adresi: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6) Alati za analizu i oglašavanje

Google Analytics

Ovo web-mjesto upotrebljava funkcije web-servisa za analizu Google Analytics. Davatelj ove usluge je Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics upotrebljava takozvane kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se spremaju na vaše računalo i omogućuju analizu upotrebe web-mjesta od strane korisnika. Informacije koje generiraju kolačići o vašim obrascima korištenja ovim web-mjestom obično se prenose na Google poslužitelj u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se spremaju.

Spremanje Google Analytics kolačića i upotreba ovog alata za analizu temelje se na čl. 6. stavku 1. točki f GDPR-a. Operator ovog web-mjesta ima legitiman interes za analizu obrazaca ponašanja korisnika za optimizaciju usluga koje se nude na mreži i promotivnih aktivnosti operatora. Ako je zatražena odgovarajuća privola (npr. privola o pohranjivanju kolačića), obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a; ova se privola može opozvati u bilo kojem trenutku.

Anonimizacija IP adrese

Na ovom web-mjestu aktivirali smo funkciju IP anonimizacije. Kao rezultat toga, Google će skratiti vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili u drugim državama koje su ratificirale Konvenciju o Europskom gospodarskom prostoru prije njezina prijenosa u Sjedinjene Države. Puna IP adresa bit će prenesena na jedan od poslužitelja tvrtke Google u Sjedinjenim Državama i tamo će se skratiti samo u iznimnim slučajevima. Servis Google će, u ime operatora ovog web-mjesta, upotrebljavati ove informacije kako bi analizirao vašu upotrebu ovog web-mjesta za generiranje izvješća o aktivnostima na web-mjestu i pružanje ostalih usluga operatoru ovog web-mjesta koje su povezane s upotrebom web-mjesta i interneta. IP adresa koja se prenosi u vezi sa servisom Google Analytics iz vašeg preglednika neće se spojiti s drugim podacima u posjedu tvrtke Google.

Programski dodatak za preglednik

Imate mogućnost spriječiti arhiviranje kolačića tako što ćete napraviti relevantne promjene u postavkama softvera preglednika. Međutim, moramo istaknuti da u ovom slučaju možda nećete moći upotrebljavati sve funkcije ovog web-mjesta u njihovom punom opsegu. Osim toga, imate mogućnost spriječiti snimanje podataka koje generiraju kolačići i koji su povezani s vašom upotrebom web-mjesta (uključujući vašu IP adresu) od strane tvrtke Google, kao i obradu tih podataka od strane tvrtke Google preuzimanjem i instaliranjem programskog dodatka preglednika koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Prigovor na snimanje podataka

Imate mogućnost spriječiti snimanje vaših podataka od strane servisa Google Analytics klikom sljedeće poveznice. To će rezultirati postavljanjem kolačića za isključivanje, čime se sprječava snimanje vaših podataka tijekom budućih posjeta ovom web-mjestu: Deaktivacija servisa Google Analytics.

Dodatne informacije o upravljanju korisničkim podacima od strane servisa Google Analytics potražite u Izjavi o privatnosti podataka tvrtke Google na adresi: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Obrada podataka iz ugovora

Izvršili smo sporazum o obradi podataka iz ugovora s tvrtkom Google i provodimo stroge odredbe agencija za zaštitu podataka u punom opsegu tijekom korištenja uslugom Google Analytics.

Demografski parametri koje pruža Google Analytics

Ovo web-mjesto upotrebljava funkciju „demografski parametri” koju pruža Google Analytics. Omogućuje generiranje izvješća s informacijama o dobi, spolu i interesima posjetitelja web-mjesta. Izvori tih informacija je marketing tvrtke Google u skladu s interesima korisnika, kao i podaci o posjetiteljima dobiveni od pružatelja usluga trećih strana. Ti se podaci ne mogu povezati sa određenom osobom. Imate mogućnost deaktivirati tu funkciju u bilo kojem trenutku tako što ćete napraviti relevantne promjene u postavkama oglašavanja na vašem Google računu ili općenito možete zabraniti snimanje vaših podataka od strane servisa Google Analytics kako je objašnjeno u odjeljku „Prigovor na snimanje podataka”.

Razdoblje pohrane

Podaci o korisniku ili razini incidenta koje Google sprema i koji su povezani s kolačićima, korisničkim ID-ovima ili promotivnim ID-ovima (npr. kolačići DoubleClick, ID za Android oglašavanja) anonimiziraju se ili brišu nakon 26 mjeseci. Pojedinosti potražite na sljedećoj poveznici: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google AdSense (nije prilagođeno)

Ovo web-mjesto upotrebljava Google AdSense, uslugu ugradnje oglasa koju pruža tvrtka Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Upotrebljavamo Google AdSense u „nepersonaliziranom” načinu rada. Suprotno personaliziranom načinu rada, oglasi se ne temelje na vašim prethodnim uzorcima ponašanja kao korisnika i usluga ne generira korisnički profil za vas. Umjesto toga, usluga upotrebljava takozvane „kontekstualne informacije” za odabir oglasa koji će vam se prikazivati. Odabrani oglasi se tako temelje, primjerice, na vašoj lokaciji, sadržaju web-mjesta koje posjećujete u to vrijeme ili pojmovima za pretraživanje koje upotrebljavate. Više informacija o razlikama između personaliziranog targetiranja i targetiranja koje Google AdSense nije personalizirao možete doznati ako kliknite sljedeću poveznicu: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Imajte na umu da čak i upotreba nepersonaliziranog načina servisa Google Adsense rezultira potencijalnim arhiviranjem kolačića. Prema izjavi tvrtke Google, ti se kolačići upotrebljavaju za borbu protiv prijevare i zloupotrebe. Ovi kolačići ostaju na vašem uređaju dok ih ne izbrišete.

Upotreba servisa Google AdSense u nepersonaliziranom načinu rada temelji se na članku 6. stavku 1. točke f GDPR-a. Imamo opravdano zanimanje za analizu obrazaca ponašanja korisnika kako bismo mogli optimizirati sadržaj koji prikazujemo na web-mjestu i naše promotivne aktivnosti. Ako je zatražena odgovarajuća privola (npr. privola o pohranjivanju kolačića), obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a; ova se privola može opozvati u bilo kojem trenutku.

Google je certificiran u skladu s „EU-US sustavom zaštite privatnosti”. Sporazum o zaštiti privatnosti izvršen je između Europske unije i Sjedinjenih Država s ciljem osiguranja poštivanja europskih standarda za zaštitu podataka u vezi s obradom podataka u Sjedinjenim Državama. Svaka tvrtka koja je certificirana u skladu s propisima o sustavu zaštite privatnosti obavezuje se pridržavati ovih standarda za zaštitu podataka. 

Možete samostalno prilagoditi promotivne postavke u vašem korisničkom računu. Kako biste to učinili, kliknite poveznicu navedenu u nastavku i prijavite se u: https://adssettings.google.com/authenticated.

Više informacija o promotivnim tehnologijama tvrtke Google potražite ovdje:

https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics Remarketing

Ovo web-mjesto upotrebljava funkcije za remarketing servisa Google Analytics u kombinaciji s funkcijama servisa Google Ads i Google DoubleClick, koji rade na svim uređajima. Davatelj ovih rješenja je Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Ova funkcija omogućuje povezivanje promotivnih ciljnih skupina generiranih uz pomoć funkcije za remarketing servisa Google Analytics s funkcijama servisa Google Ads i Google DoubleClick, koji rade na svim uređajima. To omogućuje prikaz prilagođenih promotivnih poruka na temelju interesa korisnika, ovisno o vašoj prethodnoj upotrebi i uzorcima ponašanja na internetu na vašem uređaju (npr. mobilnom telefonu) na način prilagođen vama, kao i na bilo kojem vašem uređaju (npr. tabletu ili računalu).

Ako ste nam dali odgovarajuću privolu, Google će u tu svrhu povezati napredak vašeg web-preglednika i preglednika aplikacija s vašim Google računom. Kao rezultat toga, moguće je prikazati iste personalizirane promotivne poruke na svakom uređaju na koji se prijavite sa svojim Google računom.

Kako bi podržao tu funkciju, Google Analytics bilježi ID-ove korisnika čiju je autentičnost provjerio Google i koji su privremeno povezani s našim podacima iz servisa Google Analytics radi definiranja i sastavljanja ciljnih skupina za oglase koji će se prikazivati na svim uređajima.

Imate mogućnost uložiti trajni prigovor na remarketing/targetiranje na svim uređajima deaktiviranjem personaliziranog oglašavanja. Kako biste to učinili, slijedite ovu poveznicu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Konsolidacija zabilježenih podataka na vašem Google računu odvija se isključivo na temelju vaše privole, koju možete dati tvrtki Google i također je opozvati na istom mjestu (čl. 6. stavak 1. točka a GDPR-a). Procesi bilježenja podataka koji nisu konsolidirani na vašem Google računu (primjerice, zato što nemate Google račun ili ste uložili prigovor na konsolidaciju podataka), bilježenje podataka temelji se na čl. 6. stavku 1. točki f GDPR-a. Legitimni interes proizlazi iz činjenice da operator web-mjesta ima legitiman interes za anonimiziranu analizu posjetitelja web-mjesta u svrhu oglašavanja.

Dodatne informacije i relevantne propise o zaštiti podataka potražite u Pravilima o zaštiti privatnosti podataka tvrtke Google na adresi: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google Ads i Google praćenje konverzija

Na ovom se web-mjestu upotrebljava program Google Ads. Google Ads je mrežni promotivni program tvrtke Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

U kombinaciji s Google Ads upotrebljavamo alat za praćenje konverzija. Ako kliknete oglas koji je objavila tvrtka Google, postavit će se kolačić za potrebe praćenja konverzija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje web-preglednik postavlja u korisnikovo računalo. Ovi kolačići istječu nakon 30 dana i ne upotrebljavaju se za osobnu identifikaciju korisnika. Ako korisnik posjeti određene stranice ovog web-mjesta, a kolačić još nije istekao, Google i mi ćemo moći prepoznati da je korisnik kliknuo oglas i da je povezan s ovom stranicom.

Svakom korisniku programa Google Ads dodjeljuje se drugačiji kolačić. Ti se kolačići ne mogu pratiti putem web-mjesta korisnika programa Google Ads. Informacije dobivene uz pomoć kolačića za praćenje konverzija upotrebljavaju se za generiranje statističkih podataka o konverzijama za korisnike programa Google Ads koji su odlučili upotrebljavati opciju za praćenje konverzija. Korisnici primaju informacije o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli na njihove oglase i koji su povezani sa stranicom na koju je postavljena oznaka za praćenje konverzija. Međutim, ne dobivaju nikakve informacije koje bi im omogućile da osobno identificiraju te korisnike. Ako ne želite sudjelovati u praćenju, imate mogućnost uložiti prigovor na upotrebu praćenja jednostavnim deaktiviranjem kolačića za Google praćenje konverzija u korisničkim postavkama vašeg web-preglednika. Ako to učinite, nećete biti uključeni u statistike praćenja konverzija.

Spremanje kolačića za praćenje „konverzija” i upotreba ovog alata za praćenje temelje se na članku 6. stavku 1. točki f GDPR-a. Operator web-mjesta ima legitiman interes za analiziranje obrazaca ponašanja korisnika kako bi se optimizirala web-ponuda i oglašavanje operatera. Ako je zatražena odgovarajuća privola (npr. privola o pohranjivanju kolačića), obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a; ova se privola može opozvati u bilo kojem trenutku.

Iscrpnije informacije o servisu Google Ads i Google praćenju konverzija potražite u Pravilima o privatnosti podataka tvrtke Google na adresi: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Preglednik možete postaviti na takav način da vas obavijesti kad god se kolačići postave i možete dopustiti kolačiće samo u određenim slučajevima ili isključiti prihvaćanje kolačića u određenim slučajevima ili općenito, a također možete aktivirati automatsko brisanje kolačića nakon zatvaranja preglednika. Ako se deaktiviraju kolačići, funkcije ovog web-mjesta mogu biti ograničene.

Google DoubleClick

Ovo web-mjesto upotrebljava značajke servisa Google DoubleClick. Davatelj usluge je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD (u nastavku teksta „DoubleClick”).

DoubleClick se upotrebljava za prikazivanje oglasa na temelju interesa korisnika na mreži Google Network. Oglasi se mogu prilagoditi interesima korisnika s pomoću servisa DoubleClick. Na primjer, naši oglasi mogu se prikazivati u Google rezultatima pretraživanja ili na banerima koji su povezani sa servisom DoubleClick.

DoubleClick mora biti u stanju prepoznati pojedinačnog korisnika kako bi mogao prikazivati promotivne oglase na temelju interesa korisnika. U tu svrhu se u korisnikov preglednik sprema kolačić u koji se spremaju informacije o web-mjestima koja posjećuje korisnik, klikovima i razne ostale informacije. Te se informacije zbrajaju u pseudonimni korisnički profil kako bi se prikazali oglasi na temelju interesa dotičnog korisnika.

Upotreba servisa Google DoubleClick odvija se u interesu ciljanih promotivnih mjera. To predstavlja legitimni interes u smislu članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a. Ako je zatražena odgovarajuća privola (npr. privola o pohranjivanju kolačića), obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a; ova se privola može opozvati u bilo kojem trenutku.

Možete postaviti preglednik tako da više ne sprema kolačiće. Međutim, to može ograničiti dostupne funkcije web-mjesta. Također treba napomenuti da servis DoubleClick može upotrebljavati i druge tehnologije za izradu korisničkih profila. Onemogućavanje kolačića stoga ne jamči da se korisnički profili više neće stvarati.

Dodatne informacije o tome kako uložiti prigovor na oglase koje prikazuje Google potražite na sljedećim poveznicama: https://policies.google.com/technologies/ads i https://adssettings.google.com/authenticated

Facebook Pixel

Za mjerenje stopa konverzije ovo web-mjesto upotrebljava Facebook Pixel za praćenje aktivnosti posjetitelja na servisu Pixel. Pružatelj ove usluge je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. U skladu s izjavom tvrtke Facebook prikupljeni podaci prenose se u SAD kao i u druge zemlje trećih strana.

Ovaj alat omogućuje praćenje posjetitelja stranice nakon što se poveže s web-mjestom pružatelja usluga putem klika Facebook oglasa. Ovaj postupak omogućava analizu učinkovitosti Facebook oglasa u statističke i marketinške svrhe i na taj način pomaže optimizirati buduće promotivne kampanje.

Nama su, kao operatorima ovog web-mjesta, prikupljeni podaci anonimni. Ne možemo doći do bilo kakvih zaključaka o identitetu korisnika. Međutim, Facebook arhivira informacije i obrađuje ih, tako da je moguće uspostaviti vezu s odgovarajućim korisničkim profilom, a Facebook je u mogućnosti upotrebljavati podatke u vlastite promotivne svrhe u skladu s Pravilima o upotrebi podataka tvrtke Facebook. To omogućuje tvrtki Facebook prikazivanje oglasa na Facebook stranicama kao i na lokacijama izvan servisa Facebook. Mi kao operator ovog web-mjesta nemamo kontrolu nad upotrebom takvih podataka.

Upotreba alata Facebook Pixel temelji se na članku 6. stavku 1. točke f GDPR-a. Operator web-mjesta ima legitiman interes za provođenje učinkovitih promotivnih kampanja, koje također uključuju društvene medije. Ako je zatražena odgovarajuća privola (npr. privola o pohranjivanju kolačića), obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a; ova se privola može opozvati u bilo kojem trenutku.

U Pravilima o privatnosti podataka tvrtke Facebook pronaći ćete dodatne informacije o zaštiti vaše privatnosti na adresi: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Također imate mogućnost deaktivacije funkcije remarketinga u odjeljku s postavkama oglasa pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Kako biste to učinili, najprije se morate prijaviti u svoj Facebook račun.

Ako nemate Facebook račun, možete deaktivirati Facebook oglašavanje na temelju interesa korisnika na web-mjestu Europskog saveza za interaktivno digitalno oglašavanje (EDAA): http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

7) Bilten

Podaci za bilten

Ako se želite pretplatiti na bilten koji se nudi na ovom web-mjestu, trebat će nam vaša e-adresa, kao i informacije koje nam omogućuju da provjerimo jeste li vi vlasnik navedene e-adrese te privola za primanje biltena. Nikakvi ostali podaci se neće prikupljati odnosno će se prikupljati samo na dobrovoljnoj osnovi. Te podatke ćemo upotrebljavati isključivo za slanje traženih informacija i nećemo dijeliti takve podatke s trećim stranama, koje nisu ugovorni partner iz naše grupacije društava Curaden.

Obrada podataka unesenih u obrazac za pretplatu na bilten vrši se isključivo na temelju vaše privole (članak 6. stavak 1. točka a GDPR-a). Možete opozvati suglasnost koju ste dali za arhiviranje podataka, e-adresu i upotrebu tih informacija za slanje biltena u bilo kojem trenutku, primjerice klikom poveznice „Otkaži pretplatu” u biltenu. To ne dovodi u pitanje zakonitost bilo koje transakcije za obradu podataka koje su izvršene u prošlosti.

Podaci pohranjeni kod nas u svrhu pretplate na bilten bit će spremljeni sve dok ne odjavite pretplatu na bilten ili se ne odjavite kod davatelja usluga biltena i ne budete izbrisani s popisa za distribuciju biltena nakon što odjavite pretplatu na bilten. To se ne odnosi na podatke koji su spremljeni kod nas u druge svrhe.

Upotreba podataka za oglašavanje putem e-pošte bez pretplate na bilten i vaše pravo na prigovor

Ako primimo vašu e-adresu u vezi s prodajom robe ili usluge, a vi se niste usprotivili upotrebi vaše e-adrese, zadržavamo pravo da vam redovno putem e-pošte nudimo slične proizvode iz našeg asortimana onima koje ste već kupili. Vaša će e-adresa biti obrađena u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom f Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). U svakom trenutku možete prigovoriti ovakvoj upotrebi vaše e-adrese tako da pošaljete poruku na kontaktne podatke navedene u materijalima ili putem posebne poveznice na kraju biltena.

Nakon što se odjavite s popisa za distribuciju biltena, mi ili davatelj usluga slanja biltena može spremiti vašu e-adresu na crnu listu kako bi se spriječilo slanje poruka u budućnosti. Podaci s crne liste upotrebljavaju se samo u tu svrhu i ne spajaju se s drugim podacima. To je i u vašem i u našem interesu kako bi se pridržavali zakonskih odredbi koje se primjenjuju na slanje biltena (legitimni interes u smislu članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a). Spremanje na crnu listu nije vremenski ograničeno. Možete uložiti prigovor na spremanje ako vaši interesi prevladavaju naš legitimni interes.

MailChimp

Ovo web-mjesto upotrebljava usluge servisa MailChimp za slanje svojih biltena. Davatelj usluge je Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, SAD.

Između ostalog, MailChimp je servis koji se može implementirati za organizaciju i analizu slanja biltena. Kad god unesete podatke u svrhu pretplate na bilten (npr. adresu e-pošte), podaci se pohranjuju na poslužiteljima servisa MailChimp u Sjedinjenim Državama.

MailChimp posjeduje certifikat koji je u skladu s „sustavom zaštite privatnosti EU-SAD”. „Sustav zaštite privatnosti” jest ugovor između Europske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koji ima za cilj zajamčiti sukladnost s europskim standardima zaštite podataka u Sjedinjenim Državama.

Uz pomoć alata MailChimp možemo analizirati izvedbu naših kampanja slanja biltena. Ako otvorite e-poštu koja je poslana putem alata MailChimp, datoteka koja je integrirana u e-poštu (tzv. web-pratilica) povezuje se s poslužiteljima servisa MailChimp u Sjedinjenim Državama. Kao rezultat toga, moguće je utvrditi je li poruka s biltenom otvorena i koje je poveznice primatelj eventualno kliknuo. Za to vrijeme se također bilježe tehničke informacije (npr. vrijeme pristupa, IP adresa, vrsta preglednika i operacijskog sustava). Ove se informacije ne mogu povezati sa odgovarajućim primateljem biltena. Njihova jedina svrha je izvođenje statističkih analiza kampanja za slanje biltena. Rezultati takvih analiza mogu se upotrebljavati za učinkovitiju prilagodbu budućih biltena interesima njihovih primatelja.

Ako ne želite dopustiti analizu servisa MailChimp, morate odjaviti pretplatu na bilten. U svakom biltenu navodimo poveznicu na kojoj to možete učiniti. Osim toga, možete odjaviti pretplatu na bilten izravno na web-mjestu.

Podaci se obrađuju na temelju vaše privole (čl. 6. stavak 1. točka a GDPR-a). Otkazivanjem pretplate na bilten možete opozvati bilo koju privolu koju ste dali u bilo kojem trenutku. To ne dovodi u pitanje zakonitost bilo koje transakcije za obradu podataka koja se dogodila prije vašeg opoziva.

Podaci pohranjeni kod nas u svrhu pretplate na bilten bit će pohranjeni sve dok ne odjavite pretplatu na bilten ili se ne odjavite kod davatelja usluga biltena i ne budete izbrisani s popisa za distribuciju biltena nakon što odjavite pretplatu na bilten. To se ne odnosi na podatke koji su spremljeni kod nas u druge svrhe.

Nakon što se odjavite s popisa za distribuciju biltena, mi ili davatelj usluga slanja biltena može spremiti vašu e-adresu na crnu listu kako bi se spriječilo slanje poruka u budućnosti. Podaci s crne liste upotrebljavaju se samo u tu svrhu i ne spajaju se s drugim podacima. To je i u vašem i u našem interesu kako bi se pridržavali zakonskih odredbi koje se primjenjuju na slanje biltena (legitimni interes u smislu članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a). Spremanje na crnu listu nije vremenski ograničeno. Možete uložiti prigovor na spremanje ako vaši interesi prevladavaju naš legitimni interes.

Dodatne pojedinosti potražite u Pravilima o privatnosti podataka servisa MailChimp na adresi: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Izvršavanje sporazuma o obradi podataka iz ugovora

Sklopili smo takozvani „Ugovor o obradi podataka” sa servisom MailChimp, u kojem je određeno da će servis MailChimp zaštititi podatke naših klijenata i suzdržati se od dijeljenja podataka s trećim stranama.

8) Programski dodaci i alati

YouTube s proširenom integracijom za zaštitu podataka

Na našem su web-mjestu ugrađeni videozapisi s web-servisa YouTube. Operator ovog web-mjesta je Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Upotrebljavamo YouTube u proširenom načinu zaštite podataka. Prema informacijama servisa YouTube, ovaj način rada osigurava da se na servisu YouTube ne pohranjuju nikakve informacije o posjetiteljima ovog web-mjesta prije nego što pogledaju videozapis. Međutim, to ne znači nužno da se može isključiti dijeljenje podataka s YouTube partnerima kao rezultat proširenog načina zaštite podataka. Na primjer, bez obzira gledate li videozapis, YouTube će uvijek uspostaviti vezu s Google DoubleClick mrežom.

Čim počnete reproducirati YouTube videozapis na ovom web-mjestu, uspostavit će se veza s YouTube poslužiteljima. Kao rezultat toga, sustav će obavijestiti YouTube poslužitelj koju ste od naših stranica posjetili. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun dok posjećujete našu stranicu, omogućit ćete YouTubeu da izravno poveže vaš obrazac ponašanja na internetu sa vašim osobnim profilom. Možete to spriječiti odjavljivanjem iz YouTube računa.

Nadalje, nakon što počnete reproducirati videozapis, YouTube će moći postaviti različite kolačiće na vaš uređaj. Uz pomoć ovih kolačića YouTube će moći dobiti informacije o posjetiteljima našeg web-mjesta. Između ostalog, ove informacije upotrebljavat će se za generiranje statistike videozapisa s ciljem poboljšanja korisničkog iskustva tijekom posjete stranice i sprječavanja pokušaja prijevare. Ovi kolačići ostaju na vašem uređaju dok ih ne izbrišete.

U određenim okolnostima dodatne transakcije obrade podataka mogu se aktivirati nakon što počnete reproducirati YouTube videozapis, no to je izvan naše kontrole.

Upotreba servisa YouTube temelji se na našem interesu da predstavimo naš sadržaj na mreži na atraktivan način. U skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom f GDPR-a, to je legitimni interes. Ako je zatražena odgovarajuća privola, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a; ova se privola može opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o načinu na koji YouTube upravlja korisničkim podacima potražite u Pravilima privatnosti podataka servisa YouTube pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google web-fontovi (lokalno ugrađivanje)

Ovo web-mjesto upotrebljava takozvane web-fontove koje pruža Google kako bi se osigurala jedinstvena upotreba fontova na ovoj stranici. Ovi Google fontovi lokalno su instalirani tako da se veza s Google poslužiteljima ne uspostavlja upotrebom ove aplikacije.

Dodatne informacije o Google web-fontovima potražite na sljedećoj poveznici: https://developers.google.com/fonts/faq i pogledajte Izjavu o privatnosti podataka tvrtke Google pod: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Adobe Fonts

Kako bi se osigurao jedinstveni prikaz određenih fontova, ovo web-mjesto upotrebljava fontove pod nazivom Adobe Fonts koje nudi tvrtka Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SAD (Adobe).

Kad pristupite stranicama ovog web-mjesta, vaš će preglednik automatski učitati potrebne fontove izravno s web-mjesta tvrtke Adobe kako bi ih mogao ispravno prikazati na vašem uređaju. Kao rezultat toga, vaš će preglednik uspostaviti vezu s Adobe poslužiteljima u Sjedinjenim Državama. Stoga Adobe može saznati da je vaša IP adresa upotrijebljena za pristup ovom web-mjestu. Prema informacijama iz tvrtke Adobe, za pružanje fontova ne spremaju se nikakvi kolačići.

Adobe posjeduje certifikat koji je u skladu s „sustavom zaštite privatnosti EU-SAD”. „Sustav zaštite privatnosti” jest ugovor između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država koji ima za cilj zajamčiti sukladnost s europskim standardima zaštite podataka. Dodatne informacije potražite na poveznici: https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html.

Podaci se spremaju i analiziraju na temelju članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a. Operator web-mjesta ima legitimni interes za jedinstveno prikazivanje fonta na web-mjestu operatora. Ako je dobivena odgovarajuća izjava o privoli (npr. privola za pohranjivanje kolačića), podaci se obrađuju isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a DGDPR-a. Ovu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o Adobe Fonts pročitajte u pravilima na poveznici: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Izjava o privatnosti podataka tvrtke Adobe može se pregledati na poveznici: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps

Ovo web-mjesto upotrebljava uslugu mapiranja Google Maps putem API-ja. Davatelj ove usluge je Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Kako bi se omogućila upotreba značajki usluge Google Maps, vaša IP adresa mora biti pohranjena. U pravilu se ove informacije prenose na jedan od poslužitelja tvrtke Google u Sjedinjenim Državama, gdje se arhiviraju. Operator ovog web-mjesta nema kontrolu nad prijenosom podataka.

Upotrebljavamo uslugu Google Maps kako bismo prezentirali naš sadržaj na mreži na atraktivan način i kako bismo omogućili lakše pronalaženje lokacija navedenih na našem web-mjestu. To predstavlja legitimni interes u skladu s definicijom u članku 6. stavku 1. točki f GDPR-a. Ako je dobivena odgovarajuća izjava o privoli, podaci se obrađuju isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a). Ova se izjava o privoli može opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o načinu na koji se upravlja korisničkim podacima potražite u Izjavi o privatnosti podataka tvrtke Google na poveznici: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google reCAPTCHA

Na ovom web-mjestu upotrebljavamo „Google reCAPTCHA” (u nastavku teksta „reCAPTCHA”). Davatelj ove usluge je Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Svrha usluge reCAPTCHA jest utvrditi unosi li podatke na web-mjesto (npr. podatke unesene u kontaktni obrazac) ljudski korisnik ili automatizirani program. Kako bi se to utvrdilo, usluga reCAPTCHA analizira ponašanje posjetitelja web-mjesta na temelju različitih parametara. Ova se analiza aktivira automatski čim korisnik posjeti web-mjesto. Za ovu analizu reCAPTCHA procjenjuje različite podatke (npr. IP adresu, vrijeme koje je posjetitelj web-mjesta proveo na web-mjestu ili pokrete pokazivača koje izvodi korisnik). Podaci koji se prate tijekom takvih analiza prosljeđuju se tvrtki Google.

Usluga reCaptcha analiziranja izvodi se u potpunosti u pozadini. Sustav ne upozorava posjetitelje web-mjesta da je analiza u tijeku.

Podaci se spremaju i analiziraju na temelju članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a. Operator web-mjesta ima legitiman interes za zaštitu web-mjesta operatora od zloćudnog automatiziranog špijuniranja i protiv neželjenih sadržaja. Ako je dobivena odgovarajuća izjava o privoli (npr. privola za pohranjivanje kolačića), podaci se obrađuju isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a. Ovu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o usluzi Google reCAPTCHA potražite u Izjavi o privatnosti podataka tvrtke Google i uvjetima upotrebe na sljedećim poveznicama: https://policies.google.com/privacy?hl=en i https://policies.google.com/terms?hl=en.

 

9) eCommerce i pružatelji platnih usluga

Obrada podataka (podaci o klijentu i ugovoru)

Prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo osobne podatke samo u mjeri potrebnoj za osnivanje, organizaciju sadržaja ili promjenu pravnog odnosa (popis podataka). Te se radnje poduzimaju na temelju članka 6. stavka 1. točke b GDPR-a, koji omogućuje obradu podataka radi ispunjenja odredbi iz ugovora ili predugovornih radnji. Prikupljamo, obrađujemo i upotrebljavamo osobne podatke koji se odnose na upotrebu ovog web-mjesta (podaci o upotrebi) samo u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se korisnicima omogućilo korištenje uslugama i njihovo naplaćivanje.

Prikupljeni podaci od klijenata bit će izbrisani po dovršetku narudžbe ili prestanku poslovnog odnosa. Time se ne dovode u pitanje zakonske obaveze pohranjivanja podataka.

Obrada podataka u promotivne svrhe

Na temelju članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a, voditelj obrade ima legitiman interes za obradu podataka u promotivne svrhe. Kako bismo primijenili personalizirani pristup korisnicima, također zadržavamo pravo na upotrebu imena, prezimena, datuma rođenja, ulice, poštanskog broja, grada i dana na toj pravnoj osnovi. O trajanju pohrane osobnih podataka u promotivne svrhe treba odlučiti na temelju načela je li spremanje nužno u svrhu oglašavanja. Slijedimo načelo brisanja podataka najkasnije dvije godine nakon prestanka oglašavanja. 

Vlastite promotivne svrhe i promotivne svrhe trećih strana 

Ako ste sklopili ugovor s nama ili ste primili promotivni materijal koji vam je poslan, mi ćemo vas staviti na popis postojećih ili potencijalnih klijenata. U tim slučajevima obrađujemo vaše ime i adresu kako bismo vam poslali informacije o novim proizvodima i uslugama. Zadržavamo pravo, u okviru naših legitimnih interesa, prenijeti vaše kontaktne podatke ugovornim partnerima iz naše Curaden grupacije tvrtki i dobavljača sličnih proizvoda, koje smo odabrali uz posebnu pažnju, kako bi vas i oni mogli informirati o svojim proizvodima. 

Oglašavanje u skladu s našim legitimnim interesima

Kako bismo osigurali da primate samo one promotivne informacije koje bi vam mogle biti u interesu, kategoriziramo i dopunjujemo vaš korisnički profil dodatnim informacijama. U tu se svrhu upotrebljavaju i statističke informacije i osobne informacije o vama (npr. osnovni podaci iz vašeg korisničkog profila). Cilj je pružiti vam promotivne informacije koje su isključivo orijentirane prema vašim stvarnim ili navodnim potrebama i ne ometati vas promotivnim porukama koje vam nisu zanimljive. 

Obrada slanja promotivnih poruka

Slanje promotivnih poruka odvija se u okviru obrade u naše ime od strane pružatelja usluga kojemu u tu svrhu prosljeđujemo vaše podatke.

Prijenos podataka nakon sklapanja ugovora za internetske trgovine, distributere i isporuku robe

Osobne podatke dijelimo s trećim stranama samo ako je to nužno za upravljanje ugovorom; primjerice, s tvrtkama kojima je povjerena isporuka robe ili financijskim institucijama koje su zadužene za obradu plaćanja. Daljnji prijenos podataka neće se dogoditi ili će se dogoditi samo ako ste izričito pristali na prijenos. Dijeljenje vaših podataka s trećim stranama u nedostatku vaše izričite privole, primjerice u svrhu oglašavanja, neće se izvršiti.

Osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a, koji omogućuje obradu podataka radi ispunjenja odredbi iz ugovora ili predugovornih radnji.

Prijenos podataka po sklapanju ugovora o uslugama i digitalnom sadržaju

Osobne podatke dijelimo s trećim stranama samo ako je to nužno za upravljanje ugovorom; primjerice, s financijskim institucijama koje su zadužene za obradu plaćanja.

Daljnji prijenos podataka neće se dogoditi ili će se dogoditi samo ako ste izričito pristali na prijenos. Dijeljenje vaših podataka s trećim stranama u nedostatku vaše izričite privole, primjerice u svrhu oglašavanja, neće se izvršiti.

Osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a, koji omogućuje obradu podataka radi ispunjenja odredbi iz ugovora ili predugovornih radnji.

PayPal

Između ostalih mogućnosti, možemo ponuditi i plaćanje putem servisa PayPal na ovom web-mjestu. Pružatelj ove usluge obrade plaćanja je PayPal (Europa) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (u nastavku teksta „PayPal”).

Ako odaberete plaćanje putem servisa PayPal, podijelit ćemo podatke o plaćanju koje unesete sa servisom PayPal.

Pravna osnova za dijeljenje vaših podataka sa servisom PayPal je članak 6. stavak 1. točka a GDPR-a (privola) kao i članak 6. stavak 1. točka b GDPR-a (obrada u svrhu izvršavanja ugovora). Imate mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati svoju privolu na obradu vaših podataka. Takav opoziv ne utječe na učinkovitost transakcija obrade podataka koje su se dogodile u prošlosti.

Cookie Declaration