Pravna obavijest

Flegis, d.o.o.

Managing director: Tadeja Osvald
Perhavčeva ulica 36
2000 Maribor
Slovenija

Tel.: +386 (0) 620 47 43
E-mail: info@curaprox.hr

Identifikacijski broj tvrtke: 5530598000
VAT No.: SI69276846

Dizajn, tekst i implementacija
Flegis, d.o.o
CURADEN AG

Opći uvjeti korištenja ove web stranice

1            Opće informacije
2            Zaštita autorskih prava i žiga
3            Bez odgovornosti za web stranice trećih strana
4            Namjena i sadržaj ove web stranice - Nema obvezujućih ponuda
5            Nema jamstva
6            Ograničenje i odricanje od odgovornosti
7            Zaštita podataka
8            Završne odredbe, mjerodavno pravo i nadležnost
9            Kontakt

Verzija: 23. travnja 2020.

 

1) Opće informacije

Dobro došli na web stranice tvrtke Flegis, d.o.o. ("Flegis"). Postavili smo nekoliko pravila kako bi naša web stranica bila atraktivna, informativna i sigurna za korisnike u svakom trenutku. Kao korisniku naše web stranice, molimo pažljivo pročitajte sljedeće pravne informacije. Pristupom i korištenjem ove web stranice, dajete svoj pristanak na navedene Uvjete korištenja. Ukoliko se ne slažete s Uvjetima korištenja, molimo da ne upotrebljavate naše web stranice.

S vremenom postoji mogućnost prilagodbe, dopune ili promjena Uvjeta korištenja web stranice, Politike zaštite privatnosti  i GTB u online trgovini. Svaki put kada se web stranica pretražuje ili posjećuje, prikazat će se posljednja dostupna verzija gore navedenih dokumenata. Informirat ćemo vas o svim bitnim izmjenama koje smo napravili u tim dokumentima putem obavijesti na našim web stranicama i/ili u našim mobilnim aplikacijama, kao i u ažuriranoj verziji odredbi.

U slučaju bilo kakvih proturječnosti između odredbi ovih Uvjeta korištenja i ostalih Flegis -ovih primjenjivih uvjeta poslovnih ili ugovornih klauzula, posebne odredbe imat će prioritet, npr. Pravila o privatnosti kod zaštite privatnosti i podataka.

Vlasnik domene www.curaprox.hr je povezano društvo tvrtke Flegis, d.o.o. - Albidus d.o.o., R. Cimermana 14, 10020 Zagreb, Hrvatska; OIB: 08810236084; Erste & Steiermarkische Bank d.d., I. Lučića 2, 10000 Zagreb; IBAN: HR3624020061100477766; Član uprave: Ines Švigač.

2) Zaštita autorskih prava i žiga

Stranice i sadržaji na njima, kao što su informacije, tekstovi, slike, fotografije, dizajni i sve druge datoteke naše web stranice, zaštićeni su zakonom. Ako nije navedeno drugačije, ti sadržaji podliježu zaštiti autorskih prava, zaštiti žiga ili drugim pravima tvrtke Flegis ili njezinih davatelja licence. Nije dozvoljeno preuzimanje, kopiranje, prevođenje ili obrada ovih sadržaja na drugim medijima, npr. na vlastitoj web stranici ili u bazi podataka. 

Sadržaji se mogu slobodno koristiti isključivo za pregledavanje. Ukoliko se predmeti reproduciraju u bilo kojem obliku (elektronički ili pismeno), u cijelosti ili djelomično, što je dopušteno isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe, potrebno je obavezno navesti izvor, a sve postojeće oznake autorskog prava i drugih prava intelektualnog vlasništva moraju ostati netaknute.

 

3) Bez odgovornosti za web stranice trećih strana

Web stranica tvrtke Flegis može sadržavati hiperveze na web stranice koje su kreirane i održavane od strane trećih osoba. Tvrtka Flegis nema kontrolu nad web stranicama trećih strana i nema detaljnog znanja o sadržajima tih web stranica. Uključivanjem hiperveze, Flegis samo pruža pristup povezanim web stranicama i ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj.

 

4) Namjena i sadržaj ove web stranice – Nema obvezujućih ponuda

Web stranica sadrži opće informacije, prostor za oglašavanje i opise CURAPROX proizvoda. Flegis je podružnica u stopostotnom vlasništvu tvrtke CURADEN AG, proizvođač CURAPROX proizvoda. Navedene informacije i opisi odnose se isključivo na asortiman proizvoda i stoga ne predstavljaju obvezujuće ponude ili zahtjeve za licitiranje na bilo kojem [specifičnom] proizvodu ili uslugama koji se prodaju. Sve e-ponude koje su napravljene putem Flegis Online trgovine nisu obvezujuće.

 

5) Nema jamstva

Tvrtka Flegis poduzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala točnost informacija na ovoj web stranici, ali ne daje nikakva jamstva ili garancije za aktualnost, potpunost ili točnost podataka, kao niti za informacije u vezi s njezinim značajkama, hipervezama ili sadržajem. Tvrtka Flegis osobito ne može jamčiti ni garantirati da korištenje web stranice ne krši prava trećih strana koja Flegis ne posjeduje.

 

6) Ograničenje i odricanje od odgovornosti

Tvrtka Flegis može u svakom trenutku privremeno ili trajno obustaviti sve informacije, stranice i značajke s ove web stranice, čime ni na koji način Flegis ne postaje odgovoran pred zakonom  za takvu privremenu ili trajnu obustavu informacija, stranica i značajki.

Odgovornost tvrtke Flegis za gubitak i štetu koja se odnosi na tvrtku ili njezine zaposlenike, pravne zastupnike ili posrednike bit će ograničena na obveznu zakonsku odgovornost, odnosno Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, kao i za gubitke i štete prouzročene grubim nemarom ili hotimičnim nepravilnim postupanjem. Tvrtka Flegis odriče se svih daljnjih odgovornosti ili zakonske odgovornosti za štetu, nedostatke ili gubitke, a posebice za direktne, nedirektne ili posljedične štete, gubitak korištenja ili dobiti, gubitak podataka ili štetu koja bi mogla biti prouzročena vama ili bilo kojoj trećoj strani prilikom povezivanja s ovom web stranicom.

 

7) Datenschutz

Iznimno nam je važno zaštititi vašu privatnost. Kako biste znali na koji način postupamo s vašim osobnim podacima, molimo pročitajte pravila o zaštiti osobnih podataka koja se nalaze u Uvjetima korištenja.

 

8)  Završne odredbe, mjerodavno pravo i nadležnost

Ako bilo koje pojedinačne odredbe ili dijelovi ovih Uvjeta korištenja jesu ili postanu ništavni ili nevaljani, to neće utjecati na valjanost ostalih Uvjeta korištenja.

Ovi Uvjeti korištenja uređeni su slovenskim zakonima, isključujući UN Konvenciju o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ("CISG").

Mjesto nadležnosti je Maribor. Bez obzira na prethodno navedeno, tvrtka Flegis ima pravo tužiti Korisnika nadležnom sudu u korisnikovom mjestu prebivališta/boravišta, ili bilo kojem drugom nadležnom sudu.

9)  Kontakt

Za sva dodatna pitanja u vezi navedenih Uvjeta korištenja, slobodno nas kontaktirajte na: Flegis, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija, e-mail: info@curaprox.hr